Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Hoe gaan we te werk?

Laatst gewijzigd: 15-1-2020

Rekenkameronderzoek bestaat in grote lijnen uit vijf stappen.

Selectie van onderwerpen

De rekenkamer kan kiezen uit veel onderwerpen voor onderzoek. Om optimaal te kunnen inspelen op de actualiteit en de vraag vanuit de Lelystadse raad, selecteert de rekenkamer Lelystad gedurende het jaar onderwerpen voor een volgend onderzoek. De rekenkamer Lelystad maakt daarom geen gebruik meer van een onderzoeksprogramma.

Voorbereiding van het onderzoek

De eerste stap bij de uitvoering van onderzoek is het verduidelijken van het onderwerp. De rekenkamer begint meestal met een verkenning naar het onderwerp van onderzoek. Daarna ontwerpt de rekenkamer het onderzoek met een onderzoeksopzet. Hier staan onder andere de doelen van het onderzoek, de onderzoeksvragen, de planning en de afbakening van het onderwerp. Meestal geeft de rekenkamer ook vooraf aan hoe het eindproduct er ongeveer uit moet zien. Soms geeft de rekenkamer in haar ontwerp al een eerste aanzet voor normen voor beoordeling. Meestal worden de normen vastgelegd in de beginfase van de uitvoering van het onderzoek. De onderzoeksopzet wordt vaak voor advies voorgelegd aan een vertegenwoordiging uit de Lelystadse raad. Nadat de rekenkamer haar onderzoeksopzet heeft vastgesteld, zoekt de rekenkamer meestal een (externe) onderzoeker die expertise heeft op het onderwerp van onderzoek. De onderzoeker voert het onderzoek uit in opdracht van de rekenkamer. De rekenkamer maakt een aantal werkafspraken met de externe onderzoeker. De vaste werkafspraken staan in het kwaliteitsdocument voor rekenkameronderzoek en -rapporten van de rekenkamer Lelystad. De rekenkamer informeert vervolgens de raad, het college en de ambtelijke organisatie over de start van het onderzoek. Zij ontvangen hierbij meteen de onderzoeksopzet. 

Uitvoering van het onderzoek

De onderzoekers verzamelen gegevens via bijvoorbeeld dossier- en documentenonderzoek, interviews en casusonderzoek. Andere werkvormen zijn ook mogelijk. Onderzoekers gebruiken hierbij meestal  hun eigen onderzoeksplan. Dit plan is gebaseerd op de onderzoeksopzet van de rekenkamer. De onderzoeksopzet van de rekenkamer is altijd leidend. Wanneer de onderzoekers voldoende informatie hebben om de onderzoeksvragen te beantwoorden, stellen zij een nota van bevindingen op. Hiervoor heeft de rekenkamer een aantal kwaliteitseisen opgesteld. Deze eisen staan ook in het kwaliteitsdocument voor rekenkameronderzoek en -rapporten van de rekenkamer Lelystad.

Hoor en wederhoor (ambtelijk en bestuurlijk)

De rekenkamer kan ervoor kiezen zowel ambtelijk als bestuurlijk hoor en wederhoor toe te passen. In voorkomende gevallen kan de rekenkamer ook afzien van deze procedures. Bij ambtelijk (technisch) wederhoor zendt de rekenkamer de nota van bevindingen aan de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris krijgt het verzoek om het rapport te (laten) controleren op feitelijke onjuistheden. Na afloop hiervan verwerkt de rekenkamer de op- en aanmerkingen hieruit in een concept(eind)rapport. Na het ambtelijk horen schrijft de rekenkamer de conclusies en aanbevelingen. Meestal doen de onderzoekers een suggestie hiervoor aan de rekenkamer. De conclusies en aanbevelingen worden toegevoegd aan het rapport van bevindingen. Vervolgens kan de rekenkamer het concept(eind)rapport aan het college zenden voor bestuurlijk wederhoor. Het college kan dan inhoudelijk reageren op de conclusies en aanbevelingen. De bestuurlijke reactie van het college wordt samen met een eventueel nawoord van de rekenkamer in het eindrapport opgenomen.

Publicatie en nazorg

De rekenkamer maakt hierna het eindrapport openbaar. Soms stuurt ze hierbij een persbericht. Daarna is de gemeenteraad aan zet. De raad zal het rapport vaak eerst bespreken tijdens een beeldvormende (en soms ook een oordeelvormende) sessie. Onder meer op basis van deze behandeling beoordeelt de raad welke aanbevelingen hij uit het rapport wil overnemen. Meestal neemt de raad tijdens een raadsvergadering een besluit over het rapport. De rekenkamer onderzoekt enkele jaren hierna of het raadsbesluit en de eventuele toezeggingen van het college ook echt zijn uitgevoerd.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...