Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Het nieuwe inzamelen

Laatst gewijzigd: 23-1-2019

In 2018 en 2019 verandert de manier waarop we het huishoudelijk afval inzamelen. U leest hier wat er gaat veranderen, waarom en wanneer. U vindt hier ook de uitkomsten van de enquête, de vervolgstappen, veel gestelde vragen over het nieuwe inzamelen en de meeste recente nieuwsbrief.

Uitkomsten enquête het nieuwe inzamelen

Lees hier de uitkomsten (per buurt) van de enquête het nieuwe inzamelen.

Buurten met 4 minicontainers aan huis

U leest hier wat het nieuwe inzamelen voor u betekent bij buurten 4 minicontainers aan huis.

Buurten met ondergrondse containers voor restafval

U leest hier wat het nieuwe inzamelen voor u betekent bij buurten met ondergrondse containers voor restafval.

Hoogbouw en het nieuwe inzamelen

U leest hier hoe we bewoners van hoogbouw willen faciliteren bij afval scheiden.

Wat kunt u nu al doen?

U leest hier hoe u nu al kunt starten met het nieuwe inzamelen door de manier waarop u in huis met afval omgaat anders te organiseren.

Van afval naar grondstof

Waarom moeten we afval als grondstof zien?

Veel gestelde vragen

Heeft u vragen over het nieuwe inzamelen? Kijk of uw vraag bij de veel gestelde vragen staat.

Nieuwsbrief

In nieuwsbrief 2 leest u wat de uitkomsten per buurt zijn en op welke manier de afvalinzameling per buurt gaat veranderen.

Animatie

Bekijk de animatie over het nieuwe inzamelen die in februari 2018 online kwam.