Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Perscontacten

Laatst gewijzigd: 25-4-2019

Hieronder vindt u informatie over de perscontacten.

Bereikbaarheid

Voor pers en media is de gemeente Lelystad bereikbaar via:

  • telefoonnummer: 14 0320 (6 cijfers)

Buiten kantooruren (afhankelijk van de betreffende portefeuille) via onderstaand telefoonnummer beschikbaar. De verdeling van de portefeuilles kunt u hier zien.

Woordvoerders college van B en W

Burgemeester Ina Adema

Portefeuille: bestuurlijke coördinatie, openbare orde en veiligheid, politie en brandweer, communicatie en voorlichting, horeca, bestuurlijke vernieuwing.

Communicatieadviseur Regien van Adrichem
Contact: rem.van.adrichem@lelystad.nl, 06-50696309
maandag t/m vrijdag

Wethouder Janneke Sparreboom

Portefeuille: economische zaken, Lelystad Airport, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie, City marketing, Lelystad Next Level coördinatie, wonen, volkshuisvesting, Stadshart.

Projecten: Lelystad Airport, Wonen, EZ
Communicatieadviseur Dick Nauta
Contact: d.nauta@lelystad.nl, 06-51853354
maandag t/m vrijdag

Projecten: Flevokust Haven, Stadshart
Communicatieadviseur Jolanda Kramer
Contact: j.kramer@lelystad.nl, 06-51403218
maandag t/m vrijdag

Wethouder Elly van Wageningen

Portefeuille: duurzaamheid integrale aanpak (incl. energietransitie, water & klimaatadaptatie), onderwijs (incl. onderwijshuisvesting), gemeentelijk vastgoed, sport en bewegen, vitaliteit en gezondheid.

Communicatieadviseur Lisette de Raaf
Contact: l.de.raaf@lelystad.nl, 06-12808796
maandag t/m vrijdag

Wethouder Ed Rentenaar

Portefeuille: natuurbeheer en –ontwikkeling, recreatie en toerisme, gemeentelijke dienstverlening, kustontwikkeling, Bataviakwartier, dierenwelzijn, verkeer en vervoer (mobiliteit), uitvoering project campus/SVOL.

Communicatieadviseur Elaine Bezemer
Contact: e.bezemer-koopman@lelystad.nl, 06-21590259
maandag t/m vrijdag

Wethouder John van den Heuvel

Portefeuille: werk en Inkomen, financiën (inclusief grondbedrijf geïntegreerd), armoede en schuldhulpverlening, uitvoering ICL besluit, handhaving.

Communicatieadviseur Elaine Bezemer
Contact: e.bezemer-koopman@lelystad.nl, 06-21590259
maandag t/m vrijdag

Wethouder Nelly den Os

Portefeuille: Wmo (Maatschappelijke dienstverlening), jeugdzorg, beheer openbare ruimte (coördinerend ‘Mensen Maken de buurt’), personeel en organisatie, informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT.

Communicatieadviseur Wendelien Eringa
Contact: iw.eringa@lelystad.nl, 06-22417936
maandag t/m vrijdag

Wethouder Peter Schot

Portefeuille: ruimtelijk Stedelijke ontwikkeling, omgevingswet en -visie, -plan (inclusief implementatie), vergunningverlening, externe veiligheid, emancipatie en integratie, kunst en cultuur.

Communicatieadviseur Wendelien Eringa
Contact: iw.eringa@lelystad.nl, 06-22417936
maandag t/m vrijdag