Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bomen

In Lelystad staan veel bomen. We schatten dat er in de stedelijke omgeving ongeveer 45.000 bomen zijn. Maar het aantal bomen in de gemeentelijke bossen is nog een stuk groter.

Animatie van functies bomen (bron: Norminstituut bomen)

Het nut van bomen

Bomen zijn belangrijk en zijn goed voor mens en dier. Zo halen bomen fijnstof uit de lucht, regelen ze de temperatuur en dempen geluiden. Maar ook zetten ze CO2 om in zuurstof en bieden ze onderdak aan honderden diersoorten. Sommige bomen zorgen ook voor eten voor mensen en dieren. Daarnaast hebben bomen een belangrijke rol in het veranderende klimaat. De zomers worden steeds warmer. En bomen zorgen dan voor verkoeling en schaduwplekken. Bij hevige regenbuien zorgen bomen voor betere afvoer van het water. Bomen dragen bij aan een gezonde, groene stad voor mens en dier.

Bomenbeleidsplan

Lelystad wil groeien als stad. Dat betekent dat er meer huizen en voorzieningen voor mensen moeten komen. Om ervoor te zorgen dat bij de ontwikkeling van de stad ook rekening wordt gehouden met genoeg, gezonde en verschillende bomen, hebben we een bomenbeleidsplan opgesteld. Dit plan is in 2022 door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd. Het doel van het plan is het behouden van een goed, gezond en gevarieerd bomenbestand. We willen kwalitatief goede bomen die tegen het veranderde weer kunnen. Hierdoor kunnen bomen ouder worden. Dit willen we doen door de juiste boom op de juiste plek te planten. En om aanwezige bomen een goede bescherming te bieden. In het bomenbeleidsplan zijn daarvoor regels opgenomen. Iedereen die op de een of andere manier met bomen te maken heeft, van plannenvormers tot beheerders (en bewoners), moet op de hoogte zijn van deze regels.

Bomenbeheerplan

In het bomenbeleidsplan leest u hoe we als gemeente om willen gaan met bomen. We hebben ook een bomenbeheerplan. Hierin leest u hoe we deze plannen willen uitvoeren.

Bomenprotocol

Naast een bomenbeleidsplan en het bomenbeheerplan hebben we ook een bomenprotocol. In dit protocol staan regels. Deze regels moeten de bomen in de openbare ruimte beschermen als er in de buurt van een boom werkzaamheden plaatsvinden. Het bomenprotocol is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die een rol heeft in het proces voor en tijdens werkzaamheden.

Kapbeslissing

Wanneer een boom gekapt wordt, is het informeren van bewoners een onderdeel van de kapverzoekprocedure. Hoewel alleen voor bijzondere bomen in de stad een Wabo-vergunning nodig is, is voor de gemeentelijke bomen altijd een kapbeslissing nodig.

Het kappen van bomen kan bijdragen aan de natuur

De meeste bomen kappen we vanwege de veiligheid. We verwijderen zwakke, zieke of dode bomen zodat iedereen veilig door de stad kan lopen, fietsen of rijden. Maar we halen soms ook een aantal gezonde bomen weg. Dat lijkt misschien vervelend, maar kan de natuur juist helpen. Door een aantal bomen te kappen, krijgen andere bomen meer licht en ruimte om uit te groeien tot volwassen bomen. We doen dit vooral in het bos. Dit zorgt voor sterke bomen en een duurzaam bos. Het is goed voor de biodiversiteit. Hiermee bedoelen we alles wat leeft op aarde.

Maatregelen voor de natuur

Tijdens het bosonderhoud past de gemeente soms een aantal natuurinclusieve maatregelen toe. Dat zijn acties die de dieren en planten kunnen helpen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het geschikt maken van bomen voor spechten. Of het expres laten liggen van een aantal boomstammen zodat er paddenstoelen op kunnen groeien. Ook laten we soms bewust wat takhout achter in het bos. Daar kunnen dieren tussen schuilen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...