Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wat moet en mag de rekenkamer Lelystad?

Laatst gewijzigd: 15-1-2020

Hoe de gemeente haar werk doet moet te controleren zijn. Dat is in de eerste plaats een taak van de gemeenteraad. De rekenkamer is daar een aanvulling op. Sinds 2006 moet elke Nederlandse gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie hebben. Dat is zo bepaald in de gemeentewet. In een rekenkamer mogen geen raadsleden zitten. In een rekenkamercommissie wel. Dat is het belangrijkste verschil tussen die twee. De raad van Lelystad heeft in 2005 gekozen voor een rekenkamer.

Wat moet de rekenkamer?

In de gemeentewet staat dat de rekenkamer de gemeenteraad moet ondersteunen bij zijn kaderstellende en controlerende taak. De rekenkamer moet ook een bijdrage leveren aan de publieke verantwoording over het gevoerde bestuur aan de inwoners van de stad. Daarom zijn rekenkamerrapporten altijd openbaar. De rekenkamer moet van de wet onderzoek doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur.

  • Doeltreffend wil zeggen dat de inspanningen en uitgaven ook echt bijdragen aan het bereiken van het nagestreefde doel. Oftewel: welke effecten en resultaten bereikt het gemeentebestuur van Lelystad?
  • Doelmatig wil zeggen er een goede verhouding is tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste manier om het doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc). Oftewel: op welke manier doet het gemeentebestuur dat en tegen welke prijs?
  • Rechtmatig wil zeggen dat raad, college en ambtelijke organisatie zich houden aan alle geldende wetten, regels en besluiten.

De regels voor de gemeentelijke rekenkamer staan in de Gemeentewet. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de rekenkamer staan in de artikelen 81a tot en met 81o en de artikelen 182 tot en met 185.

De gemeenteraad heeft ook eigen regels voor de rekenkamer vastgesteld in de Verordening Gemeentelijke Rekenkamer.

In de gemeentewet staat dat de rekenkamer ook een Reglement van Orde moet opstellen. De rekenkamer heeft voor haar leden ook een gedragscode vastgesteld. Meer informatie over rekenkamers in het algemeen is te vinden in de handreiking lokale rekenkamers

Wat mag de rekenkamer?

De Gemeentewet geeft de rekenkamer verschillende bevoegdheden. De rekenkamer mag als enige binnen de gemeente zowel raad, college als ambtelijke organisatie onderzoeken. De rekenkamer mag ook onderzoek doen naar andere instanties die zijn verbonden aan de gemeente Lelystad. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een instelling die subsidie krijgt, maar ook om organisaties waarvoor de gemeente borg staat.

Om haar werk goed te kunnen doen moet rekenkamer onbeperkte toegang hebben tot alle informatie binnen de gemeentelijke organisatie. De organisatie kan de rekenkamer toegang te geven tot de informatie of op verzoek van de rekenkamer informatie verstrekken. De rekenkamer Lelystad mag bovendien nadere inlichtingen inwinnen bij zogenaamde 'gemeenschappelijke regelingen'. Dit zijn samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente Lelystad deelneemt. Dat mag de rekenkamer ook bij ook bij vennootschappen, waarvan de gemeente Lelystad tenminste 50% van de geplaatste aandelen bezit. Dat geldt ook voor privaatrechtelijke rechtspersonen, waaraan de gemeente Lelystad een subsidie, lening of garantie heeft verstrekt van ten minste 50% van de inkomsten. Meer over de informatiepositie en bevoegdheden van de rekenkamer staat in de notitie 'Informatie nemen en geven' van de NVRR.

Ook de rekenkamer moet zich houden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hoe de rekenkamer Lelystad hier invulling aan geeft, staat in onze privacyverklaring.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...