Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Portefeuilleverdeling

Laatst gewijzigd: 17-11-2022

Portefeuilleverdeling 2022-2026 vanaf 6 juli 2022.

Portefeuille burgemeester Mieke Baltus

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Politie en brandweer
 • Communicatie en voorlichting
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO)
 • Wettelijke burgemeesterstaken
  • bevorderen integriteit
  • voorzitter van college
  • voorzitter van gemeenteraad
  • voordracht en verlening Koninklijke Onderscheidingen
  • opperbevel bij crises en rampen in de gemeente

Portefeuille wethouder Dennis Grimbergen

 • Financiën
 • Wonen
 • Economische zaken (waaronder luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie en City marketing)
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Integrale Handhaving

Portefeuille wethouder Sjaak Kruis

 • Klimaat & Natuur (Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, afvalverwerking)
 • Kunst en cultuur
 • Beheer Openbare ruimte (coördinatie ‘Mensen Maken de buurt’; marktexploitatie + gemeentelijke haven)
 • Grondzaken
 • Bedrijfsvoering -  Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT
 • Vergunningen
 • Participatie
 • Dierenwelzijn

Portefeuille wethouder Piet van Dijk

 • Stedelijke vernieuwing
 • Coördinatie Lelystad Next Level
 • Kustontwikkelingen Bataviakwartier
 • Bereikbaarheid (Verkeer en Vervoer - mobiliteit en verkeersveiligheid)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet en -visie (inclusief implementatie) 
 • Stadshart
 • Externe veiligheid

Portefeuille wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra

 • Werk en inkomen (Participatiewet)
 • Armoede en Schulddienstverlening 
 • Coördinatie Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost (IGLO)
 • Recreatie en toerisme
 • Emancipatie en integratie

Portefeuille wethouder Rinze Broekema

 • Jeugd(zorg)
 • Ouderen
 • WMO
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Vitaliteit en gezondheid
 • Welzijn
 • Sport en bewegen

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...