Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Een laag inkomen? Vraag dan om kwijtschelding

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Neem voor meer informatie contact op met team Belastingen, via telefoonnummer 14 0320.

Voorwaarden

De landelijke wettelijke regels rond kwijtschelding zijn een stuk strenger dan voor de bijstand. De volgende voorwaarden zijn van toepassing: 

 • Kwijtschelding is mogelijk voor de OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffing;
 • Kwijtschelding voor hondenbelasting is niet mogelijk;
 • De kosten van bestaan worden gesteld op maximaal 100% van de bijstandsnorm;
 • Voor pensioengerechtigden gaan we uit van de netto kosten van bestaan;
 • Bij de berekening van de betalingscapaciteit merken we de netto kosten van kinderopvang als uitgaven aan.

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt onder andere af van uw vermogen, inkomen en bepaalde uitgaven:

 • U heeft een laag inkomen (rondom bijstandsniveau) en weinig spaargeld of ander vermogen;
 • Bij de beoordeling wordt gekeken naar het gezamenlijk inkomen van u, uw partner en eventuele medebewoners van 21 jaar en ouder;
 • Bij de berekening wordt alleen rekening gehouden met uw woonlasten en de premie zorgverzekering. Andere lasten tellen niet mee;
 • Bent u ZZP'er, dan kunt u alleen kwijtschelding aanvragen voor uw privé-aanslag; 
 • De voorwaarden voor kwijtschelding zijn strenger dan die gelden voor een aanvraag om een uitkering in het kader van de Participatiewet;
 • Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Vraag dan een automatische incasso aan. U kunt dan in meerdere termijnen betalen.

Aanvragen

Zodra u de belastingaanslag thuis heeft ontvangen, kunt u bij de Stadswinkel in het Stadhuis een kwijtscheldingsformulier ophalen. Ook kunt u het kwijtscheldingsformulier voor particulieren downloaden.

 • Dien uw kwijtscheldingsverzoek zo snel mogelijk in. Voor een snelle afhandeling van uw verzoek is het heel belangrijk dat u het kwijtscheldingsformulier volledig invult. Gebeurt dat niet, dan wordt het verzoek afgewezen;
 • De gemeente raadt u aan om uw kwijtscheldingsformulier te mailen naar kws-belastingen@lelystad.nl of persoonlijk in te leveren bij de Stadswinkel. Zodra het team uw verzoek heeft ontvangen, ontvangt u schriftelijk bericht.
 • Heeft u moeite met het invullen van het kwijtscheldingsformulier, dan kunt u een afspraak maken met een belastingmedewerker via telefoonnummer 14 0320 (geldt alleen voor particulieren).
 • Ondernemers kunnen terecht bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). Het kwijtscheldingsformulier voor ondernemers kunt u hier downloaden.

Kosten

Aan het indienen van een kwijtscheldingsverzoek zijn geen kosten verbonden.

Beschikking

Op grond van alle beschikbare gegevens wordt een beslissing genomen. De verzoeken tot kwijtschelding worden zo snel mogelijk in behandeling genomen. Wanneer uw verzoek is behandeld, krijgt u antwoord in de vorm van een beschikking (bewaar deze goed, want de beschikking wordt slechts eenmaal verstrekt). In de beschikking staat of u kwijtschelding krijgt. Als uw verzoek is afgewezen, dan wordt in de beschikking de reden van de afwijzing aangegeven. Tegen de afgewezen beschikking kunt u beroep instellen.

U kunt hier een standaard beroepschrift downloaden.

Opschorting

In afwachting van de beslissing op uw verzoek tot kwijtschelding voor de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden de invorderingsmaatregelen (aanmaning, dwangbevel, etc.) opgeschort. Als uw aanslag volledig wordt kwijtgescholden, dan hoeft u deze niet te betalen.

Meer informatie

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...