Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Portefeuilleverdeling

Laatst gewijzigd: 7-7-2020

Portefeuilleverdeling college juli 2020 zoals vastgesteld in de extra collegevergadering op 6 juli 2020.

Portefeuille burgemeester I. R. (Ina) Adema

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Politie en brandweer
 • Communicatie en voorlichting
 • Horeca
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Wettelijke burgemeesterstaken
  • bevorderen integriteit
  • voorzitter van college
  • voorzitter van gemeenteraad
  • voordracht en verlening Koninklijke Onderscheidingen
  • opperbevel bij crises en rampen in de gemeente
  • vergunningverlening evenementen

VVD J. W. (Janneke) Sparreboom

 • Economische zaken, waaronder luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie, City marketing
 • Lelystad Next Level coördinatie
 • Wonen, volkshuisvesting
 • Stadshart

Leefbaar Lelystad J. ( Jack) Schoone

 • Wmo (Maatschappelijke dienstverlening incl. buurthuiswerk, coördinatie vrijwilligers en dag- en nachtopvang)
 • Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT
 • Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, afvalverwerking. (Nutsbedrijven Duurzaamheid, Klimaatbeleid, Milieu & afvalstoffen)
 • Sport en bewegen
 • Vitaliteit en gezondheid
 • Ruimtelijk Stedelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet en -visie, -plan (inclusief implementatie)
 • Fysieke veiligheid (*)

InwonersPartij Lelystad P.L.W.J (Luc) Baaten

 • Natuurbeheer en –ontwikkeling
 • Recreatie en toerisme
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Kustontwikkeling, Bataviakwartier
 • Dierenwelzijn
 • Verkeer en Vervoer (mobiliteit)
 • Uitvoering project campus/SVOL
 • Vergunningverlening

Waarneming portefeuille SP:

 • Beheer openbare ruimte (coördinatie ‘Mensen Maken de buurt’; marktexploitatie) : Inwonerspartij Lelystad
 • Werk en inkomen (Participatiewet): Mooi Lelystad
 • Financiën (inclusief grondbedrijf geïntegreerd): VVD
 • Armoede en schuldhulpverlening: Mooi Lelystad
 • Uitvoering ICL besluit coördinatie: VVD
  • (incl. kwaliteitsniveau o.r., Kwaliteit StructuurPlan (KSP) en meerjarenramingen)
 • Integrale handhaving (ook asbestdaken aanpak): LL

Mooi Lelystad/Forum voor Ouderen M. (Madelon) van Noort

 • Jeugdzorg
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting en gemeentelijk vastgoed
 • Emancipatie en integratie
 • Kunst en cultuur

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...