Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Soorten graven

Eén van de beslissingen die al snel genomen moet worden na een overlijden is de keuze van het soort graf. Deze keuze moet vooraf goed overwogen worden. Als eenmaal voor een bepaald type graf is gekozen, kan dit achteraf niet meer worden gewijzigd.

Wensen

Bij het maken van een keuze in het soort graf is de belangrijkste overweging de wens van de overledene. Misschien is deze wens ooit mondeling kenbaar gemaakt of schriftelijk vastgelegd in een wilsbeschikking of codicil. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden, te weten:

Algemeen graf *

Een algemeen graf wordt beschikbaar gesteld door de gemeente voor een periode van 10 jaar. Deze periode kan niet worden verlengd. In een algemeen graf worden twee personen boven elkaar begraven. Vooraf is niet te bepalen welke personen in het graf bij elkaar komen, doorgaans zijn het onbekenden van elkaar.

Het is belangrijk dat u zich dat vooraf goed realiseert. In de praktijk blijkt namelijk dat sommige mensen dit later minder prettig vinden. De mogelijkheden voor het gebruik van gedenktekens en versieringen zijn bij een algemeen graf beperkt. Het is verstandig om daar van te voren goed over na te denken en informatie over in te winnen. Algemene graven worden in de regel na een periode van tien jaar geruimd.

Particulier graf *

Een particulier graf (of beter gezegd een huurgraf) wordt uitgegeven aan één persoon (rechthebbende). In een particulier graf is plaats voor maximaal 2 overledenen. De rechthebbende heeft gedurende 20 jaar beschikking over het graf en kan zelf bepalen wie er in worden begraven. Een particulier graf geeft ook recht tot het begraven of bijzetten van maximaal twee urnen of asbussen voor een periode van 20 jaar.

Aan het einde van de huurperiode kan deze met telkens tien jaren worden verlengd. Gebeurt dat niet, dan vervalt het recht en bestaat de kans dat het graf tien jaar na de laatste bijzetting wordt geruimd. Bij overlijden van de rechthebbende moet er een nieuwe rechthebbende worden aangewezen. Dit moet worden doorgegeven aan de administratie van de begraafplaats. De mogelijkheden voor het gebruik van gedenktekens en versieringen zijn ruimer dan bij een algemeen graf.

Kindergraf *

Voor kinderen beneden de 12 jaar zijn er aparte algemene en eigen kindergraven. De eigen kindergraven bevinden zich op een hiervoor speciaal ingericht gedeelte van de begraafplaats, welke zich bevindt op veld XXVIII.

De algemene kindergraven bevinden zich op het oudste gedeelte van de begraafplaats, veld IV. De uitgiftetermijn van de kindergraven komt overeen met die van de normale algemene en particuliere graven. Voor het plaatsen van een eventueel gedenkteken gelden er afwijkende maten in vergelijking met gedenktekens voor de overige algemene en particuliere graven.

Moslimgraf *

Specifiek voor overledenen van het Islamitische geloof is een apart gedeelte van de begraafplaats gereserveerd. Op dit deel van de begraafplaats zijn graven beschikbaar die in de juiste richting van Mekka liggen. De graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar en kunnen na die periode telkens met 10 jaar worden verlengd.

* Alle genoemde graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven.

Wandgraven

In 2009 is op de begraafplaats een galerij met daarin vijftig wandgraven gerealiseerd. Wandgraven zijn galerijen waarin bovengrondse begraafvoorzieningen zijn aangebracht. De wandgraven zijn van beton, afgezet met natuursteen. De wandgraven worden verzorgd door de begraafplaatsmedewerkers. Elke ruimte biedt plaats aan één overledene. Het wandgraf is 81 cm breed, 59 cm hoog en 2,60 m diep. Op de voorzijde van elke grafruimte is plaats voor een gedenkteken met ruimte voor de invulling van persoonlijke gegevens, tekst en/of inscriptie.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...