Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitkomsten enquête

Laatst gewijzigd: 16-10-2018

In februari en maart 2018 kon u via de enquête ‘het nieuwe inzamelen’ doorgeven hoe u en uw buurtgenoten bij voorkeur uw restafval willen weggooien: via een 4e minicontainer aan huis of via een ondergrondse container in de buurt. U leest hier de uitkomsten van de enquête.

Uitkomsten enquête

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Meer dan de helft van de verstuurde enquêtes is ingevuld en ingeleverd: 51%.
  • De opkomst is in bijna alle buurten gehaald.
  • Inwoners kiezen voor het merendeel voor ondergrondse containers voor het restafval.
  • Met name in de wijken aan de rand van de stad is gekozen voor het systeem van 4 bakken aan huis, waarbij de bak voor restafval eens per vier weken geleegd gaat worden.

Hoe nu verder?

Op 10 juli 2018 heeft de gemeenteraad de uitkomsten van de enquête en het daarop gebaseerde voorstel voor de inzameling van huishoudelijk restafval vastgesteld. Daarmee kunnen we aan de slag om het nieuwe inzamelen stapsgewijs in te voeren. U wordt tijdig geïnformeerd hoe de afvalinzameling er in uw buurt uit komt te zien en per wanneer het nieuwe inzamelen in uw buurt start. Dit proces ziet er voor elke buurt weer anders uit. 

Meer weten?