Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Lelystad 2018

De aanpak in de beleidsregel Wet aanpak woonoverlast Lelystad 2018 heeft als doel om de ernstige en herhaaldelijke hinder van woonoverlast te beëindigen, met als doel het woongenot van alle betrokken partijen te verbeteren of te herstellen.

De beleidsregel Wet aanpak woonoverlast bevat een stappenplan voor de integrale aanpak van woonoverlast en beschrijft wanneer (pas als alle andere middelen zijn ingezet) en op welke wijze de burgemeester gebruik maakt van de bevoegdheid om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast op te treden door middel van het opleggen van een gedragsaanwijzing. 

Stappenplan woonoverlast

De aanpak van woonoverlast begint bij preventie en kan uiteindelijk eindigen met een ontruiming van een woning of een tijdelijk huisverbod. De inzet is natuurlijk om het niet zover te laten komen en de overlast zo snel mogelijk op te lossen. Indien nodig wordt samengewerkt met partners uit de zorg- en veiligheidsketen, zoals de politie, GGD, Stichting Welzijn Lelystad en het sociale wijkteam, om de woonoverlast te beëindigen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als de overlastgever zorgbehoevend is of zich met criminele activiteiten bezighoudt. Maar ook wordt samengewerkt met woningbouwstichting Centrada.

In alle gevallen zal door de instantie waar de overlastmelding is ingediend een gesprek plaatsvinden met de melder en overlastgever (hoor en wederhoor). Indien bewoners de overlast zelf niet kunnen oplossen, wordt geadviseerd om gebruik te maken van buurtbemiddeling of mediation. Ook wordt de mogelijkheid van het inzetten van eventuele zorg of hulp bekeken. Bij het voortduren van de overlast moeten verhuurders of eigenaren eerst zelf alle maatregelen nemen die in hun macht liggen om een einde te maken aan de overslastsituatie. Mogelijke maatregelen zijn: schriftelijke waarschuwingen, vrijwillige gedragsaanwijzing, gedragsaanwijzing via de rechter, aanspannen kort geding, treffen van fysieke maatregelen, beëindigen van een huurovereenkomst.

Wanneer kan de burgemeester een gedragsaanwijzing geven?

Pas wanneer alle stappen zijn doorlopen en alle andere instrumenten en maatregelen om de overlast tegen te gaan gebruikt zijn en de overlast nog altijd voortduurt, zal in overleg met de betrokken partners worden besloten of het betreffende geval van woonoverlast in aanmerking komt voor een gedragsaanwijzing van de burgemeester.

Tijdelijk huisverbod als laatste middel

Wanneer de burgemeester overgaat tot het opleggen van een gedragsaanwijzing, zal de overlastgever eerst een schriftelijke waarschuwing ontvangen. Als dat niet helpt, dan gaat de burgemeester over tot het opleggen van een gedragsaanwijzing. De gedragsaanwijzing is afhankelijk van de soort overlast die wordt veroorzaakt. Voorbeelden van gedragsaanwijzingen kunnen zijn: een last onder dwangsom, tuin opknappen of na een bepaald tijdstip de geluidsapparatuur uitzetten. Als ook dat niet helpt, dan kan de burgemeester overgaan tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod, waarbij de bewoner tijdelijk de toegang tot de woning wordt ontzegd. Een tijdelijk huisverbod geldt als laatste middel, oftewel ultimum remedium, in de aanpak van woonoverlast.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...