Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Rekenkamer

Wat doet de rekenkamer Lelystad?

Hoe de gemeente haar werk doet moet te controleren zijn. Dat is in de eerste plaats een taak van de gemeenteraad. De rekenkamer is daar een aanvulling op. De rekenkamer onderzoekt voor de Lelystadse raad en de inwoners van de stad wat er van het Lelystadse beleid terecht komt. We kijken niet zozeer naar de besteding van geld. Dat doet de accountant die de gemeente inhuurt. De rekenkamer onderzoekt vooral of het beleid van de gemeente Lelystad zinvol, zorgvuldig en zuinig is.

Rekenkameronderzoek gaat meestal over:

  • Welke resultaten bereikt het gemeentebestuur van Lelystad?
  • Hoe doen ze dat?
  • En tegen welke prijs?

 Lees verder

Effectieve inzet van de rekenkamer

De rekenkamer Lelystad doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het Lelystadse gemeentebestuur gevoerde bestuur. In haar rapporten neemt de rekenkamer aanbevelingen op. De raad neemt meestal een besluit over de aanbevelingen van de rekenkamer Lelystad.

Om de raad van dienst te zijn, biedt de rekenkamer Lelystad graag een integrale terugblik op de door haar gepubliceerde rekenkameronderzoeken uit de afgelopen raadsperiode van 2014 - 2018 aan. Daarnaast hebben we voor u de informatiefolder: ‘Beleid onderzocht - Wat de rekenkamer voor u kan betekenen’. Hierin staat in het kort informatie over het werk van de rekenkamer.

Om te illustreren hoe een raadslid de rekenkamer op de juiste manier kan inschakelen, heeft Raadslid.Nu de zogenaamde Rekenkamertool laten ontwikkelen. De Rekenkamertool bestaat uit zeven korte filmpjes die snel en gemakkelijk antwoord geven op de belangrijkste vragen over het inzetten van de rekenkamer als hulptroep van de raad.