Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Uitkomsten enquête

Laatst gewijzigd: 29-10-2019

In februari en maart 2018 kon u via de enquête ‘het nieuwe inzamelen’ doorgeven hoe u en uw buurtgenoten bij voorkeur uw restafval willen weggooien: via een 4e minicontainer aan huis of via een ondergrondse container in de buurt. U leest hier de uitkomsten van de enquête.

Uitkomsten enquête

De belangrijkste conclusies zijn:

  • Meer dan de helft van de verstuurde enquêtes is ingevuld en ingeleverd: 51%.
  • De opkomst is in bijna alle buurten gehaald.
  • Inwoners kiezen voor het merendeel voor ondergrondse containers voor het restafval.
  • Met name in de wijken aan de rand van de stad is gekozen voor het systeem van 4 bakken aan huis, waarbij de bak voor restafval eens per vier weken geleegd gaat worden.

Bekijk de uitkomsten