Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Rekenkamerbrief onderzoeken ex artikel 213a gemeentewet

Artikel 213a van de gemeentewet verplicht het college periodiek onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door hem gevoerde bestuur. Deze onderzoeken ex artikel 213a zijn een belangrijke bron van informatie voor de controlerende taak van de raad. Ook maken deze onderzoeken onlosmakelijk deel uit van de publieke verantwoording aan de burger.

notebook en stukken

Geldgebrek mag geen reden zijn, geen 213a- onderzoek uit te voeren

Op pagina 41 van de kadernota 2021 - 2024 van de gemeente Lelystad staat dat er geen dekking in de kadernota is opgenomen voor de jaarlijkse onderzoeken ex artikel 213a. Het college vindt het vrijmaken van budget hiervoor wel wenselijk. Het niet reserveren van budget voor 213a-onderzoek staat op gespannen voet staat met wettelijke verplichtingen en met de verplichtingen en ambities uit de eigen gemeentelijke verordening 213a. Geldgebrek mag geen reden zijn, deze onderzoeken niet meer uit te voeren.

De gemeente Lelystad heeft een verordening voor 213a-onderzoek en voerde voldoende onderzoeken uit

De gemeente Lelystad heeft een verordening voor 213a-onderzoek en daarmee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting zo'n verordening te hebben. De gemeentewet en de Lelystadse verordening op 213a-onderzoeken schrijven voor, dat het college meer dan één onderzoek per jaar moet opleveren. In de jaren 2017 tot en met 2019 was dat een gemiddelde van vier 213a-onderzoeken per jaar. Dus ook aan de voorgeschreven aantallen onderzoeken per jaar wordt voldaan. De kwaliteit van die onderzoeken heeft de rekenkamer Lelystad niet onderzocht, dus daar doen we in de rekenkamerbrief geen uitspraken over.

Informatievoorziening raad en rekenkamer niet altijd consequent en voorspelbaar

De afgelopen jaren is gebleken, dat de informatievoorziening over de in uitvoering zijnde en afgeronde 213a-onderzoeken aan de raad en de rekenkamer niet altijd consequent en voorspelbaar is geweest. Ook leken de onderzoeksplannen voor 213a-onderzoek behoorlijk vrijblijvend, want niet alle geplande 213a-onderzoeken werden in de praktijk ook echt uitgevoerd. Verder kreeg de rekenkamer – en in mindere mate waarschijnlijk ook de raad – niet altijd alle verslagen van 213a-onderzoek. Dit alles is tot op zekere hoogte nog steeds het geval, al is er de afgelopen jaren wel verbetering te zien. De 213a-rapporten worden nog steeds niet toegevoegd aan het jaarverslag van de gemeente, hoewel dit wel een wettelijke verplichting is.

Bovenstaande bevindingen zijn in de rekenkamerbrief nader toegelicht en meer in detail uitgewerkt.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...