Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Tijdelijk extra subsidie beschikbaar voor culturele organisaties

Geplaatst: 4-7-2024

Culturele organisaties kunnen in 2024 extra subsidie aanvragen bij de gemeente. Het gaat om het restant budget dat nog over is vanuit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor ondersteuning van lokale cultuurvoorzieningen in coronatijd. De tijdelijke subsidie is beschikbaar voor alle culturele organisaties in Lelystad. Het gaat om een bedrag van 300.000 euro. Daarnaast komt er eenmalig een bedrag van 150.000 beschikbaar voor noodzakelijke investeringen.

Kostenstijgingen

Tussen 2019 en 2022 werden culturele organisaties geconfronteerd met de effecten van Covid-19 maatregelen. Dit had een grote impact op hun activiteiten en financiële positie. En ook daarna waren de effecten nog merkbaar. Vooral het bezoek aan de instellingen bleef lange tijd achter. Cultuurorganisaties hebben de laatste jaren ook te maken gekregen met hogere lasten door de inflatie, energielasten en cao-ontwikkelingen. De kostenstijgingen die dit met zich meebrengt hebben direct effect op de cultuurdeelname bij een grote groep inwoners. Het restant van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen in coronatijd wordt nu ingezet als tijdelijke subsidie voor alle Lelystadse culturele organisaties. Het gaat om een bijdrage voor kosten die noodzakelijk zijn om de culturele functie van de organisaties uit te kunnen oefenen en die niet op een andere wijze kunnen worden gedekt. Het totaal beschikbare subsidiebedrag is 300.000 euro.

Gevarieerd en betaalbaar cultuuraanbod belangrijk

Wethouder Sjaak Kruis: “Ik ben blij dat we de resterende beschikbare middelen van het Rijk op deze manier kunnen inzetten. Het betekent een verlichting voor de culturele organisaties in deze moeilijke tijden en een gevarieerd én betaalbaar aanbod voor alle Lelystedelingen. Dat is van groot belang voor de leefbaarheid in onze stad.”

Subsidiemogelijkheid geldt voor alle Lelystadse culturele organisaties

De culturele sector in Lelystad is groter dan de eerder gesubsidieerde organisaties. Er zijn lokale organisaties en initiatieven die voor hun activiteiten in het kader van het gemeentelijk cultuurbeleid geen subsidie van de gemeente Lelystad ontvangen. Als marktpartij leveren zij wel een bijdrage aan het culturele klimaat van de stad. Vanuit het belang voor de voortzetting van een levendige en divers culturele infrastructuur, zullen - net als bij de Covid-19 regeling - ook ongesubsidieerde instellingen en organisaties die relevant zijn voor de culturele infrastructuur en het culturele klimaat van de stad, aanspraak kunnen maken op een bijdrage vanuit deze maatregel.

Investeringen

Gelijktijdig is er ook een tijdelijke subsidieregeling beschikbaar gekomen ten behoeve van noodzakelijke investeringen. Het gaat daarbij om investeringen voor onder andere het onderhouden en verduurzamen van accommodaties of de inrichting hiervan waaronder stoelen en onderdelen voor licht- en geluidinstallatie. Maar ook voor investeringen voor cultuuractiviteiten, waaronder muziekinstrumenten, beeldende kunst benodigdheden, e.d. Het gaat hierbij om een subsidiebedrag van 150.000 euro.

Bekendmaking regeling

De subsidieregelingen treden in werking vanaf de officiële bekendmaking. Na vaststelling wordt de regeling bekend gemaakt op de website van de gemeente, in het digitale gemeenteblad op www.overheid.nl en in de Flevopost. De culturele organisaties ontvangen over de subsidiemogelijkheid bericht van de gemeente.  

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...