Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Preventie en aanpak van woonoverlast door VVE’s en eigenaren

Laatst gewijzigd: 27-2-2018

Bewoners van Lelystad willen plezierig wonen in hun stad. Soms lukt dat niet en wordt er overlast ervaren. Heeft u bijvoorbeeld last van asociaal gedrag, geluidsoverlast en/of intimidatie in uw woonomgeving, dan kan er sprake zijn van woonoverlast. In de aanpak van woonoverlast in Lelystad werken gemeente, politie, Woonstichting Centrada, Stichting Welzijn Lelystad en de GGD samen. Het verbeteren van het woongenot staat centraal in de aanpak woonoverlast.

Dit neemt echter niet weg dat u zelf eerst actie moet ondernemen om aan de door u ervaren overlast een einde te maken voordat u de overlast meldt bij één van de instanties. Op lelystad.nl/woonoverlast treft u daarover meer informatie aan. Hier kunt u ook de beleidsregel Wet aanpak woonoverlast raadplegen.

Verantwoordelijkheden

Naast uw verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen om de door uw ervaren overlast bespreekbaar te maken met de overlastgevers, is ook de eigenaar van de woning verantwoordelijk om woonoverlast voor omwonenden te voorkomen. Een Vereniging van Eigenaren (VVE) mag namens de bewoners en gebruikers eisen dat een overlastgevende bewoner de regels naleeft. Verder mag zij tot handhaving overgaan als de overlastgever zich hier niet aan houdt.
Een eigenaar binnen VVE-verband mag van de VVE eisen dat deze optreedt tegen overlastgevend gedrag van één van de bewoners.

Huishoudelijk reglement

Om te kunnen optreden is een huishoudelijk reglement noodzakelijk. De meeste VVE’s beschikken over een dergelijk reglement. Daarin zijn afspraken gemaakt omtrent het gebruik, het beheer en het onderhoud van de eigen woning. Indien de VVE nog niet over een reglement beschikt is het wel raadzaam om deze vast te stellen. Daartoe kan het model huishoudelijke reglement voor VVE’s van VVE Recht als leidraad worden gebruikt.

Welke maatregelen kan de VVE nemen?

Goed gesprek

Zoals hiervoor aangegeven is het belangrijk dat u eerst zelf maatregelen neemt om de door u ervaren overlast met de overlastgever te bespreken. Immers, als de overlastgever niet weet wat er mis is, kan hij/zij het ook niet oplossen. Als dit contact niet leidt tot het gewenste resultaat en de overlast blijft voortduren kunt u de VVE benaderen. Zij kunnen ook in gesprek gaan met de overlastgever of kunnen een bemiddelende rol spelen om de overlast op te lossen.
Bij acute woonoverlast kunt u de politie bellen via 0900-8844.

Boete opleggen

In het modelreglement van VVE Recht is ook de mogelijkheid opgenomen dat een VVE een boete kan opleggen als in strijd met het reglement wordt gehandeld.Voorafgaand aan het opleggen van deze boete moet de overtreder eerst schriftelijk worden gewaarschuwd.

Dossiervorming

Als u regelmatig overlast ervaart, is het belangrijk dat u daarvan een dossier bijhoudt om eventuele vervolgstappen te laten slagen. Zorg ervoor dat er voldoende bewijs is van herhaalde, ernstige overlast in de vorm van een logboek en eventuele foto’s, aangiften klachtenformulieren en andere middelen.

Melden

Als de acties van u en/of de VVE niet leiden tot het stoppen van de overlast, dan kunt u de overlast melden. Dit kunt u op verschillende manieren doen. Kijk hiervoor op de pagina lelystad.nl/woonoverlast.

Welke maatregelen kan een eigenaar nog meer nemen?

Naast de contacten die u met de overlastgever heeft en het bijhouden van het dossier en het melden van de overlast kan, als er sprake is van ernstige en herhaaldelijk hinder, een beroep worden gedaan op het burenrecht. De gang naar de (kort geding) rechter kan door iedere benadeelde worden gemaakt. U zult zich dan wel moeten wenden tot een advocaat. Die zal vervolgens de haalbaarheid van de casus met u bespreken en indien nodig een zogenaamde dagvaarding opstellen. Aan het aanspannen van een kort geding zijn wel kosten verbonden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...