Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Rekenkameronderzoek Sportbedrijf Lelystad

Laatst gewijzigd: 4-8-2020

De gemeente Lelystad wil bevorderen dat haar burgers meer sporten en bewegen. Het in stand houden van een goed niveau van sportvoorzieningen draagt daaraan bij. De gemeente Lelystad heeft een groot deel van deze taken ondergebracht bij Sportbedrijf Lelystad.

Koploper Lelystad luchtfoto

Reden voor de rekenkamer Lelystad zich af te vragen:

  • of het nastreven van de gewenste maatschappelijke doelen en effecten van beleid met deze manier van organiseren het meest doeltreffend en doelmatig is en
  • welke mogelijkheden het gemeentebestuur nog heeft om te sturen op de gewenste maatschappelijke doelen en effecten. 

De rekenkamer Lelystad wil onderzoeken of de manier waarop de uitvoering van het sportbeleid nu is georganiseerd - met een sportbedrijf bestaande uit een NV, een BV en een stichting - het meest doeltreffend en doelmatig is. Ook wil de rekenkamer nagaan welke sturingsmogelijkheden het gemeentebestuur nog heeft in de context van Sportbedrijf Lelystad.

Wat bedoelen we met doelmatig en doeltreffend?

  • Doeltreffend wil zeggen dat de inspanningen en uitgaven ook echt bijdragen aan het bereiken van het nagestreefde doel. Oftewel: welke effecten en resultaten bereikt het gemeentebestuur van Lelystad?
  • Doelmatig wil zeggen er een goede verhouding is tussen kosten en opbrengsten (oftewel: de beste en meest voordelige manier om een doel te bereiken. Dus met zo weinig mogelijk middelen zoals geld, arbeid, etc). Oftewel: op welke manier bereikt het gemeentebestuur doelen en tegen welke prijs?

Waarom hebben we voor dit onderwerp gekozen?

De rekenkamer heeft voor dit onderwerp gekozen vanwege het grote maatschappelijke en financiële belang dat gemoeid is met Sportbedrijf Lelystad, waaronder het (relatief) hoge bedrag aan subsidie dat het Sportbedrijf ontvangt, maar ook de leningen en garantstellingen van de gemeente Lelystad aan Sportbedrijf.

Hoe voeren we het onderzoek uit?

In principe begrenzen we het onderzoek tot  het huidige sportbeleid en de nu geldende wet- en regelgeving. Als daar aanleiding voor is neemt de rekenkamer echter ook ontwikkelingen mee die zich vóór deze periode hebben voorgedaan. Als dat relevant is, betrekt de rekenkamer ook haar eerdere rapporten bij dit onderzoek. Bijvoorbeeld de rekenkameronderzoeken naar subsidiebeleid, verbonden partijen, HVC, regie en controlerende rol van de raad (inclusief vooronderzoek).
Het is de bedoeling bij dit onderzoek een vertegenwoordiging vanuit zowel raad en college als ambtelijke organisatie en Sportbedrijf Lelystad te betrekken. Ook verwachten we advies in te winnen bij de commissie van de Rekening.

Wie voert het onderzoek uit?

Onderzoeksbureau Berenschot voert dit onderzoek voor ons uit. Rekenkamerlid Inge Prins begeleidt dit onderzoek vanuit de rekenkamer Lelystad.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...