Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Carillon

Laatst gewijzigd: 29-4-2019

In november 2011 is het carillon, het gemeentelijk klokkenspel, officieel in werking gesteld. Het carillon staat na 21 jaar op de plek waar het ooit was bedoeld en speelt dagelijks een melodie.

Cadeau bij vorming gemeente

De geschiedenis van dit carillon gaat terug naar 1978. In dat jaar hebben enkele betrokkenen uit Lelystad het plan opgevat dat het bij de instelling van de gemeente Lelystad gepast zou zijn een geschenk aan te bieden in de vorm van een carillon. Het idee achter het geschenk was dat een eeuwenoud muziekinstrument een culturele bijdrage geeft aan een nieuwe, moderne stad. Om dit te realiseren werd de Stichting Carillon Lelystad opgericht.

Tijdelijk bij theater

De stichtingsbestuursleden zijn geld gaan werven bij bedrijven en in 1980 was er genoeg geld om een carillon bij de klokkengieterij Koninklijk Eijsbouts in Asten te laten maken. De bedoeling was dat het carillon op het toekomstige stadhuis geplaatst zou worden. Daar het stadhuis toen nog gebouwd moest worden, werd het carillon tijdelijk op een kolom van de zogenaamde hoge route op het Agorahof bij het Agora Theater geplaatst. Het werd bediend door een soort ‘orgeldraaiboek’.

Op dak stadhuis

In 2001 werd de verhoogde route bij het theater gesloopt en werd het carillon tijdelijk opgeslagen bij de fa. Eijsbouts. Na het gereedkomen van het vernieuwde stadhuis in 2011 kon eindelijk het carillon op het dak van het stadhuis geplaatst worden, waar het ooit was bedoeld.