Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stappenplan invoering parkeerregulering

Als u van mening bent dat er een parkeerregulering ingevoerd moet worden in uw woongebied, dan moet er sprake zijn van overlast. Onderstaand stappenplan geeft aan, welke stappen er achtereenvolgens worden doorlopen.

Stappenplan

  1. Er dienen minimaal drie klachten over parkeeroverlast van bewoners uit een woongebied bij de gemeente te zijn ingediend. Dit kunnen zowel schriftelijke als mondelinge klachten zijn.
  2. De gemeente onderzoekt welk type parkeerregulering het best past bij de aard van de buurt en de aanwezige parkeeroverlast. Er wordt een opzet voor het in te voeren parkeerregime uitgewerkt.
  3. Op basis van de binnengekomen klachten wordt door de gemeente een parkeerdrukmeting uitgevoerd in de buurt waart de klachten vandaan komen. Als gebiedsafbakening worden logische en natuurlijke grenzen genomen. De parkeerdrukmeting wordt op meerdere tijdstippen overdag en 's nachts uitgevoerd om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.
  4. Als uit de parkeerdrukmeting blijkt dat op enig moment de bezettingsgraad hoger is dan 80%, dan wordt in het betreffende gebied een draagvlakonderzoek naar de invoering van het parkeerregime uitgevoerd. Het draagvlakonderzoek betreft een huis-aan-huis-enquête waarin bewoners kunnen aangeven of ze voor of tegen het aangegeven parkeerregime zijn.
  5. Als blijkt dat een meerderheid van de bewoners voor invoering van parkeerregulering is, dan wordt deze ingevoerd. Indien blijkt dat er geen meerderheid is,  dan wordt dit gecommuniceerd met de bewoners. Er kan dan gedurende twee jaar geen nieuwe draagvlakmeting worden gehouden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...