Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling 2023-2026 vanaf 4 juli 2023.

Portefeuille waarnemend burgemeester Ineke Bakker

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Politie en brandweer
 • Communicatie en voorlichting
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Public affairs en lobby
 • Integrale Gebiedsaanpak Samen Lelystad Oost
 • Wettelijke burgemeesterstaken
  • bevorderen integriteit
  • voorzitter van college
  • voorzitter van gemeenteraad
  • voordracht en verlening Koninklijke Onderscheidingen
  • opperbevel bij crises en rampen in de gemeente

Stuurgroep extern

 • Regietafel LNL
 • Stuurgroep Gebiedstafel Lelystad Oost
 • Stuurgroep Interbestuurlijk toezicht
 • MRA Regiegroep
 • SAMIJ (Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied)
 • Stuurgroep Lelystad Airport (min. I&W, provincie, Lelystad)
 • Bestuurlijk overleg veilige school

Vertegenwoordigingen

 • Bestuur veiligheidsregio
 • Brandweer landelijk

Portefeuille wethouder Dennis Grimbergen

 • Financiën
 • Wonen
 • Economische zaken (waaronder luchthaven, OMALA, Flevokust, Agrifood, MRA coördinatie en citymarketing)
 • Onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Integrale Handhaving, vergunningen en horeca

Stuurgroepen

 • Regietafel LNL
 • Bestuurlijke regiegroep Schiphol
 • Bestuurlijk LEA overleg
 • Bestuurlijk Scala Overleg
 • Bestuurlijk overleg passend onderwijs
 • Regionaal bestuurlijk overleg VSV
 • Bestuurlijk overleg veilige school 

Vertegenwoordigingen

 • Aandeelhouder OMALA
 • Aandeelhouder Werkbedrijf
 • Aandeelhouder Sportbedrijf
 • Bestuur MRA
 • MRA- platform Economie
 • MRA- platform Wonen
 • MRA- pfo Platform Ruimtelijke Ordening (PRO)
 • Bestuurlijk Overleg luchthaven (met provincie)
 • Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken
 • Adviesgroep Lelystadse uitdaging
 • Regionaal overleg arbeidsmarktbeleid (SUWI, ZLF, Sociale recherche, regionale werkkamer)
 • Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek
 • Ambassadeur Versnellingsaanpak Sanering Asbestdaken 

Portefeuille wethouder Sjaak Kruis

 • Klimaat & Natuur (Duurzaamheid integrale aanpak, inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie, afvalverwerking)
 • Kunst en cultuur
 • Beheer Openbare ruimte (coördinatie ‘Mensen Maken de buurt’; marktexploitatie + gemeentelijke haven)
 • Grondzaken
 • Bedrijfsvoering -  Personeel en organisatie, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT
 • Vergunningen
 • Participatie
 • Dierenwelzijn

Stuurgroepen

 • Stuurgroep klimaatadaptie Flevoland
 • Stuurgroep Nationale Parken Nederland

Vertegenwoordiging

 • Het Flevolandsarchief (HFA)
 • Aandeelhouder Alliander, Vitens – NUVAL, HVC
 • Vertegenwoordiger AB HVC
 • MRA-pfo duurzaamheid

Portefeuille wethouder Piet van Dijk

 • Stedelijke vernieuwing
 • Coördinatie Lelystad Next Level
 • Kustontwikkelingen Bataviakwartier
 • Bereikbaarheid (Verkeer en Vervoer - mobiliteit en verkeersveiligheid)
 • Ruimtelijke Ordening
 • Omgevingswet en -visie (inclusief implementatie) 
 • Stadshart
 • Externe veiligheid

Stuurgroepen

 • Bestuurlijk overleg van het platform Omgevingswet
 • Stuurgroep Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport (Provincie, Lelystad Airport, OMALA, Lelystad)
 • Stuurgroep Convenant MOBLA (Min. van I en W, Provincie, Lelystad)
 • Stuurgroep Markermeer – IJmeer

Vertegenwoordiging

 • Aandeelhouder Omala
 • Coöperatie Parkeerservice (aandeelhouder, cie governance)
 • Poldergesprekken (Vervoerberaad - wettelijk verplicht overleg)
 • MRA-Trekker Metropolitaan fietsnetwerk
 • Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer (Vervoerregio)
 • MRA-portefeuillehoudersoverleg metropolitaanlandschap
 • V.z. Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)
 • Bestuurlijk platform IJsselmeergebied (BPI) (namens de Flevolandse gemeenten)

Portefeuille wethouder Annemieke Messelink-Dijkstra

 • Werk en inkomen (Participatiewet)
 • Jeugd(zorg)
 • Armoede en Schulddienstverlening 
 • Coördinatie Integrale Gebiedsaanpak Samen Lelystad Oost
 • Emancipatie en integratie

Stuurgroep

 • Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD)

Vertegenwoordiging

 • Aandeelhouder Werkbedrijf
 • Aandeelhouder JEL
 • Bestuur GR IJsselmeergroep
 • Bestuur VNG Flevoland
 • AVA Concern voor Werk NV
 • Regionaal Werkbedrijf Flevoland 

Portefeuille wethouder Rinze Broekema

 • Sport en bewegen
 • Recreatie en toerisme
 • Ouderen
 • WMO
 • Gemeentelijke dienstverlening
 • Vitaliteit en gezondheid
 • Welzijn

Stuurgroepen

 • Bestuurlijk Overleg gemeente, provincie en Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Stuurgroep Regiotaxi
 • Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD)
 • Bestuurslid van de vereniging Zuiderzeegemeenten
 • Stuurgroep Poort fase 1
 • Stuurgroep Nationale Parken Nederland

Vertegenwoordiging

 • Bestuur GGD
 • MRA-Toerisme
 • Aandeelhouder Sportbedrijf
 • Zorgtafel 2.0

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...