Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Onderhoud

Laatst gewijzigd: 10-7-2013

De gemeente Lelystad zorgt voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de algemene begraafplaats.

Graven en gedenktekens

Bij een algemeen graf zorgt de gemeente Lelystad doorgaans voor de beplanting en het onderhoud ervan. Niet blijvende beplanting en bloemen die in slechte staat verkeren, kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden verwijderd. Is de vaste beplanting in slechte staat, dan wordt ook deze na voorafgaande waarschuwing verwijderd.

Particulier graf

Bij een particulier graf moet de rechthebbende zélf voor het onderhoud van het graf zorgdragen. Dit onderhoud kan eventueel ook door de gemeente Lelystad worden verricht. Hiervoor kan de rechthebbende bij de gemeente Lelystad terecht door het aangaan van een overeenkomst voor het graf onderhoud.

Deze overeenkomst kan aangegaan worden voor één jaar, tegen een jaarlijks te betalen bedrag of  door middel van een afkoopsom voor tien jaar. Zo’n overeenkomst houdt in grote lijnen in dat de gemeente Lelystad het graf onkruidvrij houdt, periodiek het gedenkteken schoonmaakt en kleine verzakkingen verhelpt.