Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Portefeuilleverdeling

Laatst gewijzigd: 13-4-2022

Portefeuilleverdeling 2021-2022 vanaf 16 februari 2021.

Portefeuille burgemeester

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Politie en brandweer
 • Communicatie en voorlichting
 • Horeca
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO)
 • Integrale handhaving
 • Wettelijke burgemeesterstaken
  • bevorderen integriteit
  • voorzitter van college
  • voorzitter van gemeenteraad
  • voordracht en verlening Koninklijke Onderscheidingen
  • opperbevel bij crises en rampen in de gemeente
  • vergunningverlening evenementen

VVD  A. (Adam) Elzakalai

 • Economische zaken, waaronder luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie, City marketing
 • Lelystad Next Level coördinatie
 • Wonen, volkshuisvesting
 • Stadshart
 • Financiën (exclusief grondzaken)

Leefbaar Lelystad  J. ( Jack) Schoone

 • Wmo (Maatschappelijke dienstverlening incl. buurthuiswerk, coördinatie vrijwilligers en dag- en nachtopvang)
 • Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT
 • Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, afvalverwerking.  (Nutsbedrijven Duurzaamheid, Klimaatbeleid, Milieu & afvalstoffen)
 • Sport en bewegen
 • Vitaliteit en gezondheid
 • Ruimtelijk Stedelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet en -visie, -plan (inclusief implementatie)
 • Externe veiligheid
 • Grondzaken

InwonersPartij Lelystad  P.L.W.J (Luc) Baaten

 • Beheer openbare ruimte (coördinatie ‘Mensen Maken de buurt’; marktexploitatie)
 • Natuurbeheer en –ontwikkeling
 • Recreatie en toerisme
 • Kustontwikkeling, Bataviakwartier
 • Dierenwelzijn
 • Verkeer en Vervoer (mobiliteit)
 • Uitvoering project Porteum
 • Gemeentelijke dienstverlening

Gemeente Belangen Lelystad  M. (Madelon) van Noort

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting en gemeentelijk vastgoed
 • Emancipatie en integratie
 • Kunst en cultuur
 • Werk en inkomen (Participatiewet)
 • Armoede en schulddienstverlening

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...