Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

't Bovenwater

De gemeente Lelystad beheert 't Bovenwater in nauwe samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland. Het beheer van 't Bovenwater bestaat voor een belangrijk deel uit het in de zomer maaien van de waterplanten om zeilen mogelijk te maken.

Inspecties

Het maaibeheer richt zich op een goede ecologische ontwikkeling van het watersysteem om de verschillende belangen van de bewoners en de gebruikers te dienen. Op basis van inspecties wordt bepaald wanneer er wordt gestart met maaien; vaak vanaf begin mei. Aansluitend vindt monitoring van de bevaarbaarheid plaats om gericht te kunnen maaien.

Maaien en blauwalg

Het maaien van de waterplanten gebeurt volgens het beheerplan. De bevaarbaarheid wordt gemonitord en daar waar nodig wordt gemaaid. Het maaien wordt tot een minimum beperkt ten behoeve van de waterkwaliteit.

De vorming van blauwalg wordt zoveel mogelijk beperkt door minimaal te maaien. De planten gebruiken de meststoffen om te groeien en concurreren zo met blauwalg. Mocht er in de zomerperiode blauwalg ontstaan, dan worden de blauwalgdrijflagen bij de monitoringslocaties, indien mogelijk, weggezogen door een kolkenzuiger.

Klankbordgroep beheer Bovenwater

De klankbordgroep beheer Bovenwater bestaat uit omwonenden Bovenwater, vertegenwoordigers van de gemeente, het waterschap, de provincie, de watersportvereniging en de bedrijven die actief zijn op en rond het Bovenwater. De klankbordgroep wordt advies gevraagd over het beheer van het Bovenwater. De gemeente Lelystad neemt dit advies mee in haar besluiten over het beheer. De klankbordgroep beheer Bovenwater wordt voorgezeten door de gemeente.

Veelgestelde vragen

Over 't Bovenwater en het beheer ervan leven veel vragen. We hebben een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden hierop gemaakt. De lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Luchtfoto

Veelgestelde vragen

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...