Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

JOGG

Laatst gewijzigd: 2-12-2020

Sinds 2018 is Lelystad een JOGG-gemeente. Het motto van JOGG is: ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’. JOGG is een aanpak die zorgt voor een daling van het aantal jongeren (0-18 jaar) met overgewicht. Onder aanvoering van de JOGG-regisseur zetten partijen zich met elkaar in voor een gezonde omgeving voor jongeren. Dagelijks bewegen, gezond eten, water drinken en voldoende slapen wordt met JOGG de norm voor jongeren.

Wat doet JOGG in Lelystad?

Steeds meer scholen maken de keuze om aan de slag te gaan met de Gezonde Schoolaanpak. Gezonde traktaties, schoolfruit, de Daily Mile en de DrinkWater campagne zijn een paar voorbeelden van activiteiten waar scholen aan meedoen. Organisaties hebben hun aanbod op het gebied van voeding en bewegen gebundeld in de menukaart Gezonde en Actieve Leefstijl die binnenkort digitaal aan scholen wordt aangeboden.

Lelystad doet als pilotgemeente mee aan het project ‘Gezondere eetomgeving voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (vo-leerlingen)’. De scholen die zich in het Porteum gaan vestigen, staan positief tegenover deze pilot, waarbij zowel op als rondom de school wordt ingezet op een gezonder voedselaanbod.

Sportverenigingen worden uitgedaagd om werk te maken van een gezonde sportkantine. De eerste verenigingen zetten inmiddels stappen om gezond eten een prominente plek te geven in de kantine en daarmee bij te dragen aan een gezonde leefstijl van de leden en bezoekers.

Er wordt ook actie ondernomen als het gaat om kinderen en jongeren met overgewicht en hun gezin. Samen met professionals uit zowel de zorg en sociaal domein wordt gewerkt om de juiste hulp te bieden aan het kind en het gezin.

Daily Mile en ‘Lelystad drinkt water!’

In 2020 zijn verschillende scholen gestart met de Daily Mile. Dit is een sportieve onderbreking van de lessen, waarbij de kinderen 3 à 4 keer per week een mijl (1,6 km) rennen of wandelen buiten de beweeglessen om. Dit is belangrijk voor de conditie, concentratie, stemming en gedrag van kinderen.

Vanwege het succes van de DrinkWater-campagne op scholen organiseerde JOGG Lelystad in september 2020 een specifieke campagne: 'Lelystad drinkt water! Gezond, gemakkelijk en goedkoop', waarin aandacht was voor het belang van water drinken.

Samenwerken met lokale partners

De JOGG-regisseur zet zich in, samen met lokale partners , om een gezonde leefstijl op gebied van dagelijks bewegen, gezond eten, water drinken en voldoende slapen te realiseren. Op school, bij de kinderopvang, in de buurt en bij de sportvereniging. Inzet is om bestaande activiteiten te verbreden, te versterken en te bundelen in een samenhangend programma. Campagnes rondom water drinken, dagelijks bewegen en voldoende groente en fruit eten voegen nieuwe energie toe. De JOGG-regisseur werkt daarvoor veel samen met lokale partners uit het onderwijs, sport, welzijn en zorg. Ook wordt  samenwerking met partners uit de private sector opgezocht. Verworven kennis en ervaring wordt op den duur uitgerold over andere delen van de stad.

Wie zijn lokale partners in Lelystad?

De lokale JOGG partners van het eerste uur zijn: Sportbedrijf Lelystad, GO! Kinderopvang, Stichting SchOOL, vakgroep Bewegingsonderwijs, Stichting Christelijk Primair Onderwijs, Scholengroep Katholiek Onderwijs, Scholengemeenschap Lelystad, Icare, , Gezonde Wijkaanpak, Welzijn Lelystad, GGD Flevoland en gemeente Lelystad.

JOGG landelijk

Jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl worden fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust op de toekomst. Maar de wereld waarin onze jeugd opgroeit is de laatste decennia ongemerkt een omgeving geworden die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Het gevolg: veel kinderen met overgewicht. JOGG legt dan ook niet de focus op het kind zelf, maar op de omgeving waarin het opgroeit. Op wat thuis de norm is als het gaat om het eten van groente en fruit, wat er in de broodtrommel mee gaat naar school, of de woonomgeving uitdagend genoeg is en uitnodigt tot bewegen en of er gezonde keuzes gemaakt kunnen worden in de school- en sportkantine. Binnen de JOGG-aanpak werken partners uit de publieke en private sector vanuit een gezamenlijke stip aan de horizon samen aan een samenleving waarin alle jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Meer weten?

Wilt u weten wat u of uw organisatie kan betekenen voor de JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst in Lelystad? Neem dan contact op met JOGG-regisseur Marleen Tibbe:

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...