Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Verloren en gevonden voorwerpen

Laatst gewijzigd: 29-7-2016

Heeft u in Lelystad een voorwerp verloren of gevonden? Sinds 1 januari 2013 kunt u hiervoor terecht in het stadhuis. Voorheen lag deze taak bij de politie.

Verloren voorwerpen

Heeft u iets verloren? Dan kunt u dit melden via het digitale formulier verloren voorwerpen. Als een voorwerp gevonden is dat overeenkomt met uw beschrijving, dan brengen we u in contact met de vinder of kunt u het voorwerp ophalen in het stadhuis. Als u niet in staat bent het te melden via het formulier, dan kunt u dit op iedere werkdag telefonisch of persoonlijk doen bij de Publieksbalie in het stadhuis. Een medewerker gaat dan na of uw voorwerp gevonden is. Natuurlijk wordt er ook contact met u opgenomen als uw voorwerp later gevonden wordt. Is dit niet het geval? Schroom dan niet om later nog eens contact op te nemen.

Let op: Heeft u het voorwerp inmiddels teruggevonden of teruggekregen? Wilt u dan een seintje aan de gemeente geven, zodat wij de aangifte af kunnen handelen?

Gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp gevonden hebt, bent u volgens de wet verplicht dit te melden. U kunt dit doen via het digitale formulier gevonden voorwerpen. Daarnaast kunt u het iedere werkdag telefonisch of persoonlijk doen bij de Publieksbalie in het stadhuis. Wanneer u een paspoort, identiteitskaart en/of rijbewijs vindt, dient u dit altijd in te leveren bij de Informatiebalie in het stadhuis of op te sturen naar Burgerzaken. Dit kunt u op twee manier doen:

 • U levert het reisdocument/rijbewijs in bij de informatiebalie in het stadhuis;
 • U stuurt het reisdocument/rijbewijs op naar:
  Gemeente Lelystad
  Afdeling Dienstverlening, team Burgerzaken
  Postbus 91
  8200 AB  Lelystad

Hieronder volgt een toelichting hoe u eigenaar kunt worden bij vondst van niet-kostbare goederen (dagwaarde tot € 450,-) en kostbare goederen (dagwaarde vanaf € 450,-).

Niet-kostbare goederen

Wilt u eigenaar worden van door u gevonden niet-kostbare goederen (dagwaarde tot € 450,-)? Dan moet u - na het doen van aangifte - het voorwerp bij u thuis bewaren. Let erop dat u verantwoordelijk bent voor het goed bewaren en (indien nodig) onderhouden van het voorwerp als u dit thuis bewaart. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, dan wordt contact met u opgenomen om het voorwerp terug te krijgen. Als de rechtmatige eigenaar zich na één jaar nog steeds niet heeft gemeld, wordt u automatisch de eigenaar. Hebt u geen interesse in het gevonden voorwerp? Dan kunt u het afgeven bij de Publieksbalie in het stadhuis. De gemeente bewaart de gevonden voorwerpen drie maanden en kan het daarna verkopen, vernietigen of weggeven. De genoemde termijnen van één jaar en van drie maanden zijn wettelijk vastgelegd.

Kostbare goederen

Kostbare goederen worden minimaal één jaar bewaard. Wilt u eigenaar worden van door u gevonden kostbare goederen (dagwaarde vanaf € 450,-)? Dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Na het doen van aangifte bewaart u het voorwerp thuis.
 • Bij het doen van aangifte bij de gemeente vermeldt u dat u eigenaar wilt worden.

De verdere afhandeling is gelijk als bij niet-kostbare goederen, alleen krijgt u na een jaar een seintje indien u hebt aangegeven dat u eigenaar wilt worden. U moet daarna het voorwerp binnen één maand ophalen. Verder geldt voor de gemeente nu een minimum bewaartermijn van één jaar.

Diefstal is en blijft een politiezaak

In het geval van diefstal van uw eigendommen moet u bij het politiebureau een proces-verbaal laten opmaken. Als u voor uw verzekering een bewijs van aangifte nodig hebt, dan moet u daarvoor bij het politiebureau zijn. Een afschrift van uw melding bij de gemeente is niet voldoende.

Verlies van identiteitsbewijs

Bent u uw rijbewijs, paspoort, identiteitskaart en of vreemdelingendocument kwijt, dan moet u aangifte doen van vermissing bij de gemeente. Bij de Stadwinkel wordt een verklaring van vermissing/diefstal opgemaakt.

Verlies bankpas

Mocht u uw bankpas verloren zijn, dan raden wij u aan deze direct te laten blokkeren. De gemeente stuurt gevonden bankpassen en dergelijke op naar de uitgevende instantie.

Fietsen, brommers, scooters

Foutief gestalde brommers, scooters of fietsen die door de gemeente zijn verwijderd worden gestald in het depot van de Dukaatstalling (aan de Dukaatpassage, ingang tegenover The New Yorker). De (brom)fietsen kunnen hier worden opgehaald tegen betaling van € 15,-. Ook gevonden en verloren fietsen, brommers of scooters worden hier opgeslagen. Op bijgaande website kunt u kijken of uw fiets is verwijderd: www.verlorenofgevonden.nl/gevonden-voorwerpen. Verkeerd geparkeerde (brom)fietsen worden maximaal 13 weken bewaard in de stalling in de Dukaatspassage. Daarna vervalt het eigendomsrecht en mag de gemeente Lelystad besluiten wat er gaat gebeuren met de (brom)fiets.

In geval van diefstal moet u uiteraard aangifte doen bij de politie.

Openingstijden

U kunt gevonden of verloren voorwerpen op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur melden bij de centrale receptie in het stadhuis.