Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bedrijventerreinen

Laatst gewijzigd: 11-12-2020

De energietransitie op bedrijventerreinen vraagt extra aandacht. Hier liggen veel kansen en mogelijkheden voor de afzonderlijke bedrijven en het bedrijventerrein zelf. De gemeente hanteert daarom een maatwerkaanpak voor de verschillende bedrijventerreinen. Per locatie wil de gemeente samen met de bedrijven of een vertegenwoordiging onderzoeken wat er nodig is om de energietransitie te kunnen maken en welke technologieën mogelijk zijn en het meeste rendement opleveren. De energietransitie wordt op deze manier een gezamenlijk proces van de bedrijven en de gemeente.

Wat gebeurt er nu al?

Er is een pilot Energietransitie gestart op de bedrijventerreinen Noordersluis en Oostervaart. De pilot bestaat uit een inventarisatie onder de bedrijven op de industrieterreinen over energiebehoefte en -verbruik. De gemeente Lelystad heeft hiertoe adviesbureau Enodes gevraagd om de energiesituatie van de bedrijven op Noordersluis en Oostervaart in kaart te brengen.
Deze inventarisatie is een eerste startpunt in de verkenning naar:

  • Mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van (delen) van Noordersluis/Oostervaart en welke technologieën het geschiktst zijn.
  • Mogelijkheden voor energiebesparing op korte termijn (individueel dan wel collectief).
  • Mogelijkheden voor warmte-uitwisseling op het bedrijventerrein.

Afhankelijk van de uitkomsten, zullen er voor het aardgasvrij maken en het realiseren van energiebesparingen verschillende business cases uitgewerkt worden. Daarna volgt een verdere verdieping (met onder andere financiering, aanbesteding) voordat daadwerkelijke realisatie plaatsvindt.

Bedrijventerreinen Noordersluis en Oostervaart

De gemeente Lelystad rekent op de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de overgang naar nieuwe energiebronnen. Iedere onderneming krijgt namelijk te maken met het proces van de energietransitie. De energietransitie biedt nieuwe kansen voor bedrijven.

De gemeente zoekt hierin de samenwerking met de bedrijven op Noordersluis en Oostervaart. Zo denken het Platform Noordersluis en een aantal andere bedrijven nu al mee welke kansen en mogelijkheden er liggen op het gebied van nieuwe energiebronnen en worden de belangen van het bedrijventerrein ingebracht. Ook worden bedrijven geïnterviewd en ontvangen de bedrijven een enquête over hun energieverbruik.  
Het verduurzamingsplan dat hier uit voortkomt zal te zijner tijd met de bedrijven van Noordersluis en Oostervaart worden gedeeld, waarna vervolgstappen worden afgesproken.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...