Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling 2024-2026 vanaf 5 maart 2024.

Portefeuille burgemeester Mieke Baltus

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Politie en brandweer
 • Communicatie en voorlichting
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Public affairs en lobby
 • Integrale Gebiedsaanpak Samen Lelystad Oost
 • Wettelijke burgemeesterstaken
  • bevorderen integriteit
  • voorzitter van college
  • voorzitter van gemeenteraad
  • voordracht en verlening Koninklijke Onderscheidingen
  • opperbevel bij crises en rampen in de gemeente

Vertegenwoordigingen

 • Bestuur veiligheidsregio
 • Brandweer landelijk

Portefeuille wethouder Dennis Grimbergen

 • Financiën
 • Wonen
 • Economische zaken (waaronder luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie en City marketing)
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Integrale Handhaving, vergunningen en horeca
 • Sport en bewegen
 • Maatschappelijke opvang
 • Evenementen

Vertegenwoordigingen

 • Aandeelhouder OMALA
 • Aandeelhouder Werkbedrijf
 • Aandeelhouder Sportbedrijf
 • Bestuur MRA
 • MRA- platform Economie
 • MRA- platform Wonen
 • MRA- pfo Platform Ruimtelijke Ordening (PRO)
 • Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek

Portefeuille wethouder Sjaak Kruis

 • Klimaat & Natuur (Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, afvalverwerking)
 • Kunst en cultuur
 • Beheer Openbare ruimte (coördinatie ‘Mensen Maken de buurt’; marktexploitatie & gemeentelijke haven )
 • Grondzaken
 • Bedrijfsvoering & Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT
 • Participatie
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Ouderen
 • Speelbeleid
 • Emancipatie en integratie
 • Inclusie
 • Dierenwelzijn

Vertegenwoordiging

 • Het Flevolandsarchief (HFA)
 • Aandeelhouder Alliander, Vitens – NUVAL, HVC
 • Vertegenwoordiger AB HVC
 • MRA-pfo duurzaamheid

Portefeuille wethouder Piet van Dijk

 • Stedelijke vernieuwing
 • Coördinatie Lelystad Next Level
 • Kustontwikkelingen Bataviakwartier
 • Bereikbaarheid (Verkeer en Vervoer - mobiliteit en verkeersveiligheid)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet en -visie (inclusief implementatie)
 • Stadshart
 • Externe veiligheid
 • Project Zorgcampus, ontwikkelingen ziekenhuis
 • Recreatie en Toerisme
 • Regiotaxi

Vertegenwoordiging

 • Aandeelhouder Omala
 • Aandeelhouder coöperatie Parkeerservice
 • Poldergesprekken (Vervoerberaad - wettelijk verplicht overleg)
 • MRA-Trekker Metropolitaan fietsnetwerk
 • MRA-portefeuillehoudersoverleg metropolitaanlandschap
 • Bestuurlijk platform IJsselmeergebied (BPI) (namens de Flevolandse gemeenten)
 • Bestuurslid van de vereniging Zuiderzeegemeenten
 • MRA-Toerisme

Portefeuille wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra

 • Werk en inkomen (Participatiewet)
 • Jeugd(zorg)
 • Armoede en Schulddienstverlening
 • Coördinatie Integrale Gebiedsaanpak Samen Lelystad Oost
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Vitaliteit en gezondheid
 • Welzijn

Vertegenwoordiging

 • Aandeelhouder Werkbedrijf
 • Aandeelhouder JEL
 • Bestuur GR IJsselmeergroep
 • AVA Concern voor Werk NV
 • Bestuur VNG Flevoland
 • Bestuur GGD

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...