Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Melding graafwerkzaamheden kabels en leidingen

Laatst gewijzigd: 7-6-2017

Als u van plan bent werkzaamheden aan kabels en leidingen in de openbare gronden van gemeente Lelystad uit te voeren, dan moet u een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen. In sommige gevallen kunt u volstaan met een melding.

Wanneer alleen melden?

Een melding volstaat in geval van werkzaamheden van minder ingrijpende aard. Onder werkzaamheden van minder ingrijpende aard worden verstaan:

  • handmatige of mechanische (graaf)werkzaamheden in of op openbare grond in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels of leidingen, met een gezamenlijke tracélengte tot 25 meter en waarbij geen wegen, watergangen of groenvoorzieningen (met uitzondering van gazon) volledig worden gekruist en/of bovengrondse voorzieningen worden geplaatst;
  • het aanbrengen of verwijderen van kabels of leidingen in reeds aangebrachte voorzieningen;
  • het maken van maximaal twee opbrekingen met elk een afmeting van maximaal 2 m².

Een melding kan worden gedaan via de website van MOOR. U kunt op deze website ook een account aanmaken.

Instemmingsbesluit of vergunning

Vallen uw werkzaamheden niet onder bovenstaande categorieën, dan moet u een instemmingsbesluit of vergunning aanvragen. Alleen netbeheerders of gemachtigden kunnen een vergunning of instemmingsbesluit aanvragen. De doorlooptijd is maximaal 8 weken.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...