Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wat kan de rekenkamer voor de raad betekenen?

Laatst gewijzigd: 9-1-2020

Bij een toename van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, taken en middelen hoort ook een sterke ondersteuning voor de gemeenteraad. De rekenkamer Lelystad heeft de wettelijke taak de raad te ondersteunen in zijn kaderstellende en controlerende taken. Daarnaast heeft de rekenkamer een rol bij de publieke verantwoording aan de inwoners van Lelystad.

De rekenkamer doet daarvoor onderzoek naar het bestuur van de gemeente. Dat begrip mag hierbij breed worden opgevat: met 'het gevoerde bestuur' bedoelen we de beleidsvoorbereiding, -vorming, -vaststelling, -uitvoering en -effecten. De rekenkamer mag als enige zowel raad, college, ambtelijke organisatie als bepaalde aan de gemeente Lelystad verbonden partijen onderzoeken. Het kan hierbij gaan om onderzoek naar de uitwerking van beleid, maar ook naar de samenwerking tussen deze eerdergenoemde externe partijen. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe houdt de raad grip op een (beleids)onderwerp?
  • Aan welke knoppen kan de raad draaien en aan welke niet?
  • Wanneer kan de raad invloed hebben?
  • Welke ontwikkelingen komen op de gemeente af?
  • Doet de gemeente wel de goede dingen en doet zij die dingen goed genoeg?
  • Zijn er nog (beleids)alternatieven, anders dan al is voorgesteld?
  • Welke gevolgen hebben besluiten (gehad)?

De rekenkamer Lelystad kan ter beantwoording hiervan onder meer bestaande kennis verzamelen en toegankelijk maken voor de raad. Ze kan bijvoorbeeld ook informatie zoeken over een succesvolle aanpak van andere gemeenten of organisaties. Ook kan de rekenkamer de gemeente Lelystad vergelijken met andere gemeenten (benchmarken). De rekenkamer Lelystad kan voor de raad een beleidsevaluatie uitvoeren. Daarmee kan de raad vaststellen of nagestreefde doelen zijn bereikt, of de verwachte effecten inderdaad zijn opgetreden, of er (gewenste of ongewenste) neveneffecten zijn en of de geconstateerde effecten optreden door tussenkomst van de gemeente.

Meer informatie over soorten en typen rekenkameronderzoek vindt u hier.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...