Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College van burgemeester en wethouders

Laatst gewijzigd: 24-1-2020

Het college van de gemeente Lelystad is het dagelijks bestuur van de stad. Dit betekent dat de leden van het college leiding geven aan het onderhouden en ontwikkelen van de stad.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad bestaat uit:

De ambtelijke organisatie wordt geleid door de gemeentesecretaris, Arjen Schepers. De gemeentesecretaris is ook de belangrijkste adviseur van het college van burgemeester en wethouders.

Dagelijks bestuur

Het college van de gemeente Lelystad is het dagelijks bestuur van de stad. Dit betekent dat de leden van het college fulltime leiding geven aan het onderhouden en ontwikkelen van de stad. Onder het onderhouden van de stad valt bijvoorbeeld het onderhoud aan wegen, plantsoenen of schoolgebouwen en het onderhouden van de veiligheid in de stad door bijvoorbeeld de politie.

Besluiten

Het ontwikkelen van de stad bestaat bijvoorbeeld uit het uitvoeren van nieuwbouwplannen of nieuwe maatregelen voor jongeren. Het college vergadert elke dinsdag en neemt dan besluiten op voorstellen die door de medewerkers van de gemeente worden gedaan. Indien u wilt weten wat het college in de laatste vergadering besloten heeft, kijkt u bij collegebesluiten.