Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Parkeerregulering

Laatst gewijzigd: 3-1-2017

Parkeerregulering betekent: het beperken van de parkeermogelijkheden van bepaalde groepen. In dit geval heeft het als doel om parkeerplaatsen vrij te houden voor bewoners.

Twee soorten

Gemeente Lelystad hanteert twee soorten parkeerregulering:

De twee hoofdprincipes zijn apart toepasbaar, maar worden vaak ook naast elkaar gebruikt. Welk systeem wordt toegepast is afhankelijk van de doelgroep en het doel van het systeem.

Stappenplan

Als u van mening bent dat er een parkeerregulering ingevoerd moet worden in uw woongebied, dan moet er sprake zijn van overlast. Het stappenplan geeft aan welke stappen achtereenvolgens worden doorlopen.