Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Volgende stap in ontwikkeling nieuw stadsdeel ZuiderC

Geplaatst: 13-6-2024

Samen met het Rijksvastgoedbedrijf gaat Lelystad het nieuwe stadsdeel ZuiderC ontwikkelen. Het stadsdeel biedt ruimte voor zo’n 15.000 woningen, oftewel ongeveer 25.000 bewoners. Om dit te ontwikkelen wordt een woonomgeving gecreëerd die ruimte biedt voor de uitbreiding van de nieuwe natuur. Er wordt ingezet op een complete en inclusieve samenleving met een tiental compacte buurtschappen. Buurtschappen waarin wordt gewoond, gewerkt, geleerd, gesport en gespeeld. Het gebiedsconcept voor de ontwikkeling van dit gebied is uitgewerkt in een Mastervisie. De Mastervisie is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad.

Grote ambities

"De lat ligt hoog voor ZuiderC", aldus wethouder Dennis Grimbergen. "Naast het bouwen van 15.000 woningen, hebben we grote ambities op het gebied van de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, natuur en bereikbaarheid. Uitgangspunt bij het ontwikkelen van ZuiderC is een goede balans tussen woningen, winkels, voorzieningen, recreatiemogelijkheden en sport. Op deze manier krijgen we een volwassen en aantrekkelijke stad met kwaliteit. Dit past bij de positie en ambitie die Lelystad heeft als hoofdstad van Flevoland." Om dit te realiseren wordt nauw samengewerkt met het Rijksvastgoedbedrijf, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer.

Snel, duurzaam en betaalbaar bouwen

Uitgangspunt van de Mastervisie is dat minimaal twee derde van het totale woningbouwprogramma uit betaalbare woningen bestaat. Het streven is ook dat minimaal twintig procent van de totale woningproductie van hout en andere biobased materialen is, zodat nieuwe woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. Er wordt ingezet op energieneutraal en klimaatbestendig ontwikkelen, waardoor de gevolgen van klimaatveranderingen (droogte, hitte, extreme regenbuien en mogelijke overstromingen) worden verkleind.

Wonen in de natuur

De leefbaarheid voor de nieuwe bewoners van ZuiderC staat centraal. Stad en landschap moeten daarom in samenhang worden ontwikkeld. Om een onderscheidende woonomgeving te creëren, wordt letterlijk nieuwe natuur toegevoegd. Het streven is om hier snel mee te starten, zodat het tijd krijgt om te groeien en de eerste bewoners daar direct profijt van hebben.

In het najaar wordt een participatietraject opgestart

Voor de uitwerking van de Mastervisie wordt gestart met het opstellen van een omgevingsplan. Hierbij worden de omgeving, de bewoners en andere geïnteresseerden, betrokken. Het participatietraject wordt in dit najaar opgestart.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...