Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kunst en Cultuur

'Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt' luidt het motto van de nieuwe cultuurvisie die de gemeenteraad op 25 april 2023 heeft vastgesteld. De komende jaren spelen we in op de verwachte groei van de stad, op een breder bereik van culturele activiteiten en vooral ook op de verbindende kracht van kunst en cultuur.

Waarde voor iedereen

Cultuur heeft waarde voor iedereen. Cultuur laat ons in allerlei vormen genieten, maakt vrolijk, stemt soms tot reflectie of verwart ons wel eens. In elk geval leiden cultuur- en kunstuitingen tot bijzondere en betekenisvolle ervaringen die boven het dagelijkse bestaan kunnen uitstijgen. Waar cultuur bijdraagt aan creativiteit en de overdracht van maatschappelijke waarden, codes, tradities, en culturele conventies, prikkelen kunstuitingen onze verbeeldingskracht, laten ons lachen, bieden troost, zijn voer tot nadenken over bestaande ideeën en opvattingen en stimuleren het onafhankelijk denken.

Wethouder cultuur Sjaak Kruis: “De groei van de stad vraagt om een breed cultureel programma met een inspirerend aanbod en veel variatie. Lelystad wil een stad zijn die inspireert, prikkelt en uitdaagt met culturele programma’s voor alle leeftijden, leefstijlen en interesses en met culturele activiteiten voor en door inwoners in elke wijk van de stad. Met een nieuw poppodium, kunst in de openbare ruimte én subsidiemogelijkheden. We stimuleren culturele organisaties nog meer om samen te werken met maatschappelijke partners op gebied van onderwijs, sport, natuur en zorg om veel verschillende groepen mensen te bereiken. En omdat cultuur een andere manier is om de talenten van Lelystedelingen te ontwikkelen. Daarom ook het motto, dat ontleend is aan schrijver Jeroen Brouwers.”

Dit gaat er gebeuren

Om zo veel mogelijk inwoners te bereiken, zetten we onder meer in op:

  • Het betrekken van nieuwe doelgroepen bij het culturele leven in Lelystad;
  • Meer samenwerking tussen cultuurorganisaties en andere maatschappelijke sectoren;
  • Een verbreding van het cultuuraanbod voor jongeren;
  • Meer cultuuraanbod in de wijken, afgestemd op de behoefte per wijk;
  • Meer ruimte voor cultureel ondernemerschap;
  • Betere afstemming van de subsidieverlening op de cultuursector, zodat er meer mogelijkheden komen om in te springen op culturele ontwikkelingen. Zo wordt onder meer onderzoek gedaan naar meerjarige subsidies en fondsvorming. Deze subsidievormen geven instellingen meer zekerheid voor de lange termijn.

De beleidsvisie is aangevuld met een uitvoeringsdeel, zodat helder is waar concreet aan gewerkt gaat worden.

Nieuwe ontwikkelingen en inzichten

Een cultuurvisie heeft tot doel het gemeentelijk cultuurbeleid elke paar jaar tegen het licht te houden en te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Lelystad had voor het eerst een cultuurnota in 2004. De laatste cultuurnota dateert van 2017. Vanwege het effect van de corona-epidemie op de culturele infrastructuur was het in 2020 niet mogelijk een nieuwe cultuurnota vast te stellen. Met de cultuurvisie 2024–2030 maken we een inhaalslag en hebben we een helder cultuurbeleid geformuleerd voor de periode tot 2030.

Met de cultuurvisie wordt ingespeeld op de verwachte groei van de stad. Dit vraagt naast voldoende woningen om een culturele infrastructuur die past bij een stad van die omvang. Een belangrijke investering in de stad en in al haar inwoners.

Maar het gaat ook om de vraag hoe het bereik en de impact van kunst en cultuur in de stad kan worden versterkt en verbreed. Want kunst en cultuur dragen pas echt bij aan de ontwikkeling van de stad als ze voor verbinding zorgen. Tussen inwoners en cultuurmakers, tussen wijken en het centrum, tussen het sociaal domein en economie.

De overheid maakt beleid, maar geen cultuur. Dat kunnen we niet en dat willen we niet. De creativiteit en energie die in de stad en de inwoners zit, is de motor die het culturele klimaat van de stad in beweging zet. De cultuurvisie is daarom in de verschillende stadia met de culturele partners en andere belangstellenden besproken.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...