Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Parken

Laatst gewijzigd: 9-8-2019

Parken vervullen verschillende recreatieve en ecologische functies in de stad en worden 'groene parels' genoemd. Zij zijn ontmoetingsplekken, plekken waar we kunnen recreëren, waar kinderen kunnen spelen. Je kunt er wandelen, picknicken, vissen, een balletje trappen, de hond uitlaten (natuurlijk wel op de daarvoor aangegeven routes). Kortom: groen, en parken in het bijzonder vergroten de kwaliteit van leven in een stad.

Groenbeheerplan parken

De verschillende parken in Lelystad hebben allemaal hun eigen karakter en aantrekkingskracht. De gemeente zet zich in om de parken in Lelystad duurzaam in stand te houden. Voor zes parken is een groenbeheerplan gemaakt. In het beheerplan is de visie op het groen in deze parken vastgelegd. Ook wordt aangegeven op welke wijze de gemeente de parken wil beheren, onderhouden en in stand houden. Een groenbeheerplan biedt houvast en duidelijkheid op langere termijn, voor minstens tien jaar.

Kaarten parken

In een aantal parken, zoals het Bultpark, Park Hondenkop en het Stadspark zijn al bewoners betrokken bij onderhoud en diverse activiteiten. Heeft u interesse of wilt u ook helpen bij het beheer en onderhoud van het park in uw buurt, neem dan contact op met de bewonersconsulenten van de gemeente Lelystad. Dit kan via e-mail op gemeente@lelystad.nl of via telefoonnummer 14 0320.