Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wespen en mieren

In het kader van het accentonderzoek in de gemeentelijke monitoring van (beschermde) planten en dieren is onderzoek gedaan naar het voorkomen en de verspreiding van wespen en mieren in Lelystad. In de verschenen rapportage van de hand van onderzoeker Jeroen de Rond is 35 jaar onderzoek naar deze diergroepen verwerkt.

Aanleiding

Het verdwijnen van wilde bijen heeft de afgelopen jaren veel aandacht gekregen, maar ook voor wespen blijkt de situatie inmiddels zorgwekkend te zijn. Zelfs in Flevoland zijn de afgelopen decennia een aantal zeldzame en bedreigde soorten verdwenen. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat zowel de groei als de achteruitgang van de soortenrijkdom in de Flevopolders onvoorziene gevolgen waren van planologische ontwikkelingen. In aanvulling op het rapport over wilde bijen in Lelystad (de Rond 2013) wordt in het rapport de balans opgemaakt van de angeldragende wespen en mieren die in de afgelopen 35 jaar in deze gemeente zijn waargenomen. Ondanks de ecologisch geïsoleerde ligging van Lelystad was 24 jaar na het droogvallen van Oostelijk Flevoland al een behoorlijke verscheidenheid aan insectensoorten aanwezig.

Ecologisch belang van wespen en mieren

Wespen vormen in de meeste landschappen de top van de voedselpiramide onder de geleedpotigen. Ze zijn daarmee van doorslaggevend belang voor de balans van het ecosysteem. Zonder wespen of mieren zouden larven van allerlei andere insecten de vegetatie zodanig beschadigen dat het hele ecosysteem ten onder zou gaan. De rapportage over bijen in 2012 maakte al duidelijk dat wilde bijen gevoelig zijn voor veranderingen in het landschap, maar wespen zijn zelfs nóg gevoeliger. Ze stellen namelijk niet alleen strenge eisen aan de grondsoort en vochthuishouding van een terrein, maar ook aan het successiestadium van de vegetatie. Na elk stadium maken planten plaats voor andere soorten, en daarmee verschuift het aanbod aan prooidieren c.q. gastheren voor de wespen. Bijen vinden in andere plantengemeenschappen vaak nog wel bloemen uit de families die binnen hun dieet vallen, met uitzondering van een paar uitgesproken specialisten.

Onder de angeldragende wespen is de verscheidenheid aan prooidieren of gastheren opmerkelijk groot: van spinnen tot zweefvliegen en van tripsen tot kakkerlakken. Dat maakt ze tot bruikbare indicatoren voor natuurwaarden, mits er meer over ze bekend zou zijn.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...