Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Buurten met ondergrondse containers voor restafval

Laatst gewijzigd: 7-5-2019

We gaan aan de slag met het nieuwe inzamelen in de buurten die gekozen hebben voor ondergrondse containers. Dit gaan we stapsgewijs aanpakken, in vijf stappen in totaal. We hebben hiervoor de stad opgedeeld in vijf delen, gebaseerd op de inzamelroutes van HVC. De eerste stap is het bepalen van de locaties van de ondergrondse restafvalcontainers.

Vijf stadsdelen, vijf stappen

We starten in het voorjaar van 2019 met het bepalen van de locaties van de ondergrondse containers  in het eerste stadsdeel. Als we in deze wijken de stappen 1 tot en met 3 hebben doorlopen, gaan we aan de slag in het volgende stadsdeel met dezelfde vijf stappen.

De 5 stadsdelen

Stadsdeel 1:

Kogge, Kempenaar, Gondel, Schouw, Punter, Karveel, Houtribhoogte, Hanzepark, Saerdam, Vliegent Hert, Fortuyn

Stadsdeel 2:

Landstrekenwijk, Warande, Lelystad-Haven, Jol, Galjoen, De Stelling, De Schans, De Veste, Werkeiland

Stadsdeel 3:

Landerijen Noordwest, Landerijen Zuidoost, Waterwijk, Kamp, Zoom

Stadsdeel 4:

Archipel, Oostrandpark, Zuiderzeewijk, Wold, Horst, Griend, Beukenhof, De Scheren, Langevelderslag

Stadsdeel 5:

Atolwijk, Botter, Schoener, Tjalk, Hofstede, Plantage, Wijngaard

Bekijk de 5 stadsdelen op de kaart.

De vijf stappen

Stap 1: locatie ondergrondse containers afstemmen met direct omwonenden

Voor ieder stadsdeel hebben we vooraf voorlopige locaties voor de ondergrondse containers onderzocht en bepaald. We houden hierbij rekening of: 

  • Er geen kabels en leidingen in de grond zitten
  • De inzamelwagen van HVC de ondergrondse container vanaf deze locatie goed kan legen
  • De locatie goed bereikbaar is voor u en uw buurtgenoten

Afstemmen samen met de buurt
We willen weten wat bewoners, die wonen in de directe omgeving van de ondergrondse containers, vinden van de geplande locaties. Zij ontvangen een brief van de gemeente met informatie hoe dit in zijn werk gaat.

Stap 2: vaststellen concept-locatieplan

Nadat we de locaties met de omwonenden hebben afgestemd, maken we hiervan een concept-locatieplan. Het concept-locatieplan bepaalt waar de ondergrondse restafvalcontainers geplaatst worden. Het college van burgemeester en wethouders stelt dit plan vast. Daarna publiceren we dit als een voorgenomen besluit op de gemeentepagina in de Flevopost.

Reageren op het concept-locatieplan
Vanaf het moment dat het voorgenomen besluit in de Flevopost staat, kunnen inwoners een zienswijze indienen. Dit betekent dat u ons een reactie kunt sturen op het concept-locatieplan. U heeft hiervoor zes weken de tijd, nadat het voorgenomen besluit in de Flevopost is gepubliceerd.

Stap 3: vaststellen definitief locatieplan

Als we reacties op het concept-locatieplan ontvangen, kijken we per reactie of wij het locatieplan kunnen veranderen. In sommige gevallen zal dat kunnen, in enkele gevallen niet. We reageren op alle zienswijzen. Het college van burgemeesters en wethouders stelt uiteindelijk het definitieve locatieplan vast.

Stap 4: het plaatsen van de containers

Nadat de locaties definitief zijn vastgesteld, krijgt u te maken met deze wijzigingen:

  • De ondergrondse containers worden geplaatst
  • Uw huidige grijze restafvalbak wordt opgehaald
  • U ontvangt de nieuwe bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (grijs met oranje deksel)

U ontvangt over deze wijzigingen tegen die tijd brieven met meer informatie.

Stap 5: het nieuwe inzamelen start

U kunt beginnen met het nieuwe inzamelen. Restafval kunt u vanaf dat moment kwijt in de ondergrondse container.  U heeft minicontainers aan huis voor:

  • plastic verpakkingen, blik en drinkpakken
  • gft en etensresten
  • papier