Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws Rekenkamer Lelystad

Nieuwsoverzicht

Na vele jaren van samenwerking om het Stadshart van Lelystad te verbeteren, laat een recent onderzoek van de rekenkamer Lelystad zien dat er nog steeds uitdagingen zijn. De rekenkamer wilde met het onderzoek inzicht geven in hoe de gemeenteraad effectief invloed kan hebben op het Stadshart en welke concrete stappen de raad kan zetten voor de komende tijd.

Geplaatst: 20-2-2024

De rekenkamer Lelystad heeft een onderzoek uitgevoerd naar de geheimhoudingspraktijk binnen de gemeente Lelystad in de periode 2018-2022. Uit het onderzoek blijkt dat geheimhouding in de gemeente Lelystad uiteenlopende gevolgen heeft voor het democratische proces; geheimhouding kan soms voor verstoring zorgen, maar kan ook bijdragen aan een effectievere uitoefening van de rol van de Lelystadse raad. Over het algemeen zijn betrokkenen, waaronder raadsleden, wethouders en ambtenaren, tevreden over de geheimhoudingspraktijk in Lelystad.

Geplaatst: 19-2-2024

Sommige wijken in Nederlandse steden hebben te maken met een stapeling van problemen. Denk hierbij aan problemen op het gebied van onderwijs, werkloosheid, armoede en schulden, gezondheidsproblemen, woon- en leefomgeving, veiligheidsproblemen en criminaliteit. Het Rijk is in 2022 gestart met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) om deze problemen aan te pakken in 20 deelgebieden van 19 steden.

Geplaatst: 21-11-2023

De nieuwe Omgevingswet moet van kracht worden op 1 januari 2024. Deze wet is behoorlijk ingewikkeld. Juist omdat de wet zo complex is, is het belangrijk dat verschillende overheden goed met elkaar samenwerken en hun beleid op elkaar afstemmen. Tegelijkertijd heeft elke overheid ook haar eigen beleid. Soms kunnen er conflicten ontstaan wanneer het beleid van één overheid niet overeenkomt met dat van een andere. In die gevallen moeten deze overheden samen een oplossing vinden.

Geplaatst: 4-10-2023

Sinds de jaren ‘90 is de verduurzaming van de energievoorziening steeds belangrijker geworden. Diverse kabinetten hebben doelen gesteld voor het terugbrengen van broeikasgassen, het opwekken van meer duurzame energie en het besparen van energie. Sinds het nationale Klimaatakkoord staat het energiebeleid in het teken van de energietransitie.

Geplaatst: 16-3-2023

De meeste Lelystadse politieke partijen hebben in hun campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2016 en 2022 aandacht gehad voor het verbeteren van het stadshart van Lelystad. Er zijn eigenlijk al heel lang problemen met het Lelystadse stadshart: diverse betrokken partijen ervaren al meer dan 25 jaar uiteenlopende voetangels en klemmen.

Geplaatst: 6-10-2022

De nieuwe Omgevingswet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet. De Omgevingswet is een hele ingewikkelde wet, waarbij het belangrijk is dat diverse overheden met elkaar samenwerken en hun beleid op elkaar afstemmen. Tegelijkertijd voert elke overheid ook haar eigen beleid. Dit kan leiden tot situaties waarin het beleid van afzonderlijke overheden schuurt of zelfs in conflict is met het beleid van één of meerdere andere overheden. In dergelijke gevallen moeten de desbetreffende overheden samen een oplossing vinden.

Geplaatst: 9-6-2022

Overheidsinformatie moet openbaar zijn, wil de lokale democratie goed functioneren. Omdat dit zo belangrijk is, is het principe van openbare overheidsinformatie vastgelegd in de Grondwet. Alleen in de openbaarheid kan de gemeenteraad kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol op een goede manier invullen. Maar volledige openbaarheid, waar iedereen bij alles kan meekijken, kan niet altijd.

Geplaatst: 4-5-2022

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...