Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veelgestelde vragen

Laatst gewijzigd: 2-12-2019

Heeft u vragen over het nieuwe inzamelsysteem? Bekijk dan onderstaande lijst met vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen over het locatieplan

Veelgestelde vragen over ondergrondse containers voor restafval

Veelgestelde vragen over de minicontainer voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken

Veelgestelde vragen over het nieuwe inzamelen

Veelgestelde vragen over minicontainers

Veelgestelde vragen over afval naast de ondergrondse containers

Veelgestelde vragen over afval scheiden

Wat is een locatieplan?

Het locatieplan is een plan waarin de plekken (locaties) van de ondergrondse containers worden vastgelegd. Op basis van het locatieplan worden de ondergrondse containers uiteindelijk geplaatst.

Wat is een concept-locatieplan?

Het concept-locatieplan is een eerste versie van het definitieve locatieplan. Het college van burgemeester en wethouders legt met dit plan vast welke locaties gepland zijn voor het plaatsen van ondergrondse containers.

Wat is een definitief locatieplan?

Het definitieve locatieplan legt de definitieve plekken vast van de ondergrondse containers. Na vaststellen van dit definitieve plan kan de gemeente de ondergrondse containers gaan plaatsen.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een reactie op het concept-locatieplan.

Hoe kan ik reageren op het concept-locatieplan?

Door een zienswijze in te dienen bij de gemeente Lelystad. De informatie kunt u vinden bij de publicatie van het besluit over het concept-locatieplan op de gemeentepagina in de Flevopost. Of lees meer hier op de website.

Wanneer wordt in mijn buurt de locatie van de ondergrondse containers bekend?

Voor stadsdeel 1 en 2 is het concept-locatieplan vastgesteld en ligt ter inzage. U kunt hier uw reactie op geven door een zienswijze in te dienen. Dit kan tot en met 31 december 2019.
Voor stadsdeel 3, 4 en 5 starten we in het najaar van 2019 met de locatie-onderzoeken.

Wanneer kan ik meepraten in mijn buurt over de plek van de ondergrondse container?

Dat kan nadat u een brief heeft ontvangen over het locatie-onderzoek. Meepraten kan op twee manieren: (1) door een e-mail te sturen naar locatie@lelystad.nl met daarin uw opmerkingen over de geplande locatie (en daarbij het containernummer aangeven) en (2) door aanwezig te zijn tijdens het locatie-onderzoek, u vindt de datum en tijdstip in de brief.

Ik heb een brief ontvangen om mee te praten over de geplande locatie van de ondergrondse container in mijn buurt. Waarom krijg ik deze brief?

De locaties van de ondergrondse containers zijn zorgvuldig gepland. Maar sommige locaties kunnen misschien nog beter. Daarvoor hebben wij u bij nodig als direct omwonende bij een ondergrondse container. Als u een goed alternatief kent voor de geplande locatie, dan horen wij dat graag. Zo stemmen we de locatie gezamenlijk af.

Hoe weet ik in welk stadsdeel ik woon?

Kijk hiervoor op de webpagina over stadsdelen.

Ik wil meepraten over de geplande locatie van de ondergrondse container. Hoe doe ik dat?

U kunt dit doen door aanwezig te zijn bij het locatie-onderzoek. De datum en tijdstip hiervan vindt u in de brief, die u hierover ontvangt. Ook kunt u een reactie sturen aan locatie@lelystad.nl. Vermeld hierbij het containernummer (staat ook in de brief). Nadat het college het concept-locatieplan heeft vastgesteld, kunt u ook een zienswijze indienen.

Ik kan niet bij het locatie-onderzoek zijn. Hoe kan ik toch meepraten over de geplande locatie van de ondergrondse container?

Dit kan eenvoudig door uw suggestie te mailen naar locatie@lelystad.nl. Vermeld hierbij het containernummer. Dan weten wij om welke container het gaat. U vindt dit nummer in de brief.

In mijn buurt komen meerdere nieuwe containers. Over welke geplande locaties mag ik meepraten?

Als er in de omgeving van uw woning meerdere containers komen, kunt u over alle locaties meepraten.

Waar komen de ondergrondse containers?

Vanaf januari 2019 start het proces om de locaties van de ondergrondse containers met de buurt af te stemmen en vast te leggen. U ontvangt hierover een brief van gemeente wanneer uw buurt aan de beurt is. Bij de brief zit een kaartje, waarop de locaties van de ondergrondse containers staan aangegeven. Deze locaties zijn nog niet definitief en kunnen nog wijzigen.

Hoe kan ik aangeven dat een container op een andere plaats moet komen?

De locaties van de ondergrondse containers worden vooraf met de omwonenden van een locatie afgestemd. Na deze afstemming worden de locaties vastgelegd in een concept-locatieplan. Dit concept-locatieplan wordt vervolgens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter inzage gelegd. Op het concept-locatieplan kunt u een zienswijze indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het definitieve locatieplan vast. Op het definitieve locatieplan is bezwaar en beroep mogelijk conform de Wet Bestuursrecht.

Kan de container verplaatst worden?

Nadat een ondergrondse container eenmaal is geplaatst, is het lastig om deze te verplaatsen. Daarom kijken we samen met omwonenden zorgvuldig naar de locaties van de ondergrondse containers. De locaties moeten bijvoorbeeld goed toegankelijk voor u zijn, niet tot overlast leiden en bereikbaar zijn voor de inzamelwagens van HVC. Daarnaast kunnen de ondergrondse restafvalcontainers alleen geplaatst worden op plaatsen waar geen kabels en leidingen in de grond zitten.

Wordt er rekening gehouden met inwoners die extra restafval hebben vanwege een medische oorzaak?

Voor bewoners met (veel) medisch afval (incontinentiemateriaal, stoma's en verbandmateriaal) zijn maatwerkafspraken nodig, afhankelijk van de persoonlijke situatie van de betreffende bewoner. Deze bewoners kunnen contact opnemen met de gemeente via mail gemeente@lelystad.nl.

Wat is de maximale afstand naar een ondergrondse container?

Er is geen minimale of maximale loopafstand voor de ondergrondse containers. De containers worden geplaatst op locaties die zoveel mogelijk verkeerstechnisch veilig zijn, voor het inzamelvoertuig van HVC bereikbaar en zonder al te grote ingrepen in de openbare ruimte geplaatst kunnen worden.

Hoe ver moeten inwoners die slecht ter been zijn gaan lopen naar een ondergrondse container?

Er zijn geen normen voor de loopafstand naar de ondergrondse containers vastgelegd. Wel is zoveel mogelijk rekening gehouden met het type woning en de afstand naar ondergrondse containers. Bijvoorbeeld door, in overleg, bij woningen voor ouderen een extra container te plaatsen.

Wordt er ook rekening gehouden met de mobiliteit van mensen met een beperking en/of handicap?

De nieuwe regels gelden voor iedereen in laagbouw woningen. Uitgangspunt is dat degene die verantwoordelijk is voor het doen of laten doen van de boodschappen ook verantwoordelijk is voor het weggooien of laten weggooien van het restafval in de hiervoor geplaatste verzamelsystemen. Hierbij is de inzet van mensen in het sociale netwerk van belang. Waar nodig, kan gekeken worden naar de mogelijkheden van maatwerk. Dit is in uitzonderingsgevallen mogelijk.

Krijg ik een pasje voor de ondergrondse containers?

Ja, ieder huishouden ontvangt een pasje waarmee de ondergrondse container toegankelijk is. Er zijn geen extra kosten verbonden aan het pasje of vaker aanbieden van restafval.

Kan ik van een andere ondergrondse container gebruikmaken?

Dat kan. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van HVC en geef het nummer door van de ondergrondse container waarvan u gebruik wilt maken. De klantenservice van HVC maakt het verder in orde.

Hoe vaak wordt de ondergrondse restcontainer geleegd?

HVC gaat de ondergrondse containers gemiddeld eens per week legen, afhankelijk hoe snel ze vol lopen. Op dit moment wordt een proef uitgevoerd met een vulgraadsensor. De vulgraadsensor houdt bij hoe vol de container is. Als de container bijna vol is, krijgen de chauffeurs van HVC een seintje om te gaan legen.

Wanneer krijg ik de nieuwe bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken?

Eerst moeten de locaties voor de ondergrondse containers vastgelegd worden. Als dat gedaan is, worden de ondergrondse containers zo snel mogelijk geplaatst en ontvangt u de nieuwe bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Moet ik thuis zijn op het moment dat de nieuwe bak voor plastic komt?

Nee, dat hoeft u niet.

Wat gooi ik in de bak voor plastic?

In deze bak mogen naast plastic verpakkingen, ook metalen verpakkingen (conservenblikken) en drankenkartons (melk- en sappakken). Kijk op de website van HVC voor meer tips over wat in de bak voor plastic mag. Of kijk in de afval-app van HVC

Hoe ziet de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken eruit?

Dit is een grijze bak met een oranje deksel. De inhoud is 240 liter.

Hoe vaak wordt de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken geleegd?

De plasticbak wordt eens in de twee weken geleegd.

Wanneer wordt de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken geleegd?

U ontvangt een brief van HVC wanneer uw buurt aan de beurt is om te starten met het nieuwe inzamelen. In deze brief staan de eerste twee inzameldagen vermeld. U kunt ook de online afvalkalender van HVC raadplegen vanaf het moment dat de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken bij u is geleverd. Ook kunt u de gratis HVC afval-app op uw smartphone of tablet downloaden. Hierop vindt u de dagen waarop welke minicontainer wordt geleegd. . U kunt hiervoor ook meldingen instellen in de app. We proberen te voorkomen dat het nieuwe inzamelen tot grote wijzigingen in de afvalkalender leidt.

Kan een bedrijf ook een bak voor plastic, pak en blik aanvragen?

De plasticbak is alleen bedoeld voor huishoudens. Bedrijven die plastic, blik en drinkpakken apart willen inzamelen, moeten dit zelf regelen met een particuliere inzamelaar.

Wat is het nieuwe inzamelen?

Vanaf 2018 gaat de manier waarop we het huishoudelijk afval in Lelystad inzamelen veranderen. Bewoners in laagbouw ontvangen een bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. U en uw buurtgenoten hebben via een enquête aangegeven hoe u het restafval wilt weggooien. Er zijn buurten die gekozen hebben voor 4 minicontainers aan huis, waarbij de restafvalbak eens per 4 weken geleegd gaat worden. En er zijn buurten met 3 minicontainers voor grondstoffen aan huis en een ondergrondse containers voor restafval in de buurt. We gaan in oktober 2018 starten met het invoeren van het nieuwe inzamelen in een aantal buurten die gekozen hebben voor 4 bakken aan huis.

Hoe werkt het nieuwe inzamelen?

Bewoners in laagbouw ontvangen een nieuwe minicontainer. Deze bak is voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken en wordt eens per 2 weken door HVC geleegd. U en uw buurtgenoten hebben door middel van een enquête per buurt aangegeven wat de voorkeur is voor het weggooien van het restafval: in een ondergrondse container in de buurt (u heeft dan 3 bakken aan huis) of in een minicontainer aan huis (u heeft dan 4 bakken aan huis). De uitkomsten van de enquête bekijkt u op deze pagina.

Wat gaat er precies veranderen?

Lees meer hierover op de webpagina buurten met 4 minicontainers aan huis of op de webpagina buurten met een ondergrondse containers voor restafval.

Wanneer gaat er iets in mijn buurt veranderen?

Naar verwachting hebben we 1,5 jaar nodig om de hele stad te voorzien van het nieuwe inzamelen. In oktober 2018 starten we met een aantal buurten die gekozen hebben voor vier bakken aan huis, zonder dat dit tot grote wijzigingen in het inzamelschema leidt. Deze buurten ontvangen hierover een brief van HVC ongeveer 2 tot 3 weken voordat het nieuwe inzamelen start.
Vanaf januari 2019 start het proces om de locaties van de ondergrondse containers met de buurt af te stemmen en vast te leggen. Vervolgens starten we ook in deze buurten met het nieuwe inzamelen. De volgorde waarin per buurt het nieuwe inzamelen start, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat we het nieuwe inzamelen stapsgewijs invoeren over heel Lelystad. Het kan dus nog even duren voordat het nieuwe inzamelen in uw buurt gaat starten. 

Hoe gaat de verandering in zijn werk?

Buurten met een vier bakken aan huis ontvangen een brief van HVC ongeveer 2 tot 3 weken voordat ze de nieuwe bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken krijgen. Daarin staat aangegeven wanneer de nieuwe bak (grijs met oranje deksel) geleverd wordt, wanneer de oude restafvalbak voor een nieuwe restafvalbak wordt omgewisseld en hoe het nieuwe inzamelschema er uit ziet.
Buurten waar een ondergrondse container voor restafval komt, volgen een ander proces. Daarbij wordt eerst de beoogde locatie voor de ondergrondse container met de omwonenden afgestemd. Daarna vindt besluitvorming plaat over de exacte locatie. U ontvangt een brief van de gemeente tegen de tijd dat het nieuwe inzamelen in uw buurt start. Dit proces voeren we buurt voor buurt uit. Het kan dus even duren voordat u een brief ontvangt.

Waarom gaat de afvalinzameling veranderen?

Door afval goed te scheiden, houden we steeds minder restafval over. Zo dragen we bij aan een duurzame samenleving (de circulaire wereld), waarbij we grondstoffen zo lang mogelijk hergebruiken en we zo min mogelijk afval produceren. Daarom halen we afval dat hergebruikt of gerecycled kan worden, makkelijker aan huis op. Dit zijn namelijk waardevolle grondstoffen. Dit doet u nu ook met de bak voor gft en etensresten en de bak voor papier. Met het nieuwe systeem krijgt u ook een bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, die eens per 2 weken door HVC wordt geleegd. Lees meer op de webpagina Van afval naar grondstof.

Wat kan ik nu al doen in het nieuwe inzamelen?

Omdat het nieuwe inzamelen buurt voor buurt ingevoerd wordt, kan het nog even duren voordat uw buurt overgaat op het nieuwe inzamelsysteem. Maar u kunt al wel starten met het nieuwe inzamelen door de manier waarop u in huis met afval omgaat anders te organiseren:

  • Begin bijvoorbeeld om de prullenbak, waarin u nu restafval weggooit, te gebruiken voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.
  • Plaats een kleine prullenbak erbij voor het restafval. U zult merken dat u veel plastics heeft en dat restafval gemiddeld een kleine pedaalemmerzak per week is.
  • Er zijn ook afvalbakken met daarin 2 of 3 binnen-emmers voor afvalscheiding (te koop bij winkels in huishoudartikelen).
  • Zet een klein afvalbakje op het aanrecht en verzamel daarin gedurende de dag schillen van groente- en fruit, koffieprut, theezakjes en etensresten.
  • Gebruik bio-zakjes (van maiszetmeel) voor groente- en fruitafval en etensrestjes. Door bio-zakjes te gebruiken blijft de groene bak ook nog eens schoner.
  • Maak in huis een vaste plek voor papier en glas. Papier kunt u dan makkelijk in één keer weggooien in de minicontainer voor papier. Het verzamelde glas kunt u kwijt in de glascontainers die veelal bij winkelcentra staan.

Wat wordt er van mij verwacht?

U kunt meehelpen door uw afval goed te scheiden. Dit maakt de overstap naar het nieuwe systeem makkelijk en u levert een bijdrage aan een beter milieu. Op de website van HVC kunt u lezen welk afval in welke bak hoort. Deze informatie over wat hoort waar vindt u ook in de gratis afval-app van HVC.

Wanneer wordt het grof vuil gratis opgehaald?

Bij het starten van het nieuwe inzamelen passen we ook de manier aan waarop het grof huishoudelijk afval opgehaald wordt. We zetten in op minder bijplaatsingen (afval dat inwoners naast de containers plaatsen) door het grof afval weer gratis op te halen.

Wat gebeurt er met de oude restafvalbakken?

De huidige grijze bakken voor restafval worden vervangen door nieuwe minicontainers, die van gerecycled materiaal zijn. De oude restafvalbakken gaan naar een verwerkingsbedrijf waar er weer nieuwe dingen van worden gemaakt. Zo recyclen we niet alleen afval, maar dus ook de containers. 

Ik wil geen extra bak aan huis, kan dat?

Nee, dat kan helaas niet. U ontvangt in elk geval een bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Ik wil graag kleiner formaat containers, kan dat?

Met de nieuwe inzamelwijze krijgen bewoners van laagbouw een 240 liter bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Dit afval heeft erg veel volume, dus vandaar de keuze voor dit formaat container. Iedereen krijgt deze bak in elk geval een half jaar. Na het eerste half jaar kunt u, als u dat wenst, een kleiner formaat container aanvragen. Ook is het mogelijk om uw bak voor restafval te verkleinen of eventueel te vergroten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC.

Waarom zijn de nieuwe minicontainers gechipt?

De nieuwe bakken hebben een chip, die is voorzien van een unieke code. Hierdoor is makkelijk te zien welke bak bij welke woning hoort. Dit is om misbruik tegen te gaan en, indien nodig, te kunnen handhaven bij verkeerd aanbiedgedrag. In de chip kunnen geen gegevens worden opgeslagen, zoals de hoeveelheid aangeboden afval. Op de website www.hvcgroep.nl staat  de privacyverklaring, meer informatie over het gebruik van de geregistreerde gegevens in de chip en hoe HVC daar vertrouwelijk mee omgaat. 

Wat doe ik als er afval naast de ondergrondse container staat?

Dan kunt u dit via de normale route bij de gemeente of HVC melden.

Gaat gemeente ook handhaven?

Ja, met de start van het nieuwe inzamelen gaan de handhavers op pad. Zij zullen in eerste instantie vooral voorlichting geven over afval scheiden. De handhavers zullen ook controleren of het juiste afval in de goede bak is gegooid.

Ik las ergens dat afval scheiden onzin is. Klopt dat?

Het afval dat wij gescheiden inzamelen, wordt gescheiden verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Zo dragen wij bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen, die zo langzamerhand steeds schaarser worden.

  • Gft en etensresten worden verwerkt tot biogas en compost. 
  • Papier wordt gebruikt om nieuw papier van te maken, net als glas. 
  • Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken worden gesorteerd naar de drie afvalstromen. Vervolgens wordt het verwerkt tot grondstof voor plastic producten zoals broodtrommels of tennisballen. Blik wordt verwerkt tot bijvoorbeeld nieuwe koekenpannen. En drinkpakken worden door de verwerker gescheiden in papier en plastic dat weer voor verder hergebruik aangeboden wordt.

Afval scheiden is dus zeker geen onzin maar draagt bij aan een beter milieu.

Waarom kiest Lelystad niet voor nascheiding?

Gemeente Lelystad kiest voor een combinatie van bron- en nascheiding. Daar waar bronscheiding kan, wordt bronscheiding toegepast. De kwaliteit van de grondstoffen uit bronscheiding is namelijk hoger dan uit nascheiding. Waar bronscheiding niet mogelijk is – bijvoorbeeld bij hoogbouw – wordt samen met HVC gewerkt aan de realisatie van een zogeheten 'voorscheidingsinstallatie'. Daar worden zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit het restafval gehaald voordat het verbrand wordt.

Waarom moet ik mijn afval scheiden?

De discussie over bronscheiden en nascheiden is de laatste tijd actueel. Bronscheiding levert een betere kwaliteit op. Het vermarkten van de gesorteerde kunststoffen uit nascheiding is lastiger dan bij brongescheiden kunststoffen. De stromen uit nascheiding zijn namelijk meer vervuild en hierdoor worden zij minder makkelijk afgenomen door recyclers. Daarnaast blijkt dat inwoners door bronscheiding ál hun afval beter gaan scheiden. De hoeveelheid ingezameld plastic verpakkingen, blik en drinkpakken is enorm toegenomen na de invoering van de afvalbak voor deze stroom. Nu is het zaak de kwaliteit van het ingezameld materiaal te verbeteren. Dit vraagt om extra inspanning van gemeenten en haar burgers, maar belangrijker nog van de verpakkingsindustrie. Om de kosten van het systeem te verlagen en zoveel mogelijk kunststof hoogwaardig te recyclen moeten verpakkingen goed recyclebaar zijn.  

Waarom moet ik het plastic afval scheiden?

De plastic verpakkingen gaan we apart inzamelen omdat plastics waardevolle grondstoffen zijn, die herbruikbaar zijn. En omdat plastics gemaakt worden van olie, welke als grondstof eindig is. Nederlandse gemeenten werken samen om het recyclen van alle soorten plastic mogelijk te maken, dus ook van plastics die nu nog niet zo goed herbruikbaar zijn.

Waarom zamelt gemeente Lelystad plastic apart in?

Gemeente Lelystad kiest voor het apart inzamelen van plastic: thuis het afval (waaronder plastic) zo goed mogelijk scheiden en om het daarna in te zamelen. Bronscheiding leidt tot betere afvalscheiding op alle soorten ‘afval’(grondstoffen), dus ook op gft en etensresten en oud papier. De kwaliteit van het plastic dat op deze manier wordt ingezameld, is beter geschikt voor hoogwaardige recycling en is goedkoper dan systemen waarbij met grote machines al het afval nagescheiden wordt.     

Wij wonen in een hoogbouwlocatie. Waar laten wij ons gft en etensresten?

Gft-afval bij hoogbouwlocaties bestaat vooral uit keukenafval en etensresten. U kunt bij de gemeente informeren naar de mogelijkheden om een gft-bak te krijgen. Dit is onder voorwaarden mogelijk.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...