Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Grondbeleid

Laatst gewijzigd: 13-5-2014

De Rekenkamer Lelystad heeft in de periode van 2008 tot en met 2009 onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid het Grondbeleid van de gemeente Lelystad. Het rekenkamerrapport is gepubliceerd in juni 2009.

De Rekenkamer heeft ervoor gekozen om onderzoek te doen naar het grondbeleid van de gemeente Lelystad, vanwege de hoge investeringen die gemoeid zijn met de uitvoering van het grondbeleid en ook vanwege de complexiteit van de grondexploitatie. Deze omstandigheden maken dat er in het algemeen grote risico’s aan het uitvoeren van grondbeleid verbonden zijn. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de gemeenteraad stuurt op de doeltreffendheid (effectiviteit) van het grondbeleid van de gemeente Lelystad. Het uitgevoerde onderzoek heeft verscheidene conclusies opgeleverd ten aanzien van kaderstelling, sturing, verantwoording en taken, verantwoordelijkheden en risicomanagement. De conclusies hebben vervolgens geleid tot zeventien aanbevelingen.