Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bovenwater

Laatst gewijzigd: 21-8-2017

De gemeente Lelystad beheert het Bovenwater in nauwe samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland. Het beheer van het Bovenwater bestaat voor een belangrijk deel uit het in de zomer maaien van de waterplanten om zeilen mogelijk te maken.

Inspecties

Het maaibeheer richt zich op een goede ecologische ontwikkeling van het watersysteem om de verschillende belangen van de bewoners en de gebruikers te dienen. Op basis van inspecties wordt bepaald wanneer er wordt gestart met maaien; vaak vanaf begin mei. Aansluitend vindt monitoring van de bevaarbaarheid plaats om gericht te kunnen maaien.

Niet maaien en blauwalg

Door waterplanten niet te maaien en in te zetten als echte zuiveraars (vasthouden van meststoffen) wordt de vorming van blauwalg zo veel mogelijk beperkt en blijft het Bovenwater zo toegankelijk mogelijk voor kleine recreatievaart. Mocht er in de zomerperiode blauwalg ontstaan, dan worden aanvullend de blauwalgdrijflagen die dicht bij de kant liggen, weggezogen door een kolkenzuiger.

Evaluatie

Het maaien van de waterplanten heeft ook een aantal nadelen. Zo spoelt het maaisel aan in tuinen en krijgen blauwalgen meer kans om te groeien. En teveel blauwalgen beperken de mogelijkheden om te zwemmen. Ook kan er stankoverlast ontstaan. En natuurlijk kost het maaien geld. Om een goede afweging te kunnen maken over hoe het Bovenwater in de toekomst beheerd gaat worden, organiseerde de gemeente op 29 maart 2017 een bewonersavond.

Veelgestelde vragen

Over het Bovenwater en het beheer ervan leven veel vragen. We hebben een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden hierop gemaakt. De lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

Luchtfoto

Veelgestelde vragen

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...