Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Rekenkamerbrief kernvariabelen grondexploitaties

Laatst gewijzigd: 10-10-2013

Het is vaak lastig voor een raadslid gevoel te krijgen bij de grondexploitaties. Velen vinden het een ingewikkeld en specialistisch onderwerp. Tegelijkertijd loopt de gemeente vaak risico’s met grondexploitaties. Er is vaak ook veel geld mee gemoeid. De rekenkamer Rotterdam heeft daarom kernvariabelen voor grondexploitaties ontwikkeld. Deze zijn bedoeld als een soort ‘dashboard’ met een beperkt aantal kengetallen. Deze kengetallen moeten snel inzicht geven in de stand van zaken van de grondexploitaties.

Mede gezien de actualiteit van grondbeleid en grondexploitaties, wil de rekenkamer Lelystad deze informatie graag delen met de raad. De rekenkamer wil daarbij ook graag informatie geven over de stand van zaken in Lelystad. Daarom hebben we de mensen van het grondbedrijf gevraagd de Lelystadse situatie in kaart te brengen aan de hand van de Rotterdamse kernvariabelen. In overleg met het grondbedrijf zijn de Lelystadse gegevens passend gemaakt voor het Rotterdamse model. 

De rekenkamer Lelystad dit samengevat en vastgelegd in een rekenkamerbrief. Bij deze rekenkamerbrief hoort een toelichting op de Lelystadse kengetallen en het gebruikte Rotterdamse model. Voor de volledigheid heeft de rekenkamer in de bijlagen achtergrondinformatie opgenomen zoals een inleiding op grondbeleid, een samenvatting van de Lelystadse beleidsuitgangspunten en samenvattingen van onze eerdere rekenkameronderzoeken naar grondbeleid en woningbouwprogramma.