Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

In september en oktober werkt Provincie Flevoland aan het fietspad langs de N309 Dronterweg tussen Lelystad en Dronten. Het nieuwe fietspad wordt veilig en duurzaam.

Geplaatst: 16-4-2019

Op maandag 22 april, tweede paasdag, zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. HVC leegt de bakken op een andere dag. In de HVC afval-app en op de online afvalkalender kunnen inwoners zien wanneer welke bak wordt geleegd.

Geplaatst: 15-4-2019

Inwoners van gemeente Lelystad kunnen op zaterdag 30 maart 2019 gratis compost afhalen bij Orgaworld in Lelystad. Dat kan tussen 08.00 uur en 12.00 uur op de Zeeasterweg 40 in Lelystad. Orgaworld en de gemeente bedanken met deze actie inwoners voor het scheiden van hun gft en etensresten. Bovendien wil Orgaworld inwoners met deze actie kennis laten maken met compost, dat zowel voor de bodem als voor het milieu van grote waarde is.

Geplaatst: 25-3-2019

Als bewoner van een huis met een tuin kun je veel doen om je woonomgeving groener te maken. Een groene tuin zorgt voor een gezondere lucht, en kan het een rustpunt zijn in het drukke bestaan. Het brengt de natuur dichterbij. Maar ook als je geen tuin hebt, kun je de directe omgeving van je woning groener maken. Maak bijvoorbeeld een geveltuintje door een tegel langs het huis er uit te halen, wat plantaarde er in te doen en een plant of struik er in te zetten.

Geplaatst: 20-3-2019

ENGIE, Provincie Flevoland en de gemeente Lelystad versterken hun samenwerking om diverse duurzame ontwikkelingen op en rondom Flevokust Haven en de Maxima-centrale te realiseren. Daarom vernieuwen ze de in januari 2017 gesloten intentieovereenkomst.

Geplaatst: 7-2-2019

In februari 2019 start het onderhoud aan het groen in het Voorhofpark. Het onderhoud vloeit voort uit het ‘Groenbeheerplan Parken’ dat samen met bewoners en andere relevante partijen is ontwikkeld. Het beheerplan is gebaseerd op een visie hoe het park er nu en in de toekomst uit zou moeten zien en draagt bij aan het duurzaam in stand houden van het park. In het Voorhofpark zijn verschillende werkzaamheden gepland.

Geplaatst: 25-1-2019

Gemeente Lelystad zamelt geen kerstbomen in. Inwoners van Lelystad die hun kerstboom willen opruimen, kunnen deze naar het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg brengen of in stukken in de GFT-container doen.

Geplaatst: 31-12-2018

Zelf aan de slag met het bakken van oliebollen voor oud en nieuw? Gebruikt frituurvet en bakolie zijn goed te recyclen, er wordt biodiesel van gemaakt. Lever het daarom in op het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg 40c. Door gebruikt vet apart in te zamelen wordt bovendien voorkomen dat het riool verstopt raakt.

Geplaatst: 27-12-2018

HVC leegt geen minicontainers op Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari). Het kan zijn dat de minicontainers op een andere dag en/of tijdstip dan gebruikelijk worden geleegd, ook als de vaste ophaaldag niet op Nieuwjaarsdag valt.

Geplaatst: 27-12-2018

HVC leegt geen minicontainers op Eerste en Tweede Kerstdag (dinsdag 25 en woensdag 26 december) en Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari). Het kan zijn dat rond de feestdagen de minicontainers op een andere dag en/of tijdstip dan gebruikelijk worden geleegd, ook als de vaste ophaaldag niet op een feestdag valt. Inwoners kunnen het beste de online afvalkalender of de afval-app van HVC raadplegen om te zien wanneer de minicontainers worden geleegd. De gratis afval-app van HVC is te vinden in de App Store (iOS) en in Google Play (Android).

Geplaatst: 20-12-2018

Lelystad ligt op koers met de uitvoering van de duurzaamheidsprojecten die de raad heeft vastgesteld begin 2017. Dit staat in de Tussenrapportage Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2017-2020 die het college ter informatie voorlegt aan de raad. Van de circa 70 projecten ligt het overgrote deel halverwege het uitvoeringsprogramma op koers.

Geplaatst: 19-12-2018

De leerlijn Circulaire Regionale Economie is op maandag 26 november officieel van start gegaan bij MBO College Lelystad. Met een druk op de rode knop begon de klok binnen de school officieel af te tellen. Het is de bedoeling om – samen met Aeres Hogeschool, het bedrijfsleven en lokale overheden - in de komende 5 jaar een leerlijn Circulaire Economie voor de hele regio Flevoland te gaan ontwikkelen.

Geplaatst: 27-11-2018