Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws Rekenkamer Lelystad

Nieuwsoverzicht

Op 10 november 2020 heeft de Lelystadse gemeenteraad in meerderheid de motie ‘Code Rood voor de Jeugdzorg’ aangenomen. In deze motie verzoekt de raad de rekenkamer Lelystad onderzoek te doen naar de bestuurlijke aansturing en informatievoorziening rond het dossier jeugdzorg. De rekenkamer heeft gehoor gegeven aan dit verzoek en publiceert op 7 september 2021 haar onderzoeksrapport naar aanleiding van de motie.

Geplaatst: 7-9-2021

Met de organisatievorm van een NV(/BV)-constructie kan uitvoering worden gegeven aan het sportbeleid van de gemeente Lelystad, maar het is niet zeker of deze organisatievorm hiervoor ook het meest geschikt is. Dat concludeert de rekenkamer Lelystad naar aanleiding van het onderzoek naar de organisatievorm van en de governance op het Sportbedrijf Lelystad. De rekenkamer doet de raad vier aanbevelingen voor verbetering.

Geplaatst: 12-7-2021

Bouwen en wonen staat volop in de belangstelling. De gemeente Lelystad heeft ambitieuze plannen op woongebied. Er is landelijk sprake van woningnood en de druk op de gemeente om snel veel woningen te bouwen is groot. Met het aflopen van de huidige woonvisie (2016-2020) werkt het gemeentebestuur aan een woonvisie voor 2021 en daarna. Tegen deze achtergrond heeft de rekenkamer Lelystad de stichting Stad en Regio een analyse laten maken van het gemeentelijke woonbeleid, zowel qua inhoud als qua proces. Hierin wordt terug gekeken, maar vooral ook vooruit.

Geplaatst: 23-2-2021

Op 10 november 2020 heeft de Lelystadse gemeenteraad in meerderheid de motie ‘Code Rood voor de Jeugdzorg’ aangenomen. In deze motie verzoekt de raad de rekenkamer Lelystad onderzoek te doen naar de bestuurlijke aansturing en informatievoorziening rond het dossier jeugdzorg. De rekenkamer Lelystad heeft onlangs gehoor gegeven aan dit verzoek.

Geplaatst: 15-2-2021

De gemeente Lelystad wil bevorderen dat haar burgers meer sporten en bewegen. Het in stand houden van een goed niveau van sportvoorzieningen draagt daaraan bij. De gemeente Lelystad heeft een groot deel van deze taken ondergebracht bij Sportbedrijf Lelystad.

Geplaatst: 4-8-2020

Onderzoeken ex artikel 213a zijn een belangrijke bron van informatie voor de controlerende taak van de raad. Ook maken deze onderzoeken onlosmakelijk deel uit van de publieke verantwoording aan de burger.

Geplaatst: 22-6-2020

Vandaag bereikte de rekenkamer Lelystad het verdrietige bericht dat oud-lid van de rekenkamer Lelystad Ing Yoe Tan op vrijdag 10 april 2020 is overleden.

Geplaatst: 14-4-2020

Veel gemeenten noemen zich tegenwoordig een ‘regiegemeente’. Wat dat precies inhoudt, blijft vaak onduidelijk. Regie betekent in het algemeen dat een gemeente bij de uitvoering van haar taken niet meer alles zelf doet, maar samen met andere organisaties, instellingen en inwoners probeert haar beleidsdoelen te bereiken.

Geplaatst: 12-12-2019

Sinds 2015 moeten gemeenten zorgen voor een samenhangend jeugdzorgaanbod. Tegelijkertijd wordt van gemeenten verwacht zij het gebruik van dure, gespecialiseerde jeugdzorg terugdringen. Het geld dat in theorie zo kan worden bespaard, heeft het Rijk bij voorbaat ingehouden op het jeugdzorgbudget dat gemeenten krijgen. Dit heeft er in de praktijk toe geleid dat veel gemeenten moeite hebben om de jeugdzorg naar behoren te organiseren. Gemeenteraden worstelen dan ook met de vraag hoe zij kunnen sturen op de instroom naar de jeugdzorg.

Geplaatst: 15-10-2019

Eind van 2018 herijkt de Gemeente Lelystad haar beleid op het gebied van armoede en schuldhulpverlening. De Lelystadse gemeenteraad zal dit beleid vaststellen. Om de raad te helpen bij het beoordelen van het herijkte armoedebeleid, heeft de rekenkamer een brief over dit beleidsonderdeel opgesteld. De brief is op 23 oktober 2018 gepubliceerd.

Geplaatst: 24-10-2018

De rekenkamer Lelystad onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Hiervoor verwerken we soms persoonsgegevens, waar we uiteraard zorgvuldig mee omgaan. Hoe we dat doen, beschrijven we in onze privacyverklaring.

Geplaatst: 6-9-2018

Regie is in veel gemeenten een actueel thema. Door onder andere maatschappelijke veranderingen en taakverzwaringen van Rijkswege, kan en wil een gemeente niet meer alles zelf doen en zelf uitvoeren. Dat betekent dat de gemeente steeds meer maatschappelijke taken overlaat aan anderen of samen met anderen moet vormgeven.

Geplaatst: 10-4-2018

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...