Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wat vindt u belangrijk voor het groen in Lelystad?

Samen met andere groenpartijen en met onze inwoners gaan we in Lelystad aan de slag met een groenere, natuurrijke leefomgeving. Dit is nodig, omdat we op een goede manier willen bijdragen aan het behoud en het versterken van de natuur. Zo zijn we beter bestand tegen huidige en toekomstige uitdagingen zoals warmere temperaturen, hevigere buien en de afname van de biodiversiteit. Dit geldt voor de openbare ruimte, maar ook voor de achtertuin.

Inwonerspeiling

Om inzicht te krijgen in wat inwoners belangrijk vinden, is in november en december 2022 een vragenlijst onder inwoners verspreid. In de vragenlijst wordt onder andere gevraagd naar hoe groen inwoners hun wijk en Lelystad vinden en waarom ze een groene wijk belangrijk vinden. Verder komt aan bod of ze samen met buren een deel van het openbaar groen willen inrichten en onderhouden. Ook wordt gevraagd naar hun tuin. Het eind van de vragenlijst is gericht op natuurgebieden en –parken in en om Lelystad. Gevraagd is welke natuurgebieden of –parken ze waardevol vinden, waarom ze deze waardevol vinden, welke ze hebben bezocht en waarom.
In totaal hebben 1.194 inwoners de vragenlijst ingevuld. In deze rapportage worden de uitkomsten besproken.

Conclusies uit het rapport

Inwoners geven Lelystad gemiddeld een 7,7 voor hoe groen zij Lelystad vinden. Belangrijkste redenen voor inwoners voor een groene wijk zijn: dat het er aantrekkelijker uitziet, voor de vlinders, bijen en vogels (biodiversiteit) en omdat het goed is voor het klimaat. Daarnaast geeft 42% van de inwoners aan dat ze een groene tuin hebben tegenover 12% inwoners met een grijze tuin. Aan de Lelystedelingen is ook gevraagd welke natuurgebieden of -parken zij het meest waardevol vinden. Het Natuurpark en het Zuigerplasbos worden het meeste genoemd, maar een groot deel van de inwoners (34%) geeft aan dat ze alle natuurgebieden of -parken waardevol vindt. Deze natuurgebieden worden volgens de inwoners voornamelijk gebruikt om te recreëren, te ontspannen of om van het groen te genieten.

Doel

De uitkomsten uit de vragenlijst worden gebruikt voor een meerjarenplan met als doel om inwoners in staat te stellen hun tuinen buurt te vergroenen. Ook leveren de uitkomsten input voor de bredere Agenda Natuur.

Meerjarenplan vergroenen tuinen

Samen met andere groenpartijen willen we inwoners meer betrekken bij het groen in de stad. Dit geldt voor zowel het groen in de tuinen, als gezamenlijk groen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer informatie over plant- en diersoorten in de tuin, maar ook aan gezamenlijke acties om de straat te vergroenen. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven. Het doel van het meerjarenplan is om Lelystad beter bestand te maken tegen veranderingen van het klimaat en de bewustwording rondom dit thema te vergroten door direct, samen aan de slag te gaan in de tuin en buurt. Op deze pagina blijft u op date hoogte van alle ontwikkelingen rondom het meerjarenplan.

Agenda Natuur

De gemeente heeft stevige ambities en doelstellingen voor het versterken en behouden van natuur in Lelystad. Het is een belangrijke drager geworden voor verdere ontwikkeling van de stad en draagt bij aan de (maatschappelijke) opgaven die de stad kent. We werken daarom ook aan een bredere basis voor de natuur in en rondom Lelystad. De Agenda Natuur geeft antwoord op waar we naartoe willen werken en ook hoe we dat gaan doen. Hier vindt u meer informatie over de Agenda Natuur: Agenda Natuur | Gemeente Lelystad.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...