Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

't Bovenwater

Laatst gewijzigd: 8-5-2020

De gemeente Lelystad beheert 't Bovenwater in nauwe samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland. Het beheer van 't Bovenwater bestaat voor een belangrijk deel uit het in de zomer maaien van de waterplanten om zeilen mogelijk te maken.

Inspecties

Het maaibeheer richt zich op een goede ecologische ontwikkeling van het watersysteem om de verschillende belangen van de bewoners en de gebruikers te dienen. Op basis van inspecties wordt bepaald wanneer er wordt gestart met maaien; vaak vanaf begin mei. Aansluitend vindt monitoring van de bevaarbaarheid plaats om gericht te kunnen maaien.

Niet maaien gedurende coronacrisis

Zolang de maatregelen van het Rijk van kracht zijn, worden op 't Bovenwater geen zeil- en surfevenementen gehouden. De gemeente heeft om die reden besloten de waterplanten met voorlopig rust te laten, hetgeen mogelijk een positieve effect heeft op de kwaliteit van het water. Voor de bewoners betekent dit dat zij meer last kunnen ondervinden van de waterplanten tijdens het varen.

Aangespoeld drijfvuil wordt echter op dezelfde wijze als voorgaande jaren verwijderd.

Niet maaien en blauwalg

Door waterplanten niet te maaien en in te zetten als echte zuiveraars (vasthouden van meststoffen) wordt de vorming van blauwalg zo veel mogelijk beperkt en blijft 't Bovenwater zo toegankelijk mogelijk voor kleine recreatievaart. Mocht er in de zomerperiode blauwalg ontstaan, dan worden aanvullend de blauwalgdrijflagen die dicht bij de kant liggen, weggezogen door een kolkenzuiger.

Klankbordgroep beheer Bovenwater

De klankbordgroep beheer Bovenwater bestaat uit omwonenden Bovenwater, vertegenwoordigers van de gemeente, het waterschap, de provincie, de watersportvereniging en de bedrijven die actief zijn op en rond het Bovenwater. De klankbordgroep wordt advies gevraagd over het beheer van het Bovenwater. De gemeente Lelystad neemt dit advies mee in haar besluiten over het beheer. De klankbordgroep beheer Bovenwater wordt voorgezeten door de gemeente.

Veelgestelde vragen

Over 't Bovenwater en het beheer ervan leven veel vragen. We hebben een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden hierop gemaakt. De lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Luchtfoto

Veelgestelde vragen

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...