Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Erfgoed

Laatst gewijzigd: 2-10-2018

Bij de behandeling van het Structuurplan Lelystad 2015 heeft de gemeenteraad aangegeven behoefte te hebben aan inzicht in het cultuurhistorisch erfgoed in Lelystad.

In 2009 is op grond van een wettelijke verplichting een gemeentelijke monumentenverordening vastgesteld en een gemeentelijke monumentencommissie ingesteld. Lelystad kent sinds 8 september 2012 een rijksmonument: scheepswrak VAL 1460.

Waardevol

Lelystad is een jonge stad met een bijzondere geschiedenis. Ondanks haar relatief jonge leeftijd zijn er veel waardevolle gebouwen die iets vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van de stad. En aan de structuur van de stad zijn nog steeds de ontwerpprincipes af te lezen. De laatste jaren groeit het bewustzijn dat het erfgoed van Lelystad waardevol is.

Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland

In 2008 is door de provincie het Steunpunt Archeologie en (jonge) Monumenten Flevoland opgericht. Het Steunpunt is ondergebracht bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum aan de Lelystadse kust en ondersteunt de Flevolandse gemeenten bij hun zorg voor het erfgoed. Meer informatie over het Steunpunt is te vinden op www.samflevoland.nl.

Waardevolle panden en stadsbuurten

Op verzoek van het college is een inventarisatie gemaakt van waardevolle panden en stadsbuurten aan de hand van cultuurhistorische criteria, onderverdeeld in 3 hoofdstukken:

Inpoldering

Modernistische stad

  • Viskwekerijwoningen
  • Rode Klif
  • Smedinghuis

Volwaardige stad

  • NS station Lelystad Centrum
  • Stadhuis
  • CKC De Kubus

In de raadsvergadering van 10 april 2008 heeft de raad kennisgenomen van het rapport ‘Cultuurhistorie in Lelystad’ en heeft zij besloten om vooruitlopend op een nog te nemen besluit tot het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst, aan de hand van de bovengenoemde gebouwen en complexen voor een periode van 10 jaar in kaart te brengen wat de financiële en ruimtelijke consequenties zijn van een gemeentelijke monumentenlijst.

Boek

Zie ook het boek: Cultuurhistorie in Lelystad (pdf, 15 mb)

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...