Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

WhatsApp buurtpreventiegroep

Laatst gewijzigd: 2-5-2016

Meer betrokkenheid en veiligheid in uw buurt via een WhatsApp buurtpreventiegroep.

Wat is een WhatsApp buurtpreventiegroep?

Een WhatsApp groep wordt opgestart door buurtbewoners die met behulp van het middel  ‘WhatsApp’  samen werken aan de veiligheid in hun buurt. Via de smartphone-app ‘WhatsApp’ maken bewoners een buurtgroep aan en communiceren met elkaar over afwijkende of mogelijk verdachte situaties. Politie en gemeente juichen WhatsApp groepen toe, omdat de betrokkenheid en attentiewaarde van een buurt wordt versterkt. Naast preventieve werking leidt het ook tot een verhoogde pakkans van inbrekers.

Hoe gebruikt u een WhatsApp buurtpreventiegroep?

Veel ‘WhatsApp buurtpreventiegroepen’ hebben behoefte aan informatie over effectief gebruik: wat doe je wel en wat doe je niet? Via deze pagina krijgt u praktische informatie en advies over het effectief gebruik van WhatsApp en het starten van zo’n WhatsApp groep.

 • Een WhatsApp groep kan maximaal bestaan uit 256 personen (mobiele nummers). In de praktijk blijkt dat kleinere groepen, ongeveer 50-100 leden, beter beheersbaar zijn. Dat aantal huishoudens bestrijkt veelal al een groot gebied van uw buurt/wijk, want niet iedereen is aangesloten bij een WhatsApp-groep. Bij een goede spreiding zou max. 100 ruim voldoende moeten zijn.
 • Men moet in bezit zijn van een smartphone.
 • Alleen de beheerder van de WhatsApp groep kan mensen toevoegen aan de groep. Wanneer u zelf een WhatsApp groep creëert, bent u automatisch de beheerder van deze groep.
 • Als u wordt toegevoegd aan een WhatsApp groep heeft u altijd de controle over uw deelname. U kunt in een groep blijven of een groep verlaten wanneer u maar wenst. De beheerder van de WhatsApp groep heeft wel  de mogelijkheid om mensen (opnieuw) toe te voegen of eventueel te verwijderen bij bijvoorbeeld ongepast gedrag in de WhatsApp groep.
 • We adviseren de beheerder om voor het toelaten van een nieuwe groepsdeelnemer even persoonlijk contact te leggen. Dat voorkomt anonimiteit. Er zijn helaas landelijke voorbeelden dat ook mensen met verkeerde bedoelingen deelnemer worden van een groep.
 • Indien de beheerder de groep verlaat, dan zal WhatsApp willekeurig een ander groepslid aanstellen als beheerder.
 • De beheerder registreert de WhatsApp groep op de landelijke website www.wabp.nl  Op deze manier kan iedereen op postcodegebied zien of er reeds een groep actief is waar hij/zij bij kan aansluiten of besluiten zelf met een groep te starten.
 • Deelnemers zijn woonachtig in de buurt waar de groep opgericht wordt.
 • Het versturen van foto's van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken.
 • Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact privé berichten.

Maak afspraken met elkaar

 • Spreek onderling gezamenlijke spelregels af voor de WhatsApp groep. Bijvoorbeeld:
 • Minimumleeftijd van de deelnemers van de WhatsApp  groep is 18 jaar.
 • Let op het taalgebruik in de WhatsApp-groep.
 • Welke straten bij ‘uw buurt’ horen’.
 • Spreek af dat in een verdachte situatie één persoon de politie via 112 belt met een signalement. Laat in de WhatsApp  groep weten dat 112 al gebeld is, daarmee voorkomt u een overvloed aan 112 meldingen. Bel wel opnieuw als u meer informatie heeft zoals een vluchtroute of een aanvulling op het signalement.
 • Denk na hoe u andere buurtbewoners die niet in de WhatsApp  groep zitten kunt betrekken en/of op de hoogte kunt houden over wat er in uw buurt speelt. Zoals gezegd, het is belangrijk uw groep aan te melden op de landelijke registratie-site www.wabp.nl. Daarnaast is er vanuit de wijk Karveel ook een gemeentelijke registratie-site opgezet: www.wabp-lelystad.nl Het verdient aanbeveling u ook daar te registreren.

Politie-advies voor het gebruik van een WhatsApp buurtpreventiegroep 

Als u iets verdachts opvalt in uw straat, gebruik dan de SAAR-volgorde: 

S = Signaleer,  onthoud signalement, kenteken, e.d. Wees feitelijk, onderbouw je gevoel met kenmerken die je daadwerkelijk ziet.

A = Alarmeer de politie via 1-1-2 

A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp groep om uw waarneming bekend te maken. (Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.)

R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.

Hoe meldt u een verdachte situatie aan bij de politie

Vermeld tijdens een eventuele melding aan 1-1-2 vanuit de WhatsApp-groep dat u lid bent van een WhatsApp buurtpreventiegroep, zodat er vanuit de politie terugkoppeling plaats kan vinden. De politie doet zijn uiterste best, maar kan om bepaalde redenen niet altijd direct een terugkoppeling geven. Mocht u echter onverhoopt binnen 48 uur na uw melding geen terugkoppeling hebben gehad, neemt u dan contact op met uw wijkagent via 0900-8844.

Preventie door zichtbaar maken WhatsApp buurtpreventiegroep

Sommige WhatsApp buurtpreventiegroepen willen voor de buitenwacht herkenbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van stickers en/of een bord. De boodschap die hiervan uitgaat is dat de buurt oplettend is en adequaat reageert als zich afwijkende of verdachte situaties voordoen. Gemeente Lelystad faciliteert deze borden en stickers, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • U meldt zich aan als beheerder van een WhatsApp buurtpreventiegroep aangemeld bij de gemeente Lelystad waarbij u uw contactgegevens kenbaar gemaakt, aangeeft om welke wijk en straten het gaat en hoe groot de groep deelnemers is;
 • U meldt zich tenminste aan de landelijke website www.wabp.nl en indien gewenst tevens op de gemeentelijke website www.wabp-lelystad.nl

Beheerders van een WhatsApp buurtpreventiegroep kunnen:

 • stickers en borden aanvragen via één van de gemeentelijke bewonersconsulenten door te bellen met: 14 0320.

Bewonersconsulent Lelystad West: Masja Schuurman (m.schuurman@lelystad.nl)

Bewonersconsulent Lelystad Oost: Hasan Arslan (H.Arslan@Lelystad.nl)

 • Vervolgens neemt de bewonersconsulent contact met u op, zodat in overleg met de wijkagent en u bepaald wordt waar het bord komt, of de borden komen te hangen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...