Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

ENGIE, Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad versterken hun samenwerking om diverse duurzame ontwikkelingen op en rondom Flevokust Haven en de Maxima-centrale te realiseren. Daarom vernieuwen ze de in januari 2017 gesloten intentieovereenkomst.

Geplaatst: 7-2-2019

In februari 2019 start het onderhoud aan het groen in het Voorhofpark. Het onderhoud vloeit voort uit het ‘Groenbeheerplan Parken’ dat samen met bewoners en andere relevante partijen is ontwikkeld. Het beheerplan is gebaseerd op een visie hoe het park er nu en in de toekomst uit zou moeten zien en draagt bij aan het duurzaam in stand houden van het park. In het Voorhofpark zijn verschillende werkzaamheden gepland.

Geplaatst: 25-1-2019

Gemeente Lelystad zamelt geen kerstbomen in. Inwoners van Lelystad die hun kerstboom willen opruimen, kunnen deze naar het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg brengen of in stukken in de GFT-container doen.

Geplaatst: 31-12-2018

Zelf aan de slag met het bakken van oliebollen voor oud en nieuw? Gebruikt frituurvet en bakolie zijn goed te recyclen, er wordt biodiesel van gemaakt. Lever het daarom in op het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg 40c. Door gebruikt vet apart in te zamelen wordt bovendien voorkomen dat het riool verstopt raakt.

Geplaatst: 27-12-2018

HVC leegt geen minicontainers op Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari). Het kan zijn dat de minicontainers op een andere dag en/of tijdstip dan gebruikelijk worden geleegd, ook als de vaste ophaaldag niet op Nieuwjaarsdag valt.

Geplaatst: 27-12-2018

HVC leegt geen minicontainers op Eerste en Tweede Kerstdag (dinsdag 25 en woensdag 26 december) en Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari). Het kan zijn dat rond de feestdagen de minicontainers op een andere dag en/of tijdstip dan gebruikelijk worden geleegd, ook als de vaste ophaaldag niet op een feestdag valt. Inwoners kunnen het beste de online afvalkalender of de afval-app van HVC raadplegen om te zien wanneer de minicontainers worden geleegd. De gratis afval-app van HVC is te vinden in de App Store (iOS) en in Google Play (Android).

Geplaatst: 20-12-2018

Lelystad ligt op koers met de uitvoering van de duurzaamheidsprojecten die de raad heeft vastgesteld begin 2017. Dit staat in de Tussenrapportage Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2017-2020 die het college ter informatie voorlegt aan de raad. Van de circa 70 projecten ligt het overgrote deel halverwege het uitvoeringsprogramma op koers.

Geplaatst: 19-12-2018

De leerlijn Circulaire Regionale Economie is op maandag 26 november officieel van start gegaan bij MBO College Lelystad. Met een druk op de rode knop begon de klok binnen de school officieel af te tellen. Het is de bedoeling om – samen met Aeres Hogeschool, het bedrijfsleven en lokale overheden - in de komende 5 jaar een leerlijn Circulaire Economie voor de hele regio Flevoland te gaan ontwikkelen.

Geplaatst: 27-11-2018

In antwoord op de groeiende populariteit van Black Friday, lanceren de kringloopwarenhuizen van Het Goed de groenste campagne van het jaar: Green Friday. Met deze retailactie wil Het Goed consumenten er extra van bewustmaken hoe leuk en voordelig het is om te shoppen bij de kringloopwarenhuizen én hoeveel hiermee op CO2 wordt bespaard. Belangrijkste boodschap: elke kilogram hergebruikte spullen levert één kilogram CO2-besparing op. Vrijdag om 10.00 uur nam wethouder Elly van Wageningen namens de gemeente Lelystad bij Het Goed de eerste CO2-besparing cheque in ontvangst.

Geplaatst: 26-11-2018

Aardwarmte is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Daarom gaat HVC de potentie voor aardwarmte in Lelystad onderzoeken. Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat de ondergrond gedetailleerd in kaart brengen. Samen met de gemeente Lelystad onderzoekt HVC óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Geplaatst: 22-11-2018

Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) en gemeente Lelystad organiseren op woensdag 28 november de innovatietafel ‘schone stadsdistributie: kansen voor schoon vervoer en ketens’. Tijdens deze innovatietafel zullen kansen worden besproken voor het verduurzamen van de Lelystadse stadsdistributie. Onder andere door verstedelijking, het vestigen van nieuwe bedrijven en groei van online aankopen groeit het aantal logistieke bewegingen in Lelystad. Dit stelt nieuwe eisen aan stadsdistributie die past bij een gezonde en leefbare stad.

Geplaatst: 20-11-2018

HVC is in de week van 5 november 2018 een campagne over afval scheiden en recyclen gestart: waarom is het goed om afval te scheiden en wat wordt er vervolgens van afval gemaakt? De campagne loopt in november en december 2018 en is gestart met ‘De Afvalspecial’, een speciale bijlage bij de Flevopost. In deze krant staat veel informatie en tips over het scheiden van afval.

Geplaatst: 9-11-2018