Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Het nieuwe inzamelen

De manier waarop we het huishoudelijk afval inzamelen gaat veranderen. U leest hier wat er gaat veranderen, wanneer en waarom.

Online kaart met locaties van ondergrondse containers

Op de online kaart ziet u per stadsdeel de plekken van de ondergrondse containers. Ga naar de kaart

Laatste stand van zaken

In april 2021 zijn de plekken van de ondergrondse containers in de stadsdelen 4 en 5 vastgesteld. Tussen april 2021 en nu is de openbare ruimte op sommige plekken veranderd, zowel boven als onder de grond. Bijvoorbeeld omdat we groot onderhoud in de wijk hebben uitgevoerd of omdat er nieuwe kabels en leidingen in de grond zijn geplaatst. Of omdat we een laadpaal of een boom hebben geplaatst. Hierdoor kunnen we op sommige locaties geen containers meer plaatsen. Het gaat in totaal om 58 plekken die nog voorlopig of al definitief waren. Voor deze locaties hebben we nieuwe plekken gevonden en op 23 april 2024 vastgelegd in voorlopige aanwijsbesluiten. In de stadsdelen 1, 2 en 3 hebben we 9 nieuwe plekken voor ondergrondse containers aangewezen. Het gaat hier om plekken voor het vervangen van (tijdelijke) bovengrondse containers (voor plastics en/of oud papier) voor ondergrondse containers (vooral bij nieuwbouwwoningen). Of om een verplaatsing van een container omdat blijkt dat HVC de locatie niet goed kan bereiken om de container te legen. De plekken zijn nog niet definitief en omwonenden kunnen hun mening geven over deze voorlopige locaties zodra de zienswijzeperiode van start gaat. Lees meer in het nieuwsbericht 'Nieuw locatieplan voor deel ondergrondse afvalcontainers in stadsdeel 4 en 5'.

Stand van zaken per stadsdeel

Stadsdeel 4 en stadsdeel 5:

Stadsdeel 3:

 • Op 23 april 2024 hebben we nieuwe locaties voor 9 ondergrondse containers vastgesteld. Eerst moet de gemeenteraad akkoord gaan met officiële stukken, waaronder een kredietaanvraag. Als de gemeenteraad akkoord is, dan worden daarna bewoners via een bewonersbrief geïnformeerd over de voorlopige locaties (inclusief een -online- kaart), hoe het indienen van een zienswijze werkt en wanneer de zienswijzeperiode start en eindigt. 
 • Bewoners van Lelystad-Haven zijn in februari 2023 gestart met de nieuwe manier van afval inzamelen.
 • Bewoners van stadsdeel 3 zijn in oktober 2022 gestart met het nieuwe inzamelen: bewoners hebben een bak aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken gekregen en de ondergrondse restafvalcontainers zijn geopend. 
 • De aannemer is in maart en april 2022 gestart met het plaatsen van de extra ondergrondse containers, die er komen op verzoek van bewoners. 
 • De meeste ondergrondse containers zijn geplaatst in stadsdeel 3.
 • Op 13 april 2021 hebben we enkele nieuwe plekken voor ondergrondse containers vastgesteld. Hierop kon u tot en met  28 mei 2021 een zienswijze indienen.
 • Uit de zienswijzeperiode zijn verzoeken van bewoners gekomen om op sommige plekken extra ondergrondse containers. Deze containers hebben we besteld, maar de bezorging daarvan duurt langer dan we dachten. Als de levering van de ondergronds containers volgens planning verloopt, dan kunnen we deze na de herfstvakantie (2021) plaatsen. Daarna start stadsdeel 3 met het nieuwe inzamelen. Zodra we weten wanneer dat is, informeren we de bewoners van stadsdeel 3 hierover in een brief.
 • De definitieve plekken van de ondergrondse containers zijn vastgesteld op 17 november 2020. 

Stadsdeel 1 en stadsdeel 2:

 • Op 23 april 2024 hebben we nieuwe locaties voor 9 ondergrondse containers vastgesteld. Eerst moet de gemeenteraad akkoord gaan met officiële stukken, waaronder een kredietaanvraag. Als de gemeenteraad akkoord is, dan worden daarna bewoners via een bewonersbrief geïnformeerd over de voorlopige locaties (inclusief een -online- kaart), hoe het indienen van een zienswijze werkt en wanneer de zienswijzeperiode start en eindigt. 
 • Op 13 april 2021 hebben we enkele nieuwe plekken voor ondergrondse containers in stadsdeel 2 vastgesteld. Hierop kon u tot en met 28 mei 2021 een zienswijze indienen.
 • Het nieuwe inzamelen is gestart: in januari 2021 zijn de bakken aan huis voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken uitgereikt. De ondergrondse containers zijn open voor restafval. 
 • In augustus en september 2020 zijn de ondergrondse containers geplaatst.
 • Een aantal containers heeft een andere plek gekregen na zienswijzen. De locaties van deze containers zijn vastgesteld op 17 november 2020.

Kaarten

Op de online kaart ziet u per stadsdeel de plekken van de ondergrondse containers. Ga naar de online kaart.

Locatiecriteria ondergrondse containers

Bij het bepalen of een plek geschikt is voor een container, moeten we rekening houden met zaken boven én onder de grond. Alle regels hiervoor hebben we vastgelegd in het besluit ‘beleidsregel locatiecriteria ondergrondse containers huishoudelijk afval’. Lees meer over de locatiecriteria.

Mix aan maatregelen tegen afval naast de containers

Met een mix aan maatregelen willen we overlast voorkomen van afval dat naast de containers wordt geplaatst. Lees meer over de mix aan maatregelen.

Stadsdelen

U leest hier over de 5 stadsdelen en welke buurten horen bij ieder stadsdeel.

Buurten met ondergrondse containers voor restafval

U leest hier wat het nieuwe inzamelen betekent voor buurten met ondergrondse containers voor restafval.

Buurten met 4 minicontainers aan huis

U leest hier wat het nieuwe inzamelen betekent voor buurten met 4 minicontainers aan huis.

Uitkomsten enquête het nieuwe inzamelen

Lees hier de uitkomsten (per buurt) van de enquête het nieuwe inzamelen.

Nieuwsbrieven

U vindt hier alle nieuwsbrieven over het nieuwe inzamelen.  

Waarom het nieuwe inzamelen?

U leest hier waarom de manier van afval inzamelen verandert.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over het nieuwe inzamelen? Kijk of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat.

Animatie

Bekijk de animatie over het nieuwe inzamelen die in februari 2018 online kwam.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...