Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wat doet de rekenkamer Lelystad?

Het doel van de rekenkamer Lelystad is het leveren van een bijdrage in de kwaliteitsverbetering van het gemeentelijk handelen, het vergroten van de publieke verantwoording en het versterken van de rol van de gemeenteraad. Daarvoor doet de rekenkamer Lelystad onderzoek naar het bestuur van de gemeente. Bestuur is een breed begrip: daarmee bedoelen we de beleidsvoorbereiding, -vorming, -vaststelling, -uitvoering en -effecten. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn:

Puzzel
  • Hoe houdt de raad grip op een (beleids)onderwerp?
  • Aan welke knoppen kan de raad draaien en aan welke niet?
  • Wanneer kan de raad invloed hebben?
  • Welke ontwikkelingen komen op de gemeente af?
  • Doet de gemeente wel de goede dingen en doet zij die dingen goed genoeg?
  • Zijn er nog (beleids)alternatieven, anders dan al is voorgesteld?
  • Welke gevolgen hebben besluiten (gehad)?

Leren, controleren en verantwoorden

Rekenkameronderzoeken worden bijna altijd ingestoken vanuit drie invalshoeken: leren, controleren en verantwoorden. Het kan hierbij gaan om onderzoek naar de uitwerking van beleid, maar ook naar de samenwerking tussen aan de gemeente verbonden partijen. De rekenkamer mag als enige binnen de gemeente zowel raad, college, ambtelijke organisatie als bepaalde aan de gemeente Lelystad verbonden partijen onderzoeken. 
N.B. De rekenkamer Lelystad controleert niet de jaarrekening van de gemeente Lelystad. Dat doet de door de gemeenteraad ingehuurde externe accountant.

Aanbevelingen zijn geen kant en klare verbetertrajecten

Wanneer uit rekenkameronderzoek blijkt dat de gemeente zich kan verbeteren, doet de rekenkamer aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn geen kant en klare verbetertrajecten. De rekenkamer geeft oplossingsrichtingen aan. De rekenkamer geeft ook geen politiek oordeel. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad aan de hand van de aanbevelingen een afgewogen besluit neemt. De gemeenteraad bepaalt ook welke politieke of bestuurlijke gevolgen een rekenkameronderzoek moeten krijgen.

Uitkomsten altijd openbaar

Uitkomsten van rekenkameronderzoek worden altijd openbaar gemaakt. Zo kan iedereen zien wat het gemeentebestuur doet en hoe goed dat gaat. Op die manier draagt de rekenkamer bij aan de publieke verantwoording. 

Rekenkameronderzoek leidt vaak tot een onderzoeksrapport, maar dat hoeft niet. We kunnen onderzoeksresultaten ook publiceren in de vorm van een brief of een presentatie. Soms illustreren we rekenkamerrapporten of -brieven met alternatieve prestatievormen zoals een filmpje, een lezing, checklists en / of een website / webpresentatie. 

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...