Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Beheer openbare ruimte

Laatst gewijzigd: 17-4-2018

De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van de leefomgeving van Lelystad. Bewust of onbewust krijgen wij een indruk wanneer we ons begeven in deze openbare ruimte. Is het schoon, is het aantrekkelijk, is het goed onderhouden, etcetera? Al dit soort vragen spelen een rol.

Kwaliteit openbare ruimte

Om kwaliteit bespreekbaar te maken, de gewenste kwaliteiten te bepalen en de onderhoudsmaatregelen daarop af te stemmen heeft de gemeente het kwaliteitsstructuurplan (KSP) ontwikkeld. Het is een plan dat:

  • een visie beschrijft over verschillende gebiedstypen in Lelystad, bijvoorbeeld stadhart- en kustzone of woonwijk;
  • de openbare ruimte ontrafelt in deelkwaliteiten, bijvoorbeeld technische staat of verkeersveiligheid en prestaties en ambities beschrijft voor verschillende gebieden. Daarbij hebben we het dan over zowel inrichting als onderhoud;
  • een uitwerking weergeeft op het gebied van onderhoud.

Plan