Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Sport en bewegen

Zoveel mogelijk inwoners in beweging krijgen. Dat is de inzet van de Sport- en beweegvisie 2023-2030, die is vastgesteld door de gemeenteraad. Het doel hiervan is om te komen tot een gezonde, fitte en inclusieve stad. Dat doen we onder meer door uitbreiding van het aanbod van sport- en beweegruimten, door sportverenigingen te ondersteunen, door in te zetten op een aantrekkelijk, passend en toegankelijk aanbod in de wijk én door intensief samen te werken met sport-, zorg- en welzijnsorganisaties.

Sport- en beweegvisie 2023-2030

Actief meedoen

Sporten en bewegen dragen bij aan een goede gezondheid en een vitaal leven.

Op het sportveld, in de zaal, in het park, op de fietspaden, op en in het water; op zeer veel manieren zijn inwoners uit Lelystad aan het sporten en bewegen. Daarnaast is een aanzienlijke groep inwoners als bestuurslid, vrijwilliger of supporter actief om te zorgen dat anderen volop kunnen sporten en bewegen.

De gemeente Lelystad zet zich in om samen met de inwoners en bedrijven Lelystedelingen gezond en vitaal te krijgen en te houden. Iedereen wordt gestimuleerd om actief mee te doen, te gaan sporten en vaker de fiets te pakken. Vanuit die optiek richten we ons bij het gemeentelijke sport- en beweegbeleid op de volgende thema's:

  • Sport, bewegen en gezondheid en welbevinden;
  • Adequate sportvoorzieningen;
  • Vitale sportverenigingen;
  • Kansen voor de stad.

Hier vindt u enkele tips en tricks om eenvoudig fit en vitaal te blijven.

Lokaal sport- en vitaliteitsakkoord

Samen met een groot aantal lokale sportaanbieders, onderwijs- en zorginstellingen en het bedrijfsleven, is een lokaal sport en vitaliteitsakkoord voor Lelystad opgesteld. Met het akkoord hebben lokale partners afspraken gemaakt voor samenwerking op het gebied van: Jeugd & jongeren, Masters & senioren en Meer vitale sportaanbieders.

In juni 2018 heeft het ministerie van VWS samen met sportorganisaties, gemeenten en maatschappelijke organisaties een Nationaal Sportakkoord gesloten. Doel van dit akkoord is om meer inwoners met plezier te laten sporten en bewegen en de vitaliteit te bevorderen. Om dit te bereiken is het van belang dat ook op lokaal niveau hier uitvoering aan wordt gegeven geven. Het ministerie van VWS stimuleert gemeenten om lokale sportakkoorden af te sluiten. In een lokaal sportakkoord maken lokale partijen afspraken hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sport en bewegen binnen hun gemeente tot stand brengen. Als in een gemeente een sportakkoord gesloten is, kan vervolgens gedurende drie jaar (2020 – 2022) aanspraak worden gemaakt op een uitvoeringsbudget van het ministerie van VWS. Aanvullend kunnen deelnemende sportverenigingen in Lelystad gebruik maken van de zogeheten ‘Sportlijn’ binnen het Landelijke Sportakkoord (aanbod NOC*NSF / sportbonden).

Hier vindt u het Lokaal Sport- en vitaliteitsakkoord.

Bijdrage in contributie

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Flevoland betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten.

Sporten of bewegen met een beperking

In Lelystad zijn diverse mogelijkheden om te sporten en bewegen met een beperking.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...