Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over het nieuwe inzamelsysteem? Bekijk dan onderstaande lijst met vragen en antwoorden.

Veelgestelde vragen over het locatieplan

Veelgestelde vragen over ondergrondse containers voor restafval

Veelgestelde vragen over de bak aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken

Veelgestelde vragen over het nieuwe inzamelen

Veelgestelde vragen over bakken aan huis

Veelgestelde vragen over afval naast de ondergrondse containers

Veelgestelde vragen over afval scheiden

Wat is een locatieplan?

Het locatieplan is een plan waarin de plekken (locaties) van de ondergrondse containers worden vastgelegd. Op basis van het locatieplan worden de ondergrondse containers uiteindelijk geplaatst.

Wat is een concept-locatieplan?

Het concept-locatieplan is een eerste versie van het definitieve locatieplan. Het college van burgemeester en wethouders legt met dit plan vast welke plekken (locaties) gepland zijn voor het plaatsen van ondergrondse containers.

Wat is een definitief locatieplan?

Het definitieve locatieplan legt de definitieve plekken (locaties) vast van de ondergrondse containers. Na het vaststellen van dit definitieve plan kan de gemeente de ondergrondse containers gaan plaatsen.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een reactie op het concept-locatieplan.

Hoe kan ik reageren op het concept-locatieplan?

Dat kan door een zienswijze bij ons in te dienen. De informatie hoe u dit doet vindt u bij de publicatie van het besluit over het concept-locatieplan op de gemeentepagina in de Flevopost. Of lees meer hierover op de website.

Wanneer worden in mijn buurt de locaties van de ondergrondse containers bekend?

In stadsdeel 1 en 2 zijn we in week 4 van 2021 gestart met het nieuwe inzamelen. Bewoners krijgen de bak aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. De restafvalbak wordt nog 1 keer gelegd en daarna ingenomen. Restafval kan vanaf dat moment in de ondergrondse container worden weggegooid. Op verzoek van inwoners worden er nog enkele extra ondergrondse containers geplaatst in deze stadsdelen. Het concept-locatieplan hiervoor ligt binnenkort ter inzage.
In stadsdeel 3 hebben we intussen de meeste ondergrondse containers geplaatst. We zoeken nog een paar nieuwe plekken voor enkele containers. Dit doen we op verzoek van inwoners en omdat er op sommige plekken in de grond kabels en leidingen in de weg zaten op de geplande locaties. De start van het nieuwe inzamelen voor stadsdeel 3 uitgesteld. De leverancier stopt met het leveren van ondergrondse containers.
In stadsdeel 4 en 5 zijn in november 2020 de locatie-onderzoeken afgerond. Vanaf 27 januari 2021 ligt het concept-locatieplan ter inzage. Hierop kunt u tot 12 maart 2021 een zienswijze (reactie/bezwaar) indienen. U kunt uw zienswijze mailen naar locatie@lelystad.nl. De start van het nieuwe inzamelen voor stadsdelen 4 en 5 uitgesteld. De leverancier stopt met het leveren van ondergrondse containers.

Wanneer kan ik meepraten in mijn buurt over de plek van de ondergrondse container?

We zijn inmiddels klaar met de locatie-onderzoeken in alle vijf de stadsdelen. Op deze manier kunt u niet meer meepraten.
U kunt nog wel meepraten over de geplande plekken van ondergrondse-containers die in een concept-locatieplan staan.
U stuurt dan een e-mail naar locatie@lelystad.nl. Vermeld in de e-mail uw opmerkingen over de geplande locatie, eventueel uw suggestie voor een andere plek en het containernummer van de ondergrondse container.

Hoe weet ik in welk stadsdeel ik woon?

Kijk hiervoor op de webpagina over stadsdelen.

Ik wil meepraten over de geplande locatie van de ondergrondse container. Hoe doe ik dat?

U kunt een reactie sturen naar locatie@lelystad.nl.  Vermeld in de e-mail uw opmerkingen over de geplande locatie, eventueel uw suggestie voor een andere plek en het containernummer van de ondergrondse container.
Nadat het college het concept-locatieplan heeft vastgesteld, kunt u ook een zienswijze indienen.

In mijn buurt komen meerdere nieuwe containers. Over welke geplande locaties mag ik meepraten?

Als er in de omgeving van uw woning meerdere containers komen, kunt u over alle locaties meepraten.

Waar komen de ondergrondse containers?

Kijk op de online kaart voor de plekken van de ondergrondse containers. 

Hoe kan ik aangeven dat een container op een andere plaats moet komen?

De geplande plekken van de ondergrondse containers zijn per buurt besproken met bewoners tijdens de locatie-onderzoeken. De  locatie-onderzoeken in alle vijf de stadsdelen zijn inmiddels klaar. Na deze afstemming worden de locaties vastgelegd in een concept-locatieplan. Dit concept-locatieplan wordt vervolgens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en ter inzage gelegd. Op het concept-locatieplan kunt u een zienswijze (bezwaar/reactie) indienen. Nadat eventuele zienswijzen zijn verwerkt, stelt het college het definitieve locatieplan vast. Op het definitieve locatieplan is bezwaar en beroep mogelijk zoals de Algemene wet bestuursrecht aangeeft.

Kan de container verplaatst worden?

Nadat een ondergrondse container eenmaal is geplaatst, is het lastig om deze te verplaatsen. Daarom hebben we vooraf met bewoners zorgvuldig gekeken naar de locaties van de ondergrondse containers. De locaties moeten bijvoorbeeld goed toegankelijk voor u zijn, niet tot overlast leiden en ook bereikbaar zijn voor de inzamelwagens van HVC. Daarnaast kunnen de ondergrondse restafvalcontainers alleen geplaatst worden op plaatsen waar geen kabels en leidingen in de grond zitten.

Wat is de maximale afstand naar een ondergrondse container?

Er is geen minimale loopafstand voor de ondergrondse containers. We proberen een maximale loopafstand van 250 meter aan te houden. Andere vereisten voor de plekken waar de containers komen, zijn dat de plekken:

 • zoveel mogelijk verkeerstechnisch veilig zijn
 • voor de inzamelwagen van HVC bereikbaar zijn
 • en zonder al te grote ingrepen in de openbare ruimte geplaatst kunnen worden.

Hoe ver moeten inwoners die slecht ter been zijn gaan lopen naar een ondergrondse container?

Er zijn geen normen voor de loopafstand naar de ondergrondse containers vastgelegd. We proberen om ongeveer 250 meter aan te houden. We houden ook zoveel als mogelijk rekening gehouden met het type woning en de afstand naar ondergrondse containers. Bijvoorbeeld door, in overleg, bij woningen voor ouderen een extra container te plaatsen.

Wordt er ook rekening gehouden met de mobiliteit van mensen met een beperking en/of handicap?

De nieuwe manier van afval inzamelen geldt voor iedereen in laagbouw woningen. Uitgangspunt is dat degene die verantwoordelijk is voor het doen of laten doen van de boodschappen, ook verantwoordelijk is voor het weggooien of laten weggooien van het restafval in de hiervoor beschikbare afvalcontainers. Hierbij is de inzet van mensen in het sociale netwerk van belang. Waar nodig, kan gekeken worden naar de mogelijkheden van maatwerk. Dit is in uitzonderingsgevallen mogelijk.

Krijg ik een pasje voor de ondergrondse containers?

Ja, ieder huishouden krijgt via HVC een afvalpas waarmee de ondergrondse container toegankelijk is. Er zijn geen extra kosten verbonden aan deze afvalpas of aan het vaker aanbieden van restafval.
Raakt u daarna uw afvalpas kwijt of is deze kapot? Dan vraagt u een nieuwe afvalpas aan bij HVC. Een nieuwe afvalpas kost € 7,50.

Kan ik van een andere ondergrondse container gebruikmaken?

Dat kan. Neem hiervoor contact op met de klantenservice van HVC en geef het nummer door van de ondergrondse container waarvan u gebruik wilt maken. De klantenservice van HVC maakt het dan verder in orde.

Hoe vaak wordt de ondergrondse restcontainer geleegd?

HVC gaat de ondergrondse containers gemiddeld eens per week legen, afhankelijk hoe snel ze vol zitten. Op dit moment wordt een proef uitgevoerd met een vulgraadsensor. Deze sensor houdt bij hoe vol de container is. Als de container bijna vol is, krijgen de chauffeurs van HVC een seintje om te gaan legen.

Wanneer krijg ik de nieuwe bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken?

Inwoners in stadsdeel 1 en 2 hebben in januari 2021 de bakken aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken gekregen. Vanaf dat moment zijn de ondergrondse containers open voor het weggooien van restafval. 

De start van het nieuwe inzamelen voor inwoners in de stadsdelen 3, 4 en 5 is uitgesteld naar het voorjaar 2022. De leverancier stopt namelijk met het leveren van ondergrondse containers.

Moet ik thuis zijn op het moment dat de nieuwe bak voor plastic komt?

Nee, u hoeft hiervoor niet thuis te zijn. De bak wordt voor uw huis neergezet.

Wat gooi ik in de bak voor plastic?

In deze bak gooit u plastic verpakkingen, blik (lege conservenblikken) en drinkpakken (lege pakken van melk, vla, yoghurt, sap).
Kijk op de website van HVC voor meer tips over wat in de bak voor plastic gaat. Of kijk in de afval-app van HVC

Hoe ziet de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken eruit?

Dit is een grijze bak met een oranje deksel. De inhoud is 240 liter.

Hoe vaak wordt de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken geleegd?

De plasticbak wordt 1x in de 2 weken geleegd.

Wanneer wordt de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken geleegd?

U krijgt een brief van HVC tegen de tijd dat uw buurt aan de beurt is om te starten met het nieuwe inzamelen. In deze brief staan de eerste inzameldagen vermeld. U kunt ook de online afvalkalender van HVC raadplegen vanaf het moment dat de bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken bij u is geleverd. Of download hiervoor de gratis HVC afval-app. Hierop vindt u de dagen waarop welke bak aan huis wordt geleegd. We proberen te voorkomen dat het nieuwe inzamelen tot grote wijzigingen in de afvalkalender leidt.

Kan een bedrijf ook een bak voor plastic, pak en blik aanvragen?

De plasticbak is alleen bedoeld voor huishoudens. Bedrijven die plastic, blik en drinkpakken apart willen inzamelen, moeten dit zelf regelen met een particuliere inzamelaar.

Wat is het nieuwe inzamelen?

Vanaf 2018 gaat de manier waarop we het huishoudelijk afval in Lelystad inzamelen veranderen. Bewoners in laagbouw krijgen een bak aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Inwoners hebben via een enquête aangegeven hoe het restafval weg te gooien. Er zijn buurten die gekozen hebben voor 4 bakken aan huis, waarbij de restafvalbak 1x per 4 weken geleegd wordt. En er zijn buurten met 3 bakken aan huis voor grondstoffen en een ondergrondse containers voor restafval in de buurt.
We zijn in oktober 2018 gestart met het nieuwe inzamelen in een aantal buurten die gekozen hebben voor 4 bakken aan huis.

Hoe werkt het nieuwe inzamelen?

Bewoners in laagbouw krijgen een nieuwe bak aan huis. Deze bak is voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken en wordt 1x per 2 weken door HVC geleegd. Inwoners hebben via een enquête per buurt aangegeven wat de voorkeur is voor het weggooien van het restafval: in een ondergrondse container in de buurt (3 bakken aan huis) of in een restafvalbak aan huis (4 bakken aan huis). De uitkomsten van de enquête bekijkt u op deze pagina.

Wat gaat er precies veranderen?

Lees meer hierover op de webpagina buurten met 4 minicontainers aan huis of op de webpagina buurten met een ondergrondse containers voor restafval.

Wanneer gaat er iets in mijn buurt veranderen?

Naar verwachting hebben we 3 jaar nodig om de hele stad te voorzien van het nieuwe inzamelen. In oktober 2018 zijn we gestart in een aantal buurten die hebben gekozen voor vier bakken aan huis. In 2019 is het proces van de locatie-onderzoeken gestart. We hebben in ieder stadsdeel buurt voor buurt met bewoners de geplande plekken van de ondergrondse containers besproken. Als de plekken definitief zijn vastgesteld, start voor deze buurten het nieuwe inzamelen.

Hoe gaat de verandering in zijn werk?

Buurten met vier bakken aan huis krijgen een brief van HVC ongeveer 2 tot 3 weken voordat de nieuwe bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken komt. In de brief staat wanneer de nieuwe bak (grijs met oranje deksel) geleverd wordt, wanneer de oude restafvalbak voor een nieuwe restafvalbak wordt omgewisseld en hoe het nieuwe inzamelschema eruit ziet.
Buurten waar een ondergrondse container voor restafval komt, volgen een ander proces. Daarbij wordt eerst de geplande plek voor de ondergrondse container met de omwonenden afgestemd. Daarna vindt besluitvorming plaats over het concept-locatieplan en over het definitieve locatieplan. U krijgt een brief van HVC tegen de tijd dat het nieuwe inzamelen in uw buurt gaat starten.

Waarom gaat de afvalinzameling veranderen?

Door afval goed te scheiden, houden we steeds minder restafval over. Zo dragen we bij aan een duurzame samenleving (de circulaire wereld), waarbij we grondstoffen zo lang mogelijk hergebruiken en we zo min mogelijk afval produceren. Daarom halen we afval dat hergebruikt of gerecycled kan worden, makkelijker aan huis op. Dit zijn namelijk waardevolle grondstoffen. Dit doet u nu ook met de bak voor gft en etensresten en de bak voor papier. Met het nieuwe systeem krijgt u ook een bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, die eens per 2 weken door HVC wordt geleegd. Lees meer op de webpagina Van afval naar grondstof.

Wat kan ik nu al doen in het nieuwe inzamelen?

Omdat het nieuwe inzamelen buurt voor buurt ingevoerd wordt, kan het nog even duren voordat uw buurt overgaat op het nieuwe inzamelsysteem. Maar u kunt al wel starten met het nieuwe inzamelen door de manier waarop u in huis met afval omgaat anders te organiseren:

 • Begin bijvoorbeeld om de prullenbak, waarin u nu restafval weggooit, te gebruiken voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.
 • Plaats een kleine prullenbak erbij voor het restafval. U zult merken dat u veel plastics heeft en dat restafval gemiddeld een kleine pedaalemmerzak per week is.
 • Er zijn ook afvalbakken met daarin 2 of 3 binnen-emmers voor afvalscheiding (te koop bij winkels in huishoudartikelen).
 • Zet een klein afvalbakje op het aanrecht en verzamel daarin gedurende de dag schillen van groente- en fruit, koffieprut, theezakjes en etensresten.
 • Gebruik bio-zakjes (van maiszetmeel) voor groente- en fruitafval en etensrestjes. Door bio-zakjes te gebruiken blijft de groene bak ook nog eens schoner.
 • Maak in huis een vaste plek voor papier en glas. Papier kunt u dan makkelijk in één keer weggooien in de minicontainer voor papier. Het verzamelde glas kunt u kwijt in de glascontainers die veelal bij winkelcentra staan.

Wat wordt er van mij verwacht?

U kunt meehelpen door uw afval goed te scheiden. Dit maakt de overstap naar het nieuwe systeem makkelijk en u levert een bijdrage aan een beter milieu. Op de website van HVC kunt u lezen welk afval in welke bak hoort. Deze informatie over wat hoort waar vindt u ook in de gratis afval-app van HVC.

Wanneer wordt het grof vuil gratis opgehaald?

HVC haalt gratis grof huishoudelijk afval aan huis op. Maak hiervoor een afspraak via de klantenservice van HVC:

Wat gebeurt er met de oude restafvalbakken?

De huidige grijze bakken voor restafval worden vervangen door nieuwe minicontainers, die van gerecycled materiaal zijn. De oude restafvalbakken gaan naar een verwerkingsbedrijf waar er weer nieuwe dingen van worden gemaakt. Zo recyclen we niet alleen afval, maar dus ook de containers. 

Ik wil geen extra bak aan huis, kan dat?

Nee, dat kan helaas niet. U ontvangt in elk geval een bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.

Ik wil graag kleiner formaat containers, kan dat?

Met de nieuwe inzamelwijze krijgen bewoners van laagbouw een 240 liter bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Dit afval heeft erg veel volume, dus vandaar de keuze voor dit formaat container. Iedereen krijgt deze bak in elk geval een half jaar. Na het eerste half jaar kunt u, als u dat wenst, een kleiner formaat container aanvragen. Ook is het mogelijk om uw bak voor restafval te verkleinen of eventueel te vergroten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice van HVC.

Waarom zijn de nieuwe minicontainers gechipt?

De nieuwe bakken hebben een chip, die is voorzien van een unieke code. Hierdoor is makkelijk te zien welke bak bij welke woning hoort. Dit is om misbruik tegen te gaan en, indien nodig, te kunnen handhaven bij verkeerd aanbiedgedrag. In de chip kunnen geen gegevens worden opgeslagen, zoals de hoeveelheid aangeboden afval. Op de website www.hvcgroep.nl staat  de privacyverklaring, meer informatie over het gebruik van de geregistreerde gegevens in de chip en hoe HVC daar vertrouwelijk mee omgaat. 

Wat doe ik als er afval naast de ondergrondse container staat?

Dan kunt u dit via de normale route bij de gemeente of HVC melden.

Gaat gemeente ook handhaven?

Ja, met de start van het nieuwe inzamelen gaan de handhavers op pad. Zij zullen in eerste instantie vooral voorlichting geven over afval scheiden. De handhavers zullen ook controleren of het juiste afval in de goede bak is gegooid.

Ik las ergens dat afval scheiden onzin is. Klopt dat?

Het afval dat wij gescheiden inzamelen, wordt gescheiden verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Zo dragen wij bij aan het verminderen van het gebruik van fossiele grondstoffen, die zo langzamerhand steeds schaarser worden.

 • Gft en etensresten worden verwerkt tot biogas en compost. 
 • Papier wordt gebruikt om nieuw papier van te maken, net als glas. 
 • Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken worden gesorteerd naar de drie afvalstromen. Vervolgens wordt het verwerkt tot grondstof voor plastic producten zoals broodtrommels of tennisballen. Blik wordt verwerkt tot bijvoorbeeld nieuwe koekenpannen. En drinkpakken worden door de verwerker gescheiden in papier en plastic dat weer voor verder hergebruik aangeboden wordt.

Afval scheiden is dus zeker geen onzin maar draagt bij aan een beter milieu.

Waarom kiest Lelystad niet voor nascheiding?

Gemeente Lelystad kiest voor een combinatie van bron- en nascheiding. Daar waar bronscheiding kan, wordt bronscheiding toegepast. De kwaliteit van de grondstoffen uit bronscheiding is namelijk hoger dan uit nascheiding. Waar bronscheiding niet mogelijk is – bijvoorbeeld bij hoogbouw – wordt samen met HVC gewerkt aan de realisatie van een zogeheten 'voorscheidingsinstallatie'. Daar worden zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen uit het restafval gehaald voordat het verbrand wordt.

Waarom moet ik mijn afval scheiden?

De discussie over bronscheiden en nascheiden is de laatste tijd actueel. Bronscheiding levert een betere kwaliteit op. Het vermarkten van de gesorteerde kunststoffen uit nascheiding is lastiger dan bij brongescheiden kunststoffen. De stromen uit nascheiding zijn namelijk meer vervuild en hierdoor worden zij minder makkelijk afgenomen door recyclers. Daarnaast blijkt dat inwoners door bronscheiding ál hun afval beter gaan scheiden. De hoeveelheid ingezameld plastic verpakkingen, blik en drinkpakken is enorm toegenomen na de invoering van de afvalbak voor deze stroom. Nu is het zaak de kwaliteit van het ingezameld materiaal te verbeteren. Dit vraagt om extra inspanning van gemeenten en haar burgers, maar belangrijker nog van de verpakkingsindustrie. Om de kosten van het systeem te verlagen en zoveel mogelijk kunststof hoogwaardig te recyclen moeten verpakkingen goed recyclebaar zijn.  

Waarom moet ik het plastic afval scheiden?

De plastic verpakkingen gaan we apart inzamelen omdat plastics waardevolle grondstoffen zijn, die herbruikbaar zijn. En omdat plastics gemaakt worden van olie, welke als grondstof eindig is. Nederlandse gemeenten werken samen om het recyclen van alle soorten plastic mogelijk te maken, dus ook van plastics die nu nog niet zo goed herbruikbaar zijn.

Waarom zamelt gemeente Lelystad plastic apart in?

Gemeente Lelystad kiest voor het apart inzamelen van plastic: thuis het afval (waaronder plastic) zo goed mogelijk scheiden en om het daarna in te zamelen. Bronscheiding leidt tot betere afvalscheiding op alle soorten ‘afval’(grondstoffen), dus ook op gft en etensresten en oud papier. De kwaliteit van het plastic dat op deze manier wordt ingezameld, is beter geschikt voor hoogwaardige recycling en is goedkoper dan systemen waarbij met grote machines al het afval nagescheiden wordt.     

Wij wonen in een hoogbouwlocatie. Waar laten wij ons gft en etensresten?

Gft-afval bij hoogbouwlocaties bestaat vooral uit keukenafval en etensresten. U kunt bij de gemeente informeren naar de mogelijkheden om een gft-bak te krijgen. Dit is onder voorwaarden mogelijk.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...