Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Biodiversiteit in Lelystad

Laatst gewijzigd: 22-1-2020

In 2016 heeft de gemeenteraad de kadernota Duurzaamheid vastgesteld. Ecologie en biodiversiteit is hier een onderdeel van. Biodiversiteit is de verscheidenheid van dieren, planten en kleine organismen. In eerste instantie lijkt het onbelangrijk als een soort verdwijnt of het moeilijk heeft. Echter, dieren en planten beïnvloeden elkaar sterk en biodiversiteit is belangrijk omdat verschillende soorten samen een levende en productieve natuur vormen.

Soortenrijker, mooier en niet duurder

Dat is de aanhef van de brief die de gemeente ontving van de 'groene' organisaties naar aanleiding van het concept van de Kadernota Duurzaamheid. Een uitdagend motto voor de gemeente om, samen met de groene organisaties, mee aan de slag te gaan. Er zullen diverse projecten in Lelystad uitgevoerd gaan worden om inzicht in de biodiversiteit te krijgen en ook het kostenaspect te kunnen beoordelen.

Proeflocatie beplanting in wijk De Veste

Door een derdejaars student van CAH Vilentum, toegepaste biologie in Almere, is een adviesrapport gemaakt voor de toepassing van vaste planten in combinatie met een bloemenmengsel (zie hiervoor het beplantingsplan). Dit  beplantingsadvies wordt uitgevoerd in de wijk De Veste. Omwonenden van de proeflocatie zijn in een brief over het onderzoek en de beplanting geïnformeerd. Na de aanplant zullen eerstejaars studenten dit project gaan volgen. Ze gaan monitoren op vlinders, zweefvliegen, bijen en inheemse planten. Als dit gedurende een aantal jaar herhaald wordt, dan kan inzicht verkregen worden in de wijzigingen van de soortensamenstelling.

Onderzoek

Om het resultaat van de aanplant van vaste planten en inzaaien te kunnen bepalen, wordt door studenten van Aeres Hogeschool jaarlijks een onderzoek gedaan. De resultaten per jaar vindt u hieronder.