Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws

Nieuwsoverzicht

De leerlijn Circulaire Regionale Economie is op maandag 26 november officieel van start gegaan bij MBO College Lelystad. Met een druk op de rode knop begon de klok binnen de school officieel af te tellen. Het is de bedoeling om – samen met Aeres Hogeschool, het bedrijfsleven en lokale overheden - in de komende 5 jaar een leerlijn Circulaire Economie voor de hele regio Flevoland te gaan ontwikkelen.

Geplaatst: 27-11-2018

In antwoord op de groeiende populariteit van Black Friday, lanceren de kringloopwarenhuizen van Het Goed de groenste campagne van het jaar: Green Friday. Met deze retailactie wil Het Goed consumenten er extra van bewustmaken hoe leuk en voordelig het is om te shoppen bij de kringloopwarenhuizen én hoeveel hiermee op CO2 wordt bespaard. Belangrijkste boodschap: elke kilogram hergebruikte spullen levert één kilogram CO2-besparing op. Vrijdag om 10.00 uur nam wethouder Elly van Wageningen namens de gemeente Lelystad bij Het Goed de eerste CO2-besparing cheque in ontvangst.

Geplaatst: 26-11-2018

Aardwarmte is een goed en betrouwbaar alternatief voor fossiel gas en kan een forse bijdrage leveren aan de lokale verduurzaming. Daarom gaat HVC de potentie voor aardwarmte in Lelystad onderzoeken. Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor aardwarmte aan HVC toegekend. HVC gaat de ondergrond gedetailleerd in kaart brengen. Samen met de gemeente Lelystad onderzoekt HVC óf en onder welke voorwaarden de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Geplaatst: 22-11-2018

Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMFF) en gemeente Lelystad organiseren op woensdag 28 november de innovatietafel ‘schone stadsdistributie: kansen voor schoon vervoer en ketens’. Tijdens deze innovatietafel zullen kansen worden besproken voor het verduurzamen van de Lelystadse stadsdistributie. Onder andere door verstedelijking, het vestigen van nieuwe bedrijven en groei van online aankopen groeit het aantal logistieke bewegingen in Lelystad. Dit stelt nieuwe eisen aan stadsdistributie die past bij een gezonde en leefbare stad.

Geplaatst: 20-11-2018

HVC is in de week van 5 november 2018 een campagne over afval scheiden en recyclen gestart: waarom is het goed om afval te scheiden en wat wordt er vervolgens van afval gemaakt? De campagne loopt in november en december 2018 en is gestart met ‘De Afvalspecial’, een speciale bijlage bij de Flevopost. In deze krant staat veel informatie en tips over het scheiden van afval.

Geplaatst: 9-11-2018

Ruim 4000 belangstellenden waren afgelopen zaterdag 3 november aanwezig bij de derde editie van de Infodag! Binnen vier thema’s (Bouwen, Bereikbaarheid, Werken & Leren, Omgeving) werden bezoekers, van jong tot oud, geïnformeerd over verschillende facetten van de uitbreiding van de luchthaven.

Geplaatst: 6-11-2018

In de week van 29 oktober 2018 zijn de eerste buurten waar de bewoners gekozen hebben voor vier bakken aan huis, gestart met de nieuwe manier van afvalinzameling. De bewoners van deze buurten krijgen de nieuwe bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Deze bak heeft een oranje deksel en wordt om de week geleegd. Tegelijkertijd wordt de grijze bak voor restafval vervangen. De nieuwe restafvalbak wordt eens in de 4 weken geleegd. Met de nieuwe manier van afval inzamelen wil de gemeente meer grondstoffen en minder restafval ophalen. Naar verwachting is anderhalf jaar nodig om uiteindelijk de hele stad te voorzien van het nieuwe inzamelen.

Geplaatst: 2-11-2018

Lelystad Airport Businesspark (LAB), de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben gisteren het startsein gegeven voor een uniek project: het eerste E-bike & E-auto deelsysteem van Lelystad. Met het project willen de drie partijen duurzame mobiliteit stimuleren - zowel binnen Lelystad als van en naar de stad - en de luchtkwaliteit verbeteren.

Geplaatst: 30-10-2018

De gemeente Lelystad heeft de (gedeelde) tweede prijs gewonnen tijdens het landelijke Stookjerijk-event dat donderdagavond 25 oktober 2018 heeft plaatsgevonden. Lelystad behoort daarmee samen met Groningen en Arnhem tot de gemeenten met de groenste prestatieafspraken van Nederland. Deze afspraken maakt de gemeente samen met de woningcorporaties en huurdersverenigingen. Vorig jaar ontving Lelystad de derde prijs tijdens het Stookjerijk-event. Stookjerijk is een project van de Natuur en Milieufederaties, in samenwerking met de woonbond. Het heeft tot doel het samen werken aan versnelling van energiebesparing in de sociale huursector te bevorderen.

Geplaatst: 29-10-2018

Windplanblauw heeft de definitieve vergunningen verkregen voor de realisatie van het windpark. Het gaat om de vergunningen Natuurvergunning (Omgevingswet, Wabo), Watervergunning (Waterwet, WW) en Natuurvergunning (Wet Natuurbeheer, Wnb). De vergunningen zijn door de gemeenten Dronten en Lelystad, provincie Flevoland en Rijkswaterstaat afgegeven.

Geplaatst: 19-10-2018

Het zit wel goed met het milieubewustzijn van de leerlingen uit groep 4 van openbare basisschool De Albatros in Lelystad. Dat bleek wel uit het gesprek dat wethouder Elly van Wageningen woensdag 10 oktober 2018 op de school had, toen ze daar kwam voorlezen in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. Het duurzaamheidsthema van de Voorleesactie is dit jaar duurzame energie. ‘Heel veel mensen denken niet goed na over de aarde,’ wist een jongen te vertellen, ‘dus moeten andere mensen dat doen. Anders is er straks geen gras meer, maar alleen maar aarde.’

Geplaatst: 12-10-2018

TenneT, de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet, gaat de capaciteit van enkele hoogspanningsverbindingen vergroten, waaronder de verbinding tussen de hoogspanningsstations Diemen en Lelystad. Deze is 52 kilometer lang. Hij werd aangelegd in de jaren ‘60 en ’70 van de vorige eeuw. Doel is om deze bestaande verbinding beter te benutten. De huidige masten blijven staan; er wordt geen nieuw tracé aangelegd.

Geplaatst: 4-10-2018