Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

Werk en Inkomen

Laatst gewijzigd: 3-8-2017

De missie van de afdeling Werk Inkomen en Zorg is bij te dragen aan een zelfstandig bestaan van de inwoners van Lelystad. Dit doen wij op een Betrokken, Open, Respectvolle en Gelijkwaardige (BORG) manier.

Informatie op deze pagina

Op deze pagina vindt u onder andere informatie over werk zoeken en vinden, welke voorzieningen er zijn als u geen of een laag inkomen heeft en u vindt informatie over de verschillende projecten van de afdeling op het gebied van werk en inkomen. Op het gebied van zorg en welzijn vind u op deze pagina terug waar u met uw vragen terecht kunt.

Uitkering aanvragen

Heeft u (tijdelijk) geen baan? Schrijft u zich dan allereerst, met uw DigiD-code, in als werkzoekende via www.werk.nl. Volg vervolgens de volgende stappen: 

Stap 1: heeft u recht op een uitkering van het UWV?

  • Zit u bijna of sinds kort zonder werk?
  • Bent u ziek?
  • Heeft u een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking waardoor u niet kunt werken?
  • Bent u zwanger?

Is één van bovenstaande onderwerpen op u van toepassing? Dan heeft u in sommige van deze gevallen recht op een uitkering van het UWV zoals bijvoorbeeld een WW-uitkering, een uitkering vanuit de Ziektewet of een andere uitkering. Op de website van het UWV kunt u controleren of u recht heeft op deze uitkeringen en hiervoor een aanvraag doen.

Stap 2: heeft u recht op een uitkering van de gemeente?

Heeft u geen recht op een uitkering van het UWV en geen ander of een laag inkomen? Mogelijk heeft u dan recht op een bijstandsuitkering. U kunt via www.werk.nl een bijstandsuitkering bij gemeente Lelystad aanvragen als u:

  • in Lelystad woonachtig bent en bij de burgerlijke stand staat ingeschreven
  • u de Nederlandse nationaliteit heeft of in het bezit bent van een geldige verblijfsvergunning of een status heeft die gelijk staat aan een verblijfsvergunning
  • u tussen de 18 en 65 jaar bent
  • u geen of een bescheiden vermogen (spaargeld / waardevolle bezittingen) heeft
  • u geen recht heeft op een andere uitkering zoals bijvoorbeeld een WW uitkering of Studiefinanciering
  • u niet genoeg inkomen heeft om van te kunnen leven

Verblijft u in een instelling in gemeente Lelystad? Dan kunt u via werk.nl een uitkering voor zak- en kleedgeld aanvragen. Bent u dak- en/of thuisloos? Dan geldt een andere procedure, meer informatie kunt u hier vinden.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan heeft u een wettelijke zoektijd van 4 weken waarbinnen u werk moet zoeken en ook moet onderzoeken of u terug kunt naar school. U kunt de aanvraag voor een bijstandsuitkering via werk.nl alvast invullen en doorsturen. De aanvraag wordt pas na 4 weken in behandeling genomen.

Stap 3: bijstandsuitkering aanvragen

U heeft zich ten eerste als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf geregistreerd. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan doet u dit via www.werk.nl. Via deze website vraagt u vervolgens ook een bijstandsuitkering aan. U vult daarvoor een digitale vragenlijst in en beantwoordt daarbij alle vragen en dient vervolgens de aanvraag in.

Na ontvangst van uw aanvraag beoordeeld de gemeente deze en wordt bekeken of een intakegesprek moet plaatsvinden of dat kan worden volstaan met het inleveren van bewijsstukken. U ontvangt hierover binnen uiterlijk 3 weken na ontvangst van uw aanvraag een brief van de gemeente. In de brief staat of u zonder een intakegesprek voor een uiterste datum bewijsstukken moet overleggen of  u wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. In de brief staat aangegeven welke bewijsstukken u moet inleveren. Zorg dat u tijdens het intakegesprek alle gevraagde bewijsstukken bij u heeft. Als u een partner heeft moet ook uw partner bij dit gesprek aanwezig zijn. Tijdens het intakegesprek wordt u (en uw eventuele partner) gevraagd een geldig identiteitsbewijsbewijs te laten zien (let op: een rijbewijs is geen identiteitsbewijs). Tijdens het gesprek wordt samen met u ook het re-integratie, dan wel participatietraject besproken. 

Bewijsstukken
Wij hebben bewijstukken nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. In deze lijst kunt u zien om welke bewijsstukken het zoals gaat. Het is belangrijk dat u de gevraagde bewijsstukken compleet inlevert. Levert u niet alle stukken volledig en/of op tijd in? Dan kunnen wij uw aanvraag niet verder behandelen. U kunt dan een nieuwe aanvraag voor een bijstandsuitkering via werk.nl doen.

De wettelijke afhandeltermijn van uw aanvraag is 8 weken. Soms wordt die termijn verlengd, bijvoorbeeld als meer onderzoek nodig is. Als dit het geval is wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Stap 4: werk vinden

Als u een uitkering ontvangt, bent u verplicht om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden. Als u een bijstandsuitkering ontvangt ligt het accent op het vinden van een baan, niet op het verstrekken van de uitkering. Wie kan werken, moet ook werken.. Dit heet de arbeidsverplichting. U kunt hier hulp bij krijgen via Het Werkbedrijf Lelystad. Scholing kan hier een onderdeel bij zijn. Nadat u een uitkering toegekend heeft gekregen, wordt u uitgenodigd voor een gesprek met een werk- of participatiecoach.

Een extra bijdrage, regeling, vergoeding

Als u een laag inkomen heeft kan het lastig zijn om rond te komen. Hiervoor zijn verschillende regelingen. Zo kunt u bijvoorbeeld een bijdrage per schoolgaand kind van 4 tot 18 jaar per jaar krijgen voor kosten van sporten en muziek. Dit kunt u aanvragen via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds. Heeft u bijzondere kosten (door bijvoorbeeld ziekte of bijzondere omstandigheden)? Dan kunt u Bijzondere Bijstand aanvragen. Heeft u al langere tijd een minimum inkomen? Dan kunt u éénmaal per jaar in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag.

Zelfstandig ondernemer (worden)? 

Het Zelfstandigenloket Flevoland ondersteunt startende en gevestigde ondernemers in Flevoland met financiering en begeleiding. Het ZLF is een samenwerkingsverband van de zes Flevolandse gemeenten. U vindt het  ZLF bij het Ondernemersplein Lelystad in de hal van het Stadhuis. Het Ondernemersplein is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Zelfstandigenloket Flevoland.

Zorg en welzijn: ondersteuning voor volwassenen

Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Hebt u ondersteuning nodig bij praktische zaken, zoals uw huishouden of vervoer? Wilt u actief blijven of hebt u zelf een idee om uw buurt te verbeteren? Wilt u ondersteuning aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam bij u in de buurt. De medewerkers van het Sociaal wijkteam kennen de mogelijkheden die er in Lelystad zijn. Ook zijn zij de toegang voor ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Ondersteuning voor kind en gezin (jeugdzorg / jeugdhulp)

Kinderen en jongeren in Lelystad verdienen het om gezond en veilig op te groeien. Er zijn in Lelystad verschillende organisaties die u op weg kunnen helpen als u zit met vragen over opvoeden en opgroeien. Jongeren en hun ouders hebben vragen over onder andere school, werk en wonen. Wij bieden informatie over alles wat met kinderen, jongeren en gezinnen te maken heeft.

Openingstijden

De balie van de afdeling Werk Inkomen en Zorg is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Voor informatie over uw uitkering kunt u tijdens de spreekuren telefonisch contact met uw contactpersoon opnemen via telefoonnummer 14 0320. Heeft u een algemene vraag voor de afdeling Werk Inkomen en Zorg? Dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 14 0320.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...