Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Preventie en aanpak van woonoverlast door VVE’s en eigenaren

Bewoners van Lelystad willen plezierig wonen in hun stad. Soms lukt dat niet en wordt er overlast ervaren. Heeft u bijvoorbeeld last van asociaal gedrag, geluidsoverlast en/of intimidatie in uw woonomgeving, dan kan er sprake zijn van woonoverlast. In de aanpak van woonoverlast in Lelystad werken gemeente, politie, Woonstichting Centrada, Stichting Welzijn Lelystad en de GGD samen. Het verbeteren van het woongenot staat centraal in de aanpak van woonoverlast.

Voordat u de overlast meldt bij één van de instanties, is het belangrijk dat u eerst zelf probeert de overlast op te lossen. Lukt dit niet, dan zijn er instanties die u hierbij kunnen helpen. Op lelystad.nl/woonoverlast vindt u daarover meer informatie. Hier kunt u ook meer lezen over het beleid en stappenplan van de gemeente.

Verantwoordelijkheden

Naast uw eigen verantwoordelijkheid om in actie te komen en de overlast die u ervaart te bespreken met de bewoner die de overlast veroorzaakt, is ook de eigenaar van de woning verantwoordelijk om woonoverlast voor de omwonenden te voorkomen. Een Vereniging van Eigenaren (VVE) mag namens de bewoners en gebruikers eisen dat een bewoner die overlast veroorzaakt (overlastgever) de regels naleeft. Verder mag zij tot handhaving overgaan als de overlastgever zich hier niet aan houdt.
Een eigenaar binnen VVE-verband mag van de VVE eisen dat deze optreedt tegen gedrag dat zorgt voor overlast van één van de bewoners.

Huishoudelijk reglement

Om te kunnen optreden is een huishoudelijk reglement noodzakelijk. De meeste VVE’s beschikken over zo een reglement. Daarin zijn afspraken gemaakt over het gebruik, de controle op en het onderhoud van de eigen woning. Indien de VVE nog niet over een reglement beschikt is het wel aan te raden om deze vast te stellen. Daartoe kan het model huishoudelijke reglement voor VVE’s van VVE Recht als handleiding worden gebruikt.

Welke maatregelen kan de VVE nemen?

Goed gesprek

Zoals hiervoor aangegeven is het belangrijk dat u eerst zelf maatregelen neemt om de door u ervaren overlast met de overlastgever te bespreken. Want als de overlastgever niet weet wat er mis is, kan hij/zij het ook niet oplossen. Als dit contact er niet voor zorgt dat de overlast oplost, kunt u de VVE benaderen. Zij kunnen ook in gesprek gaan met de overlastgever of helpen om spelen bij het oplossen van de overlast.
Bij acute woonoverlast kunt u de politie bellen via 0900-8844.

Boete opleggen

Een VVE kan ook een boete geven als er tegen de regels van het model huishoudelijke reglement voor VVE’s wordt gehandeld. Voordat de boete wordt gegeven moet de overtreder eerst schriftelijk worden gewaarschuwd.

Dossiervorming

Als u regelmatig overlast ervaart, is het belangrijk dat u daarvan een dossier bijhoudt om eventuele vervolgstappen te laten slagen. Zorg ervoor dat er voldoende bewijs is van herhaalde, ernstige overlast in de vorm van aantekeningen en eventuele foto’s, aangiften, klachtenformulieren en andere middelen.

Melden

Als de acties van u en/of de VVE er niet voor zorgen dat de overlast stopt, dan kunt u de overlast melden. Dit kunt u op verschillende manieren doen. Kijk hiervoor op de pagina lelystad.nl/woonoverlast.

Welke maatregelen kan een eigenaar nog meer nemen?

Als er sprake is van ernstige en herhaaldelijke hinder kan een beroep worden gedaan op het burenrecht. U heeft dan wel een advocaat nodig. De advocaat zal dan de haalbaarheid van de situatie met u bespreken en wanneer nodig een bevel om naar de rechtbank te komen opstellen. Aan het aanspannen van een snelle rechtszaak zijn wel kosten verbonden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...