Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stevige ombuigingen dwingen tot het maken van keuzes

Geplaatst: 2-7-2024

Het college van Lelystad heeft dinsdag 2 juli de raad geïnformeerd over het pakket met ombuigingsmogelijkheden dat bij de programmabegroting 2025 – 2028 aan de raad zal worden voorgelegd.

Evenwichtig en samenhangend pakket

Bij het opstellen van het ombuigingspakket is nadrukkelijk rekening gehouden met de meest kwetsbare inwoners van Lelystad en het in stand houden van de sociale basisinfrastructuur. Ook is zo veel mogelijk rekening gehouden met de groeiambitie van de stad. Wat het college betreft ligt er een evenwichtig en samenhangend pakket met uitvoerbare ombuigingsmaatregelen. De essentie van het raadsakkoord blijft overeind en wordt op onderdelen versterkt.

Ombuigingsvoorstellen

De kadernota 2025 – 2028 liet al zien dat er sprake is van aanzienlijke structurele tekorten, oplopend tot ruim €17 miljoen per jaar. Aan de ene kant worden deze tekorten veroorzaakt door de toenemende kosten binnen de jeugdzorg. Aan de andere kant ontstaan deze tekorten door de nieuwe wijze waarop gemeenten met ingang van 2026 door het Rijk gefinancierd zullen worden. Het college heeft de raad toegezegd te komen met ombuigingsvoorstellen, teneinde in de programmabegroting 2025 – 2028 te kunnen komen tot een sluitende begroting.

In de afgelopen maanden is gewerkt aan een groot pakket met ombuigingsmogelijkheden. Het college heeft daarbij gekeken naar mogelijkheden om enkele voor de stad belangrijke beleidsvoornemens te kunnen betalen, bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe sporthal, de ondersteuning van evenementen en de gecontinueerde inzet van de buurtwerkers in de wijk. De raad heeft bij de behandeling van de kadernota al aangegeven dat dit belangrijke ontwikkelingen zijn voor de stad.   

Bezuinigingen én hervormingen

De ombuigingsoperatie draait niet alleen om het doorvoeren van bezuinigingen. Er worden ook hervormingen voorgelegd aan de raad. Een belangrijk voorbeeld is de jeugdzorg. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit van de hulp, integendeel zelfs. Passende ondersteuning is lang niet altijd zoveel mogelijk hulp of zware professionele ondersteuning. Soms geldt dat andere ondersteuning beter is, passend bij de vraag van inwoners.

In totaal worden 84 ombuigingsmogelijkheden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze ombuigingen hebben in een aantal gevallen een technisch karakter. Zo wordt er bezuinigd op diverse budgetten waarop al sprake was van zogeheten ‘onderbesteding’. Voor het overige worden er door de hele begroting heen ombuigingen doorgevoerd. Zoals versoberingen binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering: van de schoonmaak van het stadhuis tot aan een vermindering van het budget voor opleidingen. Er zal bezuinigd worden op de centrale personeelsbudgetten. Ook wat betreft de formatie worden scherpe keuzes gemaakt.

Binnen het sociaal domein wordt bezuinigd op het mantelzorgcompliment en wordt het Leerwerkbedrijf Bataviawerf stopgezet. Verder wordt een nieuwe kijk op voorzieningen dichtbij de inwoners ontwikkeld. Hierbij is het doel dat de beschikbare middelen optimaal worden ingezet ter versterking van het gezin en het netwerk. De legesinkomsten uit de omgevingsvergunningen worden in lijn gebracht met wat voor de komende jaren realistisch is. Daarnaast worden de tarieven voor het betaald parkeren alsnog gecorrigeerd voor de inflatie in de afgelopen jaren. 

Wethouder Dennis Grimbergen: ‘De financiële situatie noodzaakt tot afweging en scherpte. Niet alles wat we willen is meer mogelijk, waardoor keuzes onvermijdelijk zijn. Met een verwachte bezuinigingsopgave van €17 miljoen per jaar wordt van een ieder veel gevraagd. We moeten soms een stap terug doen om weer vooruit te komen, zonder hierbij het belang van de inwoners uit het oog te verliezen. We gaan graag met de raad in gesprek richting de programmabegroting 2025 - 2028.’  

Planning

De raad heeft het pakket met ombuigingsmogelijkheden nog voor het zomerreces ontvangen, vooruitlopend op de programmabegroting 2025 – 2028. In de maanden september en oktober zal met de raad van gedachten gewisseld worden. Besluitvorming over de programmabegroting 2025 – 2028 is voorzien op dinsdag 12 november.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...