Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuwjaarstoespraak 2024 door waarnemend burgemeester Ineke Bakker

Beste mensen, goed om u vanavond hier op het stadhuis van Lelystad te ontmoeten!

Een aantal van u heb ik zojuist al de hand geschud, maar ook vanaf hier wens ik iedereen namens het gemeentebestuur een gezond, voorspoedig en liefdevol 2024 toe.

Een bijzonder welkom aan onze nieuwe Commissaris van de Koning, Arjen Gerritsen. Arjen, ik had een paar weken geleden al de eer je rond te leiden door Lelystad, en samen bezochten we mooie plekken in onze stad, zoals het Nationaal Park Nieuwland, het Werkeiland en de Batavia. Ik wens je ook vanaf deze plek nog eens veel succes met al het moois wat op je af gaat komen in Flevoland.

Als waarnemend burgemeester sta ik hier om met jullie terug te blikken op 2023 en vooruit te kijken naar 2024.

Er is het afgelopen jaar veel gebeurd, denk aan de voortdurende oorlog in de Oekraïne, de oorlog in het Midden-Oosten en de aardbevingen in Turkije en Marokko die ook gemeenschappen in onze stad raakten. Ik bezocht een aantal van die gemeenschappen en het was fijn om te zien hoe deze mensen er voor elkaar waren en hun verdriet en zorgen met elkaar en mij konden delen.

Het afgelopen jaar heeft zich steeds meer een gevoel van onmacht en zich niet gehoord voelen voorgedaan onder mensen. Die stijgende onvrede kwam tot uiting in de verkiezingsuitslag van afgelopen november.

Ook als lokale overheid moeten we hier iets mee. Wij zullen daarop moeten reflecteren en naar onze eigen positie als overheid moeten kijken. Vinden inwoners makkelijk de weg naar het stadhuis, luisteren wij voldoende naar ze… Het is aan ons om daar scherp op te blijven, maar ook u kunt ons daarbij helpen. De overheid kan niet zonder u. Blijf ons aangeven wat u van de plannen voor de stad vindt tijdens bewonersbijeenkomsten, denk met ons mee over nieuwe plannen en projecten en waar verbetering mogelijk is.

Er gebeurde veel in Lelystad het afgelopen jaar, mooie en minder mooie gebeurtenissen. Zo werd het bestemmingsplan voor het nieuwe stationsgebied vastgesteld, een mooie en noodzakelijke ontwikkeling voor de bereikbaarheid van Lelystad. Ook was er de eerste officiële en kleurrijke viering Ketikoti, waar veel Lelystedelingen samenkwamen en de vrijheid vierden. Lelystad werd tweede logistieke hotspot van Nederland en uit onderzoek bleek dat inwoners van Lelystad steeds meer recreëren in onze eigen stad en natuur. Natuurlijk denken we ook aan de vreselijke gasexplosie die op 28 juli plaatsvond aan de Harderwijkerstraat, waarbij gelukkig geen menselijke slachtoffers vielen.

In het licht van deze gebeurtenis realiseren we ons des te meer hoe belangrijk het is om als gemeenschap elkaar te steunen en samen te werken. Zelf kijk ik met veel tevredenheid terug op de mooie stappen die we het afgelopen jaar samen met de gebiedspartners hebben gezet voor Lelystad Oost. Er ligt nu een gebiedsplan en de komende maanden zetten we de ambities en doelen uit dit plan om naar een concreet uitvoeringsplan. Dat doen we samen met de partners en inwoners. Ik wens de nieuwe programmadirecteur van Samen Lelystad Oost, Arie Slob, veel succes met zijn nieuwe uitdaging. Samen bouwen we aan een mooier Lelystad Oost waar iedereen zich veilig en thuis voelt en waar kinderen gezond en veilig opgroeien, met een goed perspectief op leren, werk en wonen.

In het afgelopen jaar hebben we net als in andere steden in Nederland ook in Lelystad te maken gekregen met nieuwe en hevige vormen van criminaliteit, denk aan explosies bij woningen en drugscriminaliteit. Ook worden jongeren verleid of geronseld om op illegale wijze snel veel geld te verdienen om mooie kleding en dure auto’s te kunnen kopen.

Ik wil deze vicieuze cirkel doorbreken en deze vormen van criminaliteit hard aanpakken. Een van de manieren om dat doen is om te voorkomen dat jeugd al op jonge leeftijd in de criminaliteit belandt. Dat doen we met programma’s als Preventie met Gezag en Kapot Sterk waarmee we onder andere op scholen jongeren bewust maken van en weerbaarder tegen verleidingen.

Maar er zijn nog meer zorgen. Velen van u maken zich zorgen over hun bestaans- zekerheid, en of ze alle maandelijkse rekeningen wel kunnen betalen. Er kwam daarvoor in 2023 via het Noodfonds veel geld beschikbaar, waar gelukkig door veel inwoners goed gebruik van is gemaakt. Ook in 2024 zijn er diverse mogelijkheden voor inwoners waarvan u gebruik kunt maken als u niet meer rond kunt komen.

Gelukkig hebben veel inwoners het hart op de goede plek en oog voor de ander. Ik heb het afgelopen jaar het genoegen gehad kennis te maken met Lelystedelingen, enthousiaste organisaties, initiatieven en vrijwilligers die zich inzetten voor de stad, denk aan de Lelystadse Uitdaging, het Inloophuis Passie en het feest Sint voor elk Kind. Ga zo door!

De woensdag voor kerst mocht ik samen met initiatiefnemer Kitty Mosterd van Kookclub ’t Prakkie helpen met het koken van een maaltijd voor alleenstaande oudere mensen. Dank aan Kitty en aan al die andere Lelystedelingen die zich belangeloos inzetten voor hun medemens in Lelystad.

Eind deze maand neem ik afscheid als uw waarnemend burgemeester. Want het mooie nieuws is dat Mieke Baltus vanaf 5 februari weer haar plek als burgemeester van Lelystad inneemt.

Ik zag het afgelopen jaar een provinciehoofdstad die volop in ontwikkeling is, waar veel kansen en initiatieven zijn. Onze identiteit als jonge stad is pril en krachtig. Lelystad is gebouwd voor de toekomst, een visionaire stad ontworpen op de tekentafel. Wat begon als een bescheiden cluster woningen in een nagenoeg lege vlakte, moet in 2040 uitgegroeid zijn tot een ruim opgezette stad met 120.000 inwoners. Lelystad was en is een stad van belofte: hier is ruimte en liggen kansen voor huidige en nieuwe inwoners om zich te ontwikkelen en te genieten.

Maar er zijn ook uitdagingen. Bijvoorbeeld de toename van het aantal jongeren in de jeugdzorg, hoe gaat het met de energievoorziening; zal de netcongestie ons niet beperken in onze ambitie… en kunnen we in de komende jaren voldoende woningen realiseren voor onze inwoners.

Samen met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties zetten we daar ook in 2024 onze schouders onder en bouwen we verder aan de toekomst van Lelystad.

Een stad waar iedereen een veilig thuis kan vinden en iedereen op zijn of haar manier mee kan doen. Waar we samen werken aan een duurzame toekomst voor de inwoners van nu en straks.

Ik wens u een goed en gezond jaar toe samen met uw dierbaren. Laten we daar het glas op heffen.

Dank u wel.

Lees ook: Gedicht Nieuwjaarsduik door stadsdichter Yasmin Geradts

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...