Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Buurten met ondergrondse containers voor restafval

Laatst gewijzigd: 16-10-2018

Het invoeren van het nieuwe inzamelen gaat na de zomer starten. Dat doen we stap voor stap, buurt voor buurt. Er is een traject voor buurten met 4 minicontainers aan huis en een traject voor buurten met ondergrondse containers voor restafval.

Buurten met een ondrgrondse container. Papier 1x per 4 weken. Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken 1x per 2 weken. Gft en etensresten 1x per 2 weken. Restafval zo vaak als u wilt.

Invoering gaat buurt voor buurt

  • Vanaf januari 2019 gaat het traject starten voor buurten met ondergrondse containers.
  • De volgorde waarin per buurt het nieuwe inzamelen start, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat wij het nieuwe inzamelen stapsgewijs invoeren over heel Lelystad. Het kan dus nog even duren voordat het nieuwe inzamelen in uw buurt gaat starten.
  • Eerst stemmen we met bewoners de locaties van de ondergrondse containers af. Omwonenden ontvangen daarover een brief van de gemeente. Bij de brief zit een kaartje, waarop de locaties van de ondergrondse containers staan aangegeven. Deze locaties zijn nog niet definitief en kunnen nog wijzigen.
  • Als de definitieve locaties eenmaal zijn vastgesteld, plaatsen wij de ondergrondse containers zo snel mogelijk. De huidige restafvalbakken worden vervolgens ingenomen en bewoners ontvangen de nieuwe bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken.