Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Openingstijden Belastingen

Laatst gewijzigd: 6-2-2018

Gemeentelijke adressen en telefoonnummers van Team Geo-informatie en Belastingen

Openingstijden:

Bezoekadres: Stadhuisplein 2

Team Geo-informatie en Belastingen

 • Specifieke vragen over de belastingen
 • Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
 • Telefonisch bereikbaar: tussen 9.00 en 17.00 uur

Verzoeken om een betalingsregeling, uitstel van betaling, kwijtschelding en bezwaarschriften:

Sturen aan:

 • Team Geo-informatie en Belastingen
 • Gemeente Lelystad
 • Postbus 91, 8200 AB Lelystad

Beroepschrift tegen uitspraak op bezwaarschrift:

Sturen aan:

 • Rechtbank Midden-Nederland
 • Ter attentie van afdeling Bestuursrecht
 • Postbus 16005, 3500 DA Utrecht
 • Internet: www.rechtspraak.nl

Beroepschrift tegen afwijzing op verzoek om kwijtschelding:

Sturen aan:

 • Het College van de gemeente Lelystad
 • Postbus 91
 • 8200 AB Lelystad

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

 • Klantencontactcentrum: 088- 0645555
 • Internet: www.gblt.nl

Rijksbelastingdienst Informatie

 • Belastingtelefoon: 0800 0543 op maandag t/m donderdag: 08.00 uur - 20.00 uur
 • Vrijdag: 08.00 uur - 17.00 uur
 • Internet: www.belastingdienst.nl