Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Kwijtschelding voor kleine zelfstandige ondernemers

Laatst gewijzigd: 8-3-2022

Sinds 1 januari 2013 komen kleine zelfstandige ondernemers (bijvoorbeeld freelancers en zzp'ers) met een minimuminkomen eventueel ook in aanmerking voor kwijtschelding van de onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De kwijtschelding berust dus op de privé gemeentelijke belastingen.

De regels van de inkomens- en vermogenstoets voor particulieren gelden ook voor de kleine zelfstandige ondernemers.

Kostendelersnorm

Met ingang van 1 januari 2018 wordt bij de kwijtscheldingsregeling rekening gehouden met de kostendelersnorm uit de Participatiewet.

Wanneer is de kostendelersnorm van toepassing?

Bij indiening van een kwijtscheldingsverzoek die op of na 1 januari 2018 bij de gemeente worden ingediend.

Wat houdt de kostendelersnorm in? (Artikel 22a van de Participatiewet)

De kostendelersnorm is de bijstandsuitkering die u krijgt als u dezelfde woning deelt met kostendelende medebewoners van 21 jaar of ouder. Het aantal kostendelende medebewoners bepaalt de hoogte van uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer kostendelende medebewoners in uw woning wonen, u de woonkosten kunt delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Wanneer is mijn huisgenoot geen kostendelende medebewoner? (artikel 19a Participatiewet)

Niet alle huisgenoten zijn kostendelende medebewoners. De volgende huisgenoten zijn geen kostendelende medebewoners:

  • uw partner;
  • huisgenoten onder de 21 jaar;
  • huisgenoten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering;
  • huisgenoten die onderwijs volgen met recht op een financiële bijdrage volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • huisgenoten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen;
  • kamerhuurders met een commercieel contract en die een commerciële huurprijs betalen net als u;
  • kamerverhuurders of kamerhuurders die met u een commercieel contract hebben en waarbij een commerciële huurprijs wordt betaald.

BBZ-verklaring via ZLF

Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap binnen Flevoland. Het loket draagt ook zorg voor de bijstandverlening Zelfstandigen via de regels van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ). Voor de beoordeling of de aanvrager recht heeft op kwijtschelding kan gebruikgemaakt worden van een BBZ-verklaring. In de tijd die ligt tussen aanvraag en beslissing kan uitstel van betaling worden verleend. Het is ook mogelijk om zonder een BBZ-verklaring kwijtschelding aan te vragen. U dient dan gegevens aan te leveren. Kwijtschelding dient te worden aangevraagd via een kwijtscheldingsformulier voor ondernemers. U kunt hier het kwijtscheldingsformulier voor ondernemers downloaden.

Berekening

Kwijtschelding vindt plaats op basis van de betalingscapaciteit en het aanwezige vermogen. De betalingscapaciteit wordt berekend aan de hand van het gemiddeld per maand te verwachten netto besteedbare inkomen voor de eerstvolgende twaalf maanden na indiening van het kwijtscheldingsverzoek. In tegenstelling tot werknemers en mensen met een uitkering is bij kleine zelfstandige ondernemers het netto besteedbare inkomen op het moment dat het verzoek wordt gedaan veelal nog niet in te schatten.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...