Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Trouwen, geregistreerd partnerschap in Lelystad

Laatst gewijzigd: 14-10-2019

Wilt u trouwen of uw partnerschap laten registreren in Lelystad? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Waar hier over ‘huwelijk en trouwen’ wordt gesproken, kan ook ‘geregistreerd partnerschap’ gelezen worden. Voordat u kunt trouwen, moet u uw voorgenomen huwelijk melden (vroeger ‘ondertrouw’).

Let op!! In de komende maanden kunnen er verbouwingswerkzaamheden in de trouwzaal plaatsvinden. Op dit moment weten we nog niet zeker wanneer dit gaat gebeuren. We houden u via deze site op de hoogte. Bruidsparen die al gereserveerd hebben, brengen we via e-mail op de hoogte van de exacte data.

Voorgenomen huwelijk melden

U doet de melding in de gemeente waar de ceremonie gaat plaatsvinden. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij gemeente Den Haag.

Tussen de melding en het huwelijk moet minimaal 14 dagen en mag maximaal 1 jaar zitten. Zorg dus dat u uw huwelijk ruim op tijd meldt. De melding van een voorgenomen huwelijk is gratis.

In de gemeente Lelystad kunt u online een melding doen, waarbij u de datum, de locatie en voorkeur voor een trouwambtenaar reserveert.

Voorwaarden voor online melden voorgenomen huwelijk:

 • U en uw partner wonen allebei ten minste een half jaar in Nederland.
 • U trouwt in de gemeente Lelystad.
 • U bent allebei 18 jaar of ouder op de trouwdatum.
 • Informatie over bijvoorbeeld uw ouders en eventueel eerdere huwelijken zijn in de basisregistratie personen (BRP) bij uw gegevens geregistreerd. Dit kunt u controleren via https://mijn.overheid.nl/. Ontbreken deze gegevens neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0320.

Wat u nodig hebt om uw voorgenomen huwelijk online te melden

 • Uw DigiD-gebruikersnaam en –wachtwoord.
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Een digitaal bestand van uw paspoort, identiteitskaart en/of verblijfsvergunning.
 • Een digitaal bestand van het identiteitsbewijs van uw getuigen.
 • De persoonsgegevens van uw ouder(s), eventuele eerdere huwelijkspartner(s) en minderjarige kinderen. U vindt deze gegevens ook op MijnOverheid.nl.
 • Staat u onder curatele? Lever dan ook de gegevens van uw curator en een digitaal bestand van zijn/haar toestemmingsverklaring dat u mag trouwen.

Verklaring schijnhuwelijk

Hebt u of uw partner een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie (EU/EER) en een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (dit staat op de voorkant van uw verblijfspasje)? Dan moet u allebei de verklaring schijnhuwelijk bij de melding voorgenomen huwelijk afleggen.

Hiermee verklaart u dat u niet trouwt om een verblijfsvergunning te krijgen. Vermoeden wij dat er toch sprake is van een schijnhuwelijk, dan stellen wij een onderzoek in. Zijn wij hierna overtuigd dat er mogelijk sprake is van een schijnhuwelijk, dan weigert de gemeente aan de huwelijksvoltrekking of het geregistreerd partnerschap mee te werken. De eigen verklaring blijft bewaard voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Getuigen

U hebt samen minimaal 2 en maximaal 4 getuigen. Voorwaarden getuigen:

 • Ouder dan 18 jaar.
 • In het bezit van een geldig identiteitsbewijs.
 • U moet uw getuigen zelf regelen, de gemeente doet dit niet voor u.

Hebt u een melding gedaan? Dan beoordelen wij of u aan alle voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval dan nemen we contact met u op. We vertellen u dan wat er nog nodig is. Is de melding van uw voorgenomen huwelijk in orde, dan ontvangt u van ons per mail een bericht.

Persoonlijk langskomen in het stadhuis om de melding voorgenomen huwelijk te doen is ook mogelijk. Dit gaat op afspraak binnen de openingstijden. Om een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0320.

Trouwen/geregistreerd partnerschap op een buitenlocatie

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op een buitenlocatie? Neem dan eerst contact op met de buitenlocatie voordat u online de trouwmelding gaat doen. U moet namelijk eerst alles daar vastleggen.

Bent u in het buitenland geboren, woont u in het buitenland of heeft u in het buitenland gewoond?

Wij raden u dan aan om van te voren te informeren welke van de onderstaande documenten u nodig hebt:

 • Geboorte-uittreksel eventueel voorzien van apostille- en/of legalisatiestempel. Afhankelijk van de taal waarin het document is opgesteld is ook een beëdigde vertaling nodig. Op de website www.nederlandwereldwijd.nl vindt u hierover meer informatie;
 • Bewijs van de burgerlijke staat;
 • Verklaring van woonplaats buiten Nederland.

U moet er ook rekening mee houden dat het aanvragen van buitenlandse documenten veel tijd in beslag kan nemen. Als u de documenten in het bezit heeft dan maakt u een afspraak om het in te leveren. Wij controleren de documenten of ze voldoen aan de eisen. Na goedkeuring kunt u digitaal of persoonlijk een melding doen.

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Wilt u uw partnerschap omzetten in een huwelijk, neem dan voor meer informatie en het maken van een afspraak telefonisch contact (via 14 0320) op met afdeling Burgerzaken.

Gratis voltrekking huwelijk/geregistreerd partnerschap

Inwoners van Lelystad die in aanmerking komen voor de kwijtschelding gemeentebelastingen of vallen onder het minimabeleid, kunnen kosteloos trouwen op dinsdagochtend om 09.00 uur met een volwaardig ceremonie in de trouwzaal. Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zal dit huwelijk voltrekken. Inwoners van Lelystad die niet in aanmerking komen voor de kwijtschelding gemeentebelastingen of vallen onder het minimabeleid, kunnen kosteloos trouwen op maandag 09.00 uur met een korte zakelijke ceremonie van maximaal 15 minuten in de kleine trouwkamer met maximaal 6 personen. Een ambtenaar van de burgerlijke stand zal dit huwelijk voltrekken.

Beperkte gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Sinds 1 januari 2018 trouwt u standaard in een beperkte gemeenschap van goederen. Meer informatie over trouwen in beperkte gemeenschap van goederen of het trouwen op huwelijkse voorwaarden vindt u op rijksoverheid.nl en op notaris.nl. U hoeft niet door te geven aan de gemeente of u gaat trouwen in beperkte gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden.

Naamgebruik

Tijdens het reserveren van uw huwelijk/geregistreerd partnerschap dient u beiden aan te geven op welke wijze u na de voltrekking officieel aangeschreven wenst te worden door diverse landelijke instanties. Meer informatie over naamgebruik.

Huisregels

Het strooien van rijst of confetti is in het stadhuis niet toegestaan. Huisdieren worden in het stadhuis niet toegelaten.

Online melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap