Naar hoofdmenuNaar hoofdinhoud

Riolering

Laatst gewijzigd: 26-7-2016

Lelystad is een jonge stad. Daardoor is de riolering ook nog betrekkelijk jong en modern. Lelystad heeft als één van de weinige gemeenten in Nederland een volledig gescheiden rioleringsstelsel, waarbij hemelwater en huishoudelijk afvalwater apart worden ingezameld. Riolering gaat gemiddeld genomen zo’n 60 jaar mee en de oudste stukken hebben op dit moment een leeftijd van amper 40 jaar. Het merendeel van de riolering is van veel jongere datum.

Drainage

In Lelystad is drainage aangelegd in openbaar gebied om de grondwaterstand te reguleren. De drainage voert regenwater dat in de bodem valt af naar het oppervlaktewater. Meer informatie over drainage kunt u vinden in de Drainagefolder.

Rioolaansluiting

U kunt een aanvraag doen voor aansluiting van uw woning of een ander gebouw op het riool. De gemeente verzorgt de aansluiting van uw woning of ander gebouw op het rioolstelsel. Omdat er in Lelystad een gescheiden rioolstelsel is, heeft u meerdere aansluitingen nodig. De rioolaansluiting moet voldoen aan het Bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2021

De Wet milieubeheer (Wm) verplicht de gemeenteraad voor een bepaalde periode een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Een rioleringsplan beschrijft de toestand van de riolering van de gemeente, welke wettelijke eisen op de riolering van toepassing zijn en welke maatregelen en middelen nodig zijn om aan deze wettelijke eisen te voldoen. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2015 het GRP 2016 tot en met 2021 vastgesteld.

Samenwerken in afvalwaterketen

In Flevoland zijn de gemeenten en het waterschap samen verantwoordelijk voor de inzameling, transport en zuivering van afvalwater en voor de infrastructuur die daarvoor nodig is (de afvalwaterketen). De samenwerking tussen gemeenten en waterschappen biedt mogelijkheden om de keten duurzaam, innovatief en doelmatig in te richten. En om te besparen in de kosten. Ondanks dat Flevoland een relatief jonge provincie is en voorzien is van moderne infrastructuur, hebben de gemeenten en waterschap qua besparingen al qua besparingen al veel bereikt.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Meer weten...