Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Agenda Natuur

Laatst gewijzigd: 14-4-2023

Waarom een Agenda Natuur? Lelystad is een groene stad met veel natuur. Uniek aan de natuur van Lelystad is de nieuwe natuur: Nationaal Park Nieuw Land met de Oostvaardersplassen en Marker Wadden, maar ook Natuurpark Lelystad, Zuigerplasbos en het vele groen in Lelystad maken deel uit van de identiteit van Lelystad. We hechten waarde aan de wisselwerking tussen mens, stad en natuur. Natuur is altijd dichtbij. De gemeente vindt het belangrijk dat we op een goede manier gebruik kunnen maken van de natuur, maar er ook positief aan bijdragen. Zo zijn we beter bestand tegen huidige maar vooral ook toekomstige uitdagingen in een stad die wil groeien. Hoe we dit precies willen doen leggen we vast in een plan. Dat noemen we de Agenda Natuur.

Wat staat er in de Agenda Natuur? 

De Agenda Natuur wordt een handvat voor de gemeente Lelystad om bij alle ruimtelijke ontwikkelingen in en om de stad rekening te houden met natuur. Hiervoor definiëren we een ambitie: waar willen we staan in 2050? Vervolgens beschrijft de Agenda Natuur welke doelen we moeten stellen om die ambitie te behalen. Dit wordt de strategie genoemd. Nadat de strategie is vastgesteld, gaan we in gesprek met inwoners om de doelstellingen concreet uit te werken: wat kunnen we doen om de natuurdoelen te behalen? Het geheel aan doelstellingen en de uitwerking van deze doelstellingen vormt de Agenda Natuur. 

In drie fasen naar een Agenda Natuur

De Agenda Natuur maken we in drie fasen. Hierbij betrekken wij experts op het gebied van natuur, belanghebbenden in het gebied en inwoners van Lelystad.

 1. De eerste fase is de analysefase. In deze fase hebben we onderzocht hoe het nu gaat met de natuur in Lelystad. Ook zijn inwoners van Lelystad gevraagd naar hun natuurbeleving in en om de stad door middel van een enquête. De resultaten van deze enquête worden binnenkort op deze pagina geplaatst.
 2. De resultaten uit deze fase vormen de basis voor de volgende fase. In deze tweede fase hebben we gesprekken met experts en de gebiedspartners gevoerd. We hadden het over vragen als: waar moet de Agenda Natuur over gaan? Welke doelen willen we behalen? Deze doelen voor de Agenda Natuur zijn de strategische keuzes. Op dit moment zijn de strategische keuzes geformuleerd en gaan deze op weg naar de gemeenteraad voor goedkeuring. 
 3. Aan de hand van de vastgestelde strategische keuzes gaat de gemeente in de derde fase in gesprek met de inwoners. De algemene vraag waar het dan over gaat is: wat kunnen we concreet doen om deze doelen te behalen? We organiseren hiervoor vier bijeenkomsten. De datums van bijeenkomsten vindt u onderaan deze pagina.

Het bestuurlijke proces

Tijdens het proces vindt er op verschillende momenten bestuurlijke besluitvorming plaats. Zo worden de strategische keuzes afgestemd met het College van B&W en de Gemeenteraad. Ook neemt de gemeenteraad een besluit over de uiteindelijke Agenda Natuur. 

Het college heeft op 4 april 2023 besloten de Strategie Agenda Natuur voor te leggen aan de raad.

Wat gebeurt er na het vaststellen van Agenda Natuur?

Nadat de Agenda Natuur is vastgesteld door de gemeenteraad gaan we aan de slag met de uitvoering. Zodra we dat gaan vormgeven informeren wij u weer op onze website en specifiek op deze pagina.  

Wat kunt u verwachten?

We proberen u via deze webpagina zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom Agenda Natuur. Daarnaast worden er een aantal fysieke momenten georganiseerd waar u bij kunt aansluiten. Deze vindt u onder het kopje ‘Bijeenkomsten’.

Komende bijeenkomsten

We organiseren bijeenkomsten op de volgende dagen:

 • April 2023
 • Juni 2023: Bijeenkomst: denk mee! (datum volgt)
 • Jongerenbijeenkomst (datum volgt)

Wat hebben we al gedaan? 

 • Expertsessie over (stads-)ecologie
 • Klankbordgroep met gebiedspartners
 • Interne sessie gemeente 
 • Natuurcafé
 • Bewonersenquête

Relevante documenten 

Agenda Natuur bouwt voort op bestaande beleidsdocumenten van de gemeente Lelystad. Een aantal belangrijke documenten vindt u hieronder. 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...